Slå adgang med tegn til/fra

Hjælp ved sygdom - plejeorlov

Her finder du oplysninger om plejeorlov

Du har mulighed for at søge om plejeorlov, hvis du har en nærtstående, der er handicappet, alvorlig syg eller døende.

Plejeorlov til pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan søge om orlov efter Servicelovens §118 til pasning af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Du kan kontakte Visitationsafdelingen, hvis du har brug for mere generel information eller information om ansøgning. Under Bilag kan du printe ansøgningsskemaet.  

Visitationsafdelingen
Sct. Joseph
Vendersgade 49, 2. sal
Postadresse: Gothersgade 20
7000 Fredericia
Mail: Visita@fredericia.dk
Telefon: 7210 7880

Bilag

Plejeorlov til pasning af nærtstående personer, som ønsker at dø i eget hjem

Du kan søge plejevederlag efter Servicelovens § 119 til pasning af en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor den døende ønsker at opholde sig.

Du kan hente ansøgningsskemaet på Borger.dk (se Selvbetjening). Husk at ansøgningen skal have personlig underskift af både ansøger og plejemodtager.
 
Har du brug for mere information, kan du kontakte Plejens Administration. 

Plejens Administration
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18, opgang G - 2. sal
7000 Fredericia
Tlf. 7210 7373


Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00