Slå adgang med tegn til/fra

Nexus Borger - din e-journal

Nexus Borger er den digitale vej til dine kommunale sundhedsdata på e-journal

Nexus Borger er en service, Fredericia Kommune stiller til rådighed for borgerne som et led i en åben forvaltning.

På Nexus Borger kan du se de data, der er dokumenteret, hvis du er tilknyttet en eller flere af Fredericia Kommunes afdelinger indenfor områderne:

  • Demensteam
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Genoptræning
  • Handicap
  • Hjælpemidler og Kommunikation
  • Misbrugscentret
  • Plejen
  • STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
  • Sygeplejeklinikken

E-journalen giver mulighed for, at du som borger selv eller pårørende kan læse de kommunale sundhedsdata i det elektroniske dokumentationsprogram. Læs mere i 'Folder - Nexus Borger' nederst på siden

Du kan logge på din e-journal ved at klikke på ’Dine kommunale sundhedsdata på e-journal’ under ’Selvbetjening’ øverst på siden.

Bilag