Slå adgang med tegn til/fra

Forebyggende hjemmebesøg

Læs om forskellige muligheder for forebyggende hjemmebesøg

OBS: Pga. Covid-19 stopper forebyggerne alle besøg indtil videre

 

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Besøget er en samtale mellem dig og en sundhedsfaglig medarbejder. Samtalen giver dig mulighed for at tale om det, du finder væsentligt, for eksempel:

  • Vi kan drøfte emner, der har betydning for dit helbred og din trivsel
  • Du kan få talt om din hverdag: Hvad er godt? Hvad er svært? Hvad har jeg lyst til at gøre noget ved? Hvordan vil jeg gøre det?
  • Vi kan informere om aktiviteter og tilbud i Fredericia Kommune i forhold til dit relevante behov
  • Du kan komme med ideer, der kan bruges til at udvikle ældreområdet

Formål

Formålet med besøget er at drøfte din aktuelle livssituation, så du udnytter og styrker dine ressourcer og bevarer dit funktionsniveau længst muligt.

Du tilbydes besøg, hvis du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Den forebyggende medarbejder kan ikke bevillige eksempelvis hjemmehjælp og hjælpemidler

Tavshedspligt

Samtalen er fortrolig. Der videregives kun oplysninger, som du har givet tilladelse til. Besøget registreres elektronisk.

Hvem kan henvende sig?

  • Borgeren selv
  • Pårørende
  • Naboer
  • Kommunalt ansatte
  • Egen læge
  • Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.

Besøg til borgere fra 75-års alderen

Du vil altid få et tilbud om besøg, når du fylder 75 år.
Den forebyggende medarbejder finder i samarbejde med dig ud af, hvornår næste besøg skal finde sted. Såfremt du klarer sig godt, får du et tilbud igen, når du fylder 80 år. Det er fortsat muligt at få et besøg før du fylder 80 år, hvis der er behov for det.

Besøg til borgere fra 70-års alderen

Alle 70 årige borgere, der bor alene (ifølge folkeregistret) vil blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. 
Formålet er at opspore og forebygge ensomhed de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension. Derudover at styrke opsporingen af seniorer i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.

Besøg til borgere fra 65-års alderen

Borgere kan allerede fra 65-års alderen få et forbyggende hjemmebesøg, hvis de befinder sig i en særlig vanskelig livssituation. Det kan f.eks. være, at man er døv, har mistet en ægtefælle eller samlever, at man føler sig ensom eller isoleret eller man har været ramt af sygdom og derfor har svært ved at få hverdagen til at fungere.

Enkebesøg

I Fredericia Kommune modtager alle borgere fra 75 års alderen et tilbud om besøg, hvis man er blevet enke eller enkemand.

Øvrige fokusområder

Depression

Der er en generel holdning til, at træthed, nedsat appetit, dårlig nattesøvn, svimmelhed, tristhed og personlighedsforandringer er en naturlig ting, når man bliver gammel.

Det kan dog være tegn på en depression, og det er derfor vigtigt at identificere og klarlægge risikofaktorer hos borgeren og få iværksat den rette behandling, således at borgeren kan opretholde eller genvinde funktionsevnen og øge livskvaliteten.

Demens

Demenssygdommene er også blevet kaldt de pårørendes sygdom. Mange gange er det ikke personen, der er ramt, der føler sig generet af symptomerne, men det vil ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Det er derfor vigtigt at identificere tegnene og få iværksat tidlig udredning for eventuelt at kunne forsinke udviklingen af demens samt støtte borgeren og familien i at kunne takle og mestre hverdagen og på den måde øge livskvaliteten.

Sundhedstjek af +60-årige

Fysisk aktivitet og træning kan forebygge eller udskyde tab af funktionsevne, der både forekommer akut og langsomt.

Fysisk aktivitet øger selvfølelsen, livskvalitet og handlekompetence blandt ældre og det har en positiv effekt på kognitive funktioner samt modvirker depression

Kroniske lidelser

En tidlig opsporing af en kronisk lidelse kan føre til en bedre livskvalitet ved at det rette tilbud eller den rette behandling sættes i gang.

KRAM - Kost, rygning, alkohol og motion

Med en tidlig indsats kan man forebygge en lang række følgesygdomme samt øge helbredstilstanden og livskvaliteten.