Slå adgang med tegn til/fra

Plejecentre

Her finder du information om plejeboliger generelt, vores servicepakker og syv plejecentre

Covid-19: Fra 4. maj er det igen muligt besøge beboere på plejecentrene

Besøgene vil foregå udendørs og personalet på plejehjemmene vil være behjælpelige med at skabe rammer, så der holdes afstand og sikres god hygiejne for beboere og deres gæster.

Kontakt det enkelte plejehjem for nærmere information inden besøg.

 

Fredericia Kommune har syv plejecentre med plejeboliger, som du kan blive tilbudt, hvis du ikke længere kan klare dig i dit eget hjem.

På plejecentrene er der personale til stede hele døgnet, som kan hjælpe dig med personlig pleje og praktiske opgaver.

Sådan får du en bolig på plejecenter

Hvis du ønsker en plejebolig, skal du kontakte Visitationsafdelingen. En af vores visitatorer vil komme på besøg hos dig og se på dine behov og muligheder for at få en plejebolig på plejecenter. Du er altid meget velkommen til at invitere en pårørende eller en bisidder med til samtalen med vores visitator.

Kriterier for at få en plejebolig på plejecenter
For at kunne få en plejebolig på et af vores plejecentre, skal du:

 • have svært ved at klare dig i eget hjem på grund af varig og væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • have behov for, at der er personale til stede i døgnets 24 timer. Boligskiftet skal sikre, at du får den nødvendige pleje.

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, kommer du på en venteliste. Når der er en ledig bolig, bliver den tilbudt til den på ventelisten, som har det største behov. Når du får tilbudt en plejebolig, har du otte dage til at svare på, om du ønsker boligen. Siger du ja til tilbuddet, skal du være indstillet på at flytte med kort varsel.

Plejeboliggarantien
Vi har en plejeboliggaranti, der betyder, at du skal være tilbudt en plejebolig senest to måneder efter, at du er blevet godkendt til en plejebolig. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bolig. Siger du nej til en tilbudt bolig, vil plejeboliggarantien starte på ny.

Ægtepar
Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig, hvis du er godkendt til boligen. Den af jer, der lever længst har ret til at blive boende i plejeboligen.

Oversigt over plejecentre

Hybyhus Plejecenter
Lundingsvej 17
7000 Fredericia
Tlf. 72 11 31 30

 • 84 plejeboliger bl.a. for demente, yngre demente og ældre med psykiatriske lidelser
 • Ca. 22 ægteparboliger
 • Vi har både et- og torumsboliger
 • Boligstørrelse: fra ca. 65 m2 til ca. 107 m2 inkl. andel af fællesarealer

Demensplejecenter Madsbyhus
Lumbyesvej 20
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 59 94

 • 14 plejeboliger - kun for borgere med demens
 • Ingen ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: ca. 67 m2 inkl. andel af fællesarealer

Demensplejecenter Rosenlunden
Nørrebrogade 8
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 66 91

 • 23 plejeboliger - kun for borgere med demens
 • Ingen ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: varierer, men ca. 66 m2 inkl. andel af fællesarealer

Plejecenter Othello
Herfordparken 1
7000 Fredericia
Tlf. 72 11 38 88

 • 119 plejeboliger
 • Alle plejeboliger er ægteparboliger
 • Vi har kun to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: 108 lejligheder på ca. 80 m2 inkl. andel af fællesarealer, og 11 lejligheder på ca. 93 m2 inkl. andel af fællesarealer

Plejecenter Stævnhøj
Tingvejen 31, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 52 73

 • 36 plejeboliger bl.a. til borgere med demens
 • De fleste af vores boliger er ægteparboliger
 • Vi har både et- og to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: 6 lejligheder på ca. 68 m2 inkl. andel af fællesarealer, og 30 lejligheder på ca.84 m2 inkl. andel af fællesarealer

Ulleruphus Plejeboliger
Lumbyesvej 28D
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5880
E-mail: ullerupshus@mail.dk

 • 45 plejeboliger - døve fra hele landet har fortrinsret til nogle af boligerne
 • Vi har to ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: fra 59 m2 til 82 m2 inkl. andel af fællesarealer

Øster Elkjær Plejecenter
Erritsø Bygade 85 A
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 57 65

 • 43 plejeboliger, bl.a. boliger til borgere med demens
 • I mange af vores boligerne kan der bo ægtepar.
 • Vi har både et-rums- og to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: fra ca. 59 m2 til 83 m2 inkl. andel af fællesareal
Vores servicepakke

Når du flytter på plejecenter, får du tilbudt den fulde servicepakke, som indeholder fuld forplejning og rengøringsartikler. Det betyder, at personalet på plejecentret sørger for alle dine måltider og rengøringsartikler.

Udgifter til servicepakken bliver automatisk trukket fra din pension. Hvis du ikke ønsker servicepakken, skal du selv sørge for dine måltider og indkøb af rengøringsartikler.

Du har også mulighed for at fravælge dele af servicepakken. Det vil sige, at du kan betale for mad, men fravælge rengøringsartikler eller omvendt.

Personalet på det plejecenter, hvor du bor, kan hjælpe dig med at udfylde kontrakten på servicepakken.

Bilag

Mad på plejecentrene

Som beboer på et plejecenter kan du købe fuld forplejning gennem servicepakken.

Betalingen for maden bliver trukket fra din pension to måneder bagud. Prisen for maden bliver reguleret en gang om året, og prisen er den samme uanset, hvilket plejecenter du bor på. I 2018 er prisen for fuld forplejning på vores plejecentre 3.613,00 kr. om måneden.

Du betaler ikke for maden, hvis du afmelder hele dages forplejning enten til plejepersonalet eller i køkkenet. Det skal du sørge for at gøre senest dagen før kl. 12.00. Hvis du vil stå for din egen mad, kan du f.eks. bestille din varme mad hos Fælleskøkkenet Elbo.

Du kan spise, hvor du har lyst
På plejecentret bestemmer du selv, hvor du vil spise din mad. Har du lyst til selskab af de andre beboere, kan du spise din mad i fællesrummet på afdelingen. Du kan også vælge at tage maden med ind i din egen lejlighed.

Personalet spiser ofte sammen med beboerne og er altid klar med en hjælpende hånd omkring måltidet. Du er meget velkommen til at hjælpe med at skabe en hyggelig stemning ved f.eks. at dække et pænt bord, anrette maden og rydde af.

Kosten bliver tilpasset dine behov
Personalet i køkkenerne er dygtige og uddannet i lave ernæringsrigtig mad. Køkkenpersonalet kan give dig råd og vejledning om kost og ernæring. Hvis din læge anbefaler det, tilbereder køkkenet diætkost.

Vi har særlig øje for at tilpasse kosten, hvis du ikke spiser så meget, har behov for diabetikerkost eller har behov for mad med en særlig konsistens.

Planlægning af menuerne
Køkkenpersonalet snakker gerne om menuerne sammen med dig som beboer.

Personalet tager dine ønsker og populære retter med i betragtning, når menuen sammesættes. Samtidigt søger køkkenpersonalet for, at maden også er varieret, velsmagende og indeholder de næringsstoffer, du har brug for.

Tilberedning af maden
Vores syv plejecentre har forskellige køkkenfaciliteter, og det betyder, at køkkenerne tilbereder maden forskelligt.

De fleste af køkkenerne er både modtagekøkkener og har egen produktion. Det vil sige, at Fælleskøkkenet Elbo leverer dele af middagsretterne, som f.eks. kød, sovs og efterret, i kold tilstand til plejecentrene fire til seks gange om ugen.

Resten af maden laver køkkenpersonalet selv, enten i plejecentrets køkken eller på afdelingerne.

Se smileys for køkkenerne

Højtider, fester og fødselsdage
Vi holder traditionerne i hævd, så på helligdage og vedhøjtider bliver der serveret festmad efter traditionerne på plejecentret, f.eks. andesteg til jul. Køkkenet laver også mad til de årlige fester, som plejecenteret vælger at holde f.eks. Sankt Hans aften, 6. juli og Mortensaften.

VIl du gerne fejre din fødselsdag, kan du på de fleste plejecentre bestille boller eller kage i køkkenet. Snak med køkkenet der, hvor du bor, da der er forskel på, hvordan man gør fra plejecenter til plejecenter.

Gæster
På de fleste plejecentre er der mulighed for, at gæster kan spise sammen med dig på plejecentret. Du skal blot forudbestille og betale maden. 

Kontakt køkkenet på det plejecenter du bor på for at høre mere om bestilling og betaling.

Bilag