Borgerportalen

Dine kommunale sundhedsdata på e-journal

På Borgerportalen kan du se de data, der er dokumenteret, hvis du er tilknyttet en eller flere af Kommunens afdelinger indenfor områderne:

  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Genoptræning
  • Hjælpemidler og Kommunikation
  • Misbrugscentret
  • Pleje og Omsorg
  • STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
  • Voksenservice
Feedback