Slå adgang med tegn til/fra

Døgnrehabilitering og aflastning

I Fredericia Kommune har du mulighed for at blive visiteret til døgnrehabiliterings- eller aflastningsophold på Hannerup Pleje og RehabiliteringsCenter.

Covid-19: Besøgsrestriktioner på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er ophørt. Vær opmærksom på retningslinjer for besøg, herunder afstandskrav, god hygiejne og brug af mundbind/visir.

 

Centret har 26 pladser og er bemandet med personale hele døgnet.

Alle forløb/ophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er tidsbegrænsede, og længden af opholdene afhænger af den enkelte borger.

Hverdagen på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter består af forskellige former for træning afhængig af din individuelle plan herunder træning i almindelige daglige gøremål fx personlig hygiejne.

Arbejdet på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter foregår efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at der altid fokuseres på, at træningen skal medvirke til, at borgeren i så høj grad som muligt kan klare sig selv og dermed opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, mål og valg, da borgeren er hovedperson i sit eget liv.

Døgnrehabilitering

Hvordan får jeg et døgnrehabiliteringsforløb?

Et døgnrehabiliteringsforløb på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter skal bevilges af Visitationsafdelingen i Fredericia Kommune.

For at blive visiteret til et døgnrehabiliteringsforløb skal du:

 • Være over 18 år og have nedsat funktionsevne
 • Have ressourcer, potentiale og motivation til rehabilitering
 • Være lægefagligt færdigbehandlet på sygehuset
 • Kunne profitere af et døgnrehabiliteringsforløb og have behov for støtte og hjælp til forskellige funktioner i hverdagen. Det kan både være pleje og træning

Alle døgnrehabiliteringsforløb er tidsbegrænsede, og det er individuelt, hvor langt det enkelte døgnrehabiliteringsforløb er.

 

Formål med døgnrehabilitering

Formålet med et døgnrehabiliteringsforløb på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er, at du genvinder størst mulig grad af fysisk, psykisk, social og kognitiv funktionsevne og livskvalitet i din hverdag gennem en målrettet indsats.

Rehabilitering danner rammen om en tværfaglig indsats, der vægter hele dit liv herunder samspillet mellem dit helbred, evnen til at fungere i hverdagen, din mestringsevne og dine omgivelsers støtte.

 

Om forløbet

I begyndelsen af dit døgnrehabiliteringsforløb vil der blive afholdt en forventningssamtale med dig og evt. dine pårørende. Samtalen bliver en dialog omkring dine forventninger og mål med opholdet, og personalet orienterer om tilbud og forventninger til dig samt ønsket om inddragelse af dine pårørende.

Samtalen er bl.a. en dialog omkring dine mål og forventninger til forløbet, og personalet orienterer om tilbud, forventninger til dig og ønsket om inddragelse af pårørende.

Den daglige rehabilitering kan bestå af mange forskellige former for træning, for eksempel specifik træning med ergo- og fysioterapeut. Men også træning med plejepersonalet i almindelige daglige gøremål, som for eksempel at gå på morgentoilet, holde orden på stuen, hjælpe med borddækning eller andre gøremål, som giver mening for dig.

Hvis der indenfor en periode på 14 dage til 1 måned ikke sker fremskridt, evalueres din situation i forhold til udbytte af forløbet, og om forløbet eventuelt skal afsluttes.

Aflastning

Hvordan får jeg et aflastningsophold?

Et aflastningsophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter skal bevilges af Visitationsafdelingen i Fredericia Kommune.

For at blive visiteret til et aflastningsophold skal du:

 • have midlertidig eller varigt fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør, du ikke kan være i eget hjem
 • i en tidsbegrænset periode have brug for en aflastningsplads for at aflaste din ægtefælle/pårørende, så de igen får overskud til at varetage pleje og omsorg af dig i dagligdagen.

 

Aflastningsforløbet

I begyndelsen af dit ophold afholder din kontaktperson en samtale med dig og eventuelt dine pårørende omkring dine mål og forventninger til opholdet på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter.

Din kontaktperson fortæller om forventningerne til dig samt ønsket om inddragelse af dine pårørende. Efter ca. 14 dage bliver der i samråd med dig og dine pårørende, visitator og personale lagt en plan for opholdet, og hvilke tiltag der er nødvendige for dig i fremtiden.

Hvad skal jeg medbringe?

Ved ophold på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center beder vi dig medbringe:

Tøj

 • 5 - 7 undertrøjer/bh’er
 • 7 - 10 underbukser
 • 5 - 7 par strømper
 • 5 - 7 bluser/skjorter
 • 5 - 7 bukser/nederdel / kjole
 • 2-3 sæt nattøj
 • 1 sæt fodtøj med hælkappe, gerne skridsikre
 • 1 par udesko • 2 - 3 varme trøjer
 • Overtøj tilpasset årstiden
 • Andet: Livrem, tørklæder, slips (hvad du plejer at bruge)

 

Toiletartikler

 • Tandbørste, tandpasta og eventuelt mundskyllemiddel
 • Deodorant/parfume/aftershave
 • Hårshampoo/balsam
 • Kropssæbe og intimsæbe
 • Bodylotion/creme eventuelt speciel creme
 • Termometer (VIGTIGT)
 • Barbergrej
 • Kam/børste
 • Neglesaks og fil
 • Andet: Makeup eller hvad du plejer at bruge

 

Diverse (ved behov)

 • Medicin, inklusiv doseringsæsker til 14 dage
 • Støttestrømper
 • Briller
 • Høreapparat og batterier
 • Hjælpemidler fra hjemmet: rollator, kørestol og lignende
 • Herunder også bleer / bind, kateterposer og lignende samt bestillingssedler til disse. Er der igangsat en udredning for inkontinens, udleveres der bleer på Centret
 • Mobiltelefon og lader. Der findes ikke telefon til afbenyttelse på Centret
 • Eventuelt musik og afspiller
 • Bøger, blade eller lignende

 

Vi henstiller til, at du ikke medbringer større værdier, penge og nøgler på centret, da vi ikke kan stå til ansvar for det.

Alt, hvad der medbringes, er på eget ansvar

Praktiske oplysninger

Visitationsafdelingen kan bevilge dig et døgnrehabiliteringforløb eller et aflastningsophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter, men opholdene kræver også en mindre egenbetaling.

 

Pris

Et ophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter koster ca. 137 kr. pr. dag. I prisen er inkluderet alle måltider, rengøring, sengetøj og tøjvask.

Hvis du er pensionist, har du mulighed for, at udgifterne kan blive trukket direkte fra din pension. Hvis du ikke modtager pension, får du tilsendt en regning.

Har du spørgsmål til regningen, kan du henvende dig til Plejens Administration - se kontaktoplysninger på regningen.

 

Måltider

På Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter tilbyder vi varieret kost, og maden kan tilpasses dine behov, hvis du f.eks. er på en bestemt diæt.

Alle måltider indtages som udgangspunkt i vores fælles spisestue.

 

Rengøring og tøjvask

Rengøringspersonalet gør rent på stuerne en gang om ugen, og dit tøj og sengetøj vasker vi efter behov.

 

Transport

Har du behov for transport til lægebesøg, besøg hos pårørende, besøge evt. fremtidig bolig vil dette være for egen regning.

Stuerne

Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter har både enkeltstuer og dobbeltstuer. Dobbeltstuerne er to-rums stuer, hvor man deler bad og toilet.

Alle stuer har et lille tekøkken med lille køleskab, lænestol, bord, plejeseng og sengebord.

Pårørende

Et godt samarbejde med dig som pårørende er vigtigt, både for at skabe et godt og givtigt forløb/ophold for din pårørende og for at lette udskrivningen og overgangen til livet efter forløbet/opholdet.

 

Hjælp til praktiske opgaver

Under et forløb/ophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er der en række opgaver, som dine pårørende er ansvarlig for at hjælpe dig med at løse.

Det kan være ind- og udflytning, hente/indkøbe fornødenheder, hente penge, kørsel, ledsage til læge osv.

Vær også opmærksom på, at medarbejderne på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter aldrig håndterer borgernes pengesager.

 

Kontakt og besøg

Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er døgnbemandet, og pårørende kan kontakte personalet pr. telefon hele døgnet.

Om aftenen bliver hoveddøren låst, og ringeklokken ved døren skal benyttes for at komme ind.

Der er ikke faste besøgstider, men vi henstiller til, at besøg lægges uden for disse tider:

 • Måltiderne kl. 11.30-12.00 og kl. 17.30-18.30
 • Stilletid mellem kl. 12.00-14.00
 • Hvis din kære har brug for hjælp til at komme i seng, ikke senere end kl. 21.30
Personale

Personalet på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, diætist, køkkenpersonale, rengøringspersonale, en planlægger, en leder og en sekretær.

Der er tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter via GenoptræningsCentret. Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er bygget op omkring tværfaglig teamstruktur, således at du ved begyndelsen af dit forløb får tilknyttet 1-2 kontaktpersoner.

Hvis du er på døgnrehabilitering eller har en genoptræningsplan fra sygehuset, får du tilknyttet en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut. Hvis du er på aflastning tilkobles fysioterapeut/ergoterapeut kun, hvis der er særlige træningsproblematikker.

Personalet udarbejder ud fra dine mål og din funktionsevne en individuel plan til dig, som de arbejder efter under dit forløb.

Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter er også et uddannelsessted, hvor du kan møde sygeplejerskestuderende, elever fra social- og sundhedsassistentuddannelsen samt ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende.