Slå adgang med tegn til/fra

Længst Muligt I Eget Liv

Med Længst Muligt I Eget Liv gør Fredericia Kommune op med de traditionelle forestillinger om, hvad god pleje og omsorg er

Vores vision
Vi vil være en kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk lever Længst Muligt I Eget Liv.

Vi sætter ældre og andre med plejebehov i stand til selv at klare hverdagen og understøtter borgeren til at leve et så aktivt og uafhængigt liv så længe som muligt.