Hybyhus Plejecenter
Slå adgang med tegn til/fra

Hybyhus Plejecenter

OBS: Pga. Covid-19 er der indført besøgsrestriktioner på plejecentrene.

Vi har udelukkende indført besøgsrestriktioner for at passe på vores beboere, som er sårbare. Vi opfordrer indtil videre alle pårørende til at undlade at komme på besøg og i stedet anvende telefon, skype, Facetime og lignende i kontakten med jeres pårørende på plejecenteret.

Alle gæster, der kommer i huset, bliver mødt med plakater med forholdsregler, og I skal melde jeres besøg hos vores leder. I må forvente, at det ikke er muligt at besøge jeres pårørende. Dette udgangspunkt vil der kun i ganske særlige tilfælde blive gjort undtagelser fra. Det er centerlederen, der træffer beslutning om muligheden for besøg og om der er særlige vilkår for et eventuelt besøg.

 

Hybyhus Plejecenter har en af Fredericias bedste beliggenheder med udsigt over Lillebælt og direkte adgang til Østerstrand. 

Centret er oprindeligt fra 1923, men gennemgik i 2000-2002 en stor renovering og udbygning, så Hybyhus i dag er moderne og med et smukt glasatrium mellem de to bygninger, som rummer boligerne.

Glasatriet midt i bygningen er husets hjerte og danner ofte rammen om aktivitet og samvær. Det er også her du finder kiosk, frisør, fod- og omsorgstandpleje og en café, som er åben for alle byens borgere.

Vi er et meget levende hus med meget aktive frivillige og bruger-/pårørenderåd, som arrangerer mange forskellige aktiviteter, der er med til at skabe en god hverdag for beboerne.

Leje af plejebolig

Leje af plejebolig på Hybyhus Plejecenter

Det er boligselskabet Futura, der udlejer boligerne på Hybyhus, så du lejer boligen direkte af Futura. Boligerne på Hybyhus er det dit private hjem med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

Du skal selv tage møbler mv. med og sørge for indflytning, hænge billeder og gardiner op. Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Plejepersonalet er til stede for at give pleje og omsorg, men de har ikke noget at gøre med de fysiske boligforhold.

Boligselskabet Futura Fredericia
Servicecenter Haderslev
Naffet 2, 6100 Haderslev
Telefon: 76 64 67 00
Fax: 76 64 67 01
E-mail: haderslev@domea.dk

Bilag

Hvordan er boligerne på Hybyhus?

Boligerne på Hybyhus er fordelt på fem etager med en svalegang ved indgangen og er inddelt i tre forskellige boformer: plejeboliger, leve-bo miljøer og demenspladser.

Fakta om Hybyhus Plejecenter:

 • Antal boliger: 84 boliger
 • Antal ægtepar boliger: ca. 22 boliger
 • Antal etager: 5
 • Antal afdelinger: Hybyhus består af tre distrikter - plejeboligerne, demensboligerne inkl. aflastning og distriktet med specialafdelingerne Strandkrogen (yngre demente) og Skovbrynet (ældre med psykiatriske lidelser)
 • Elevator: Ja
 • Antal rum pr. bolig: 41 etværelses plejeboliger med tilknyttet fællesrum og 43 toværelses plejeboliger
 • Boligstørrelse: Forskelligt. Boligstørrelser spænder fra ca. 65 m² til ca. 107 m² inkl. andel af fællesarealer
 • Bad og toilet i bolig: Ja
 • Køkken i bolig: Ja, i de 43 toværelses plejeboliger
 • Altan: Nogle af boligerne har altan
 • Gårdhave: I afdelingerne Strandkrogen og Skovbrynet har beboerne en fælles gårdhave

Plantegninger
Lejlighederne på Hybyhus er meget forskellige og har varierende grundplan, og derfor er det ikke muligt at vise plantegningerne her.

På billederne kan du se nogle eksempler på, hvordan lejlighederne på Hybyhus kan se ud.

Stue på Hybyhus
Stue på Hybyhus

Stue på Hybyhus.
Stue på Hybyhus

Køkken på Hybyhus
Køkken på Hybyhus

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo i plejebolig på Hybyhus?
Da lejlighedsstørrelserne på Hybyhus er fra ca. 65-107 kvadratmeter inkl. andel af fællesarealer, varierer prisen på huslejen også. Den månedlige husleje spænder fra ca. 6.100 kr. til ca. 8.800 kr.

Herudover skal du betale a conto varme og vand, som også er afhængigt af boligstørrelsen.

Priserne justeres årligt, og du kan få oplyst de præcise priser ved at kontakte Boligselskabet Futura Fredericia, som udlejer boligerne på Hybyhus.

Boligselskabet Futura Fredericia
Vedr. priser, tilbud, lejekontrakter og alt administrativt:
Kundeservice Vejle
Telefon: 76 64 64 64

Vedr. almindelig drift: Boligcenter Haderslev
Telefon: 76 64 67 00
E-mail: haderslev@domea.dk

El afregner du direkte med forsyningsselskabet EWII.

Du skal også betale for det, du vælger i kontrakten på servicepakken - kost og rengøringsartikler m.m.Kost og rengøringsartikler bliver opkrævet månedsvis bagud, og beløbet bliver automatisk trukket fra din pension.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

Du skal også betale forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig.

Din økonomi
Når du flytter i plejebolig, beholder du din pension.

Det vil være en hjælp for personalet, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som styre din økonomi, da vi ikke må være involveret i din økonomi for din og deres sikkerhed. Vi har heller ikke mulighed for at handle for dig udenfor Hybyhus.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du har også mulighed for at søge om lån til beboerindskud.

Livet på Hybyhus

Hybyhus Plejecenter beskæftiger ca. 100 medarbejdere, bl.a. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og køkkenpersonale.

Vi arbejder efter "En god dag ved egen kraft", som er plejecentrenes udgave af "Længst Muligt I Eget Liv". Arbejdsdagen på Hybyhus har også et stærkt fokus på udvikling og brug af velfærdsteknologi, som skal være med til at gøre det til en spændende arbejdsplads for medarbejderne og en god dagligdag for beboerne.

På Hybyhus arbejder vi også med kontaktpersonsprincippet, hvor hver enkelt beboer har en til to kontaktpersoner, der sammen med beboeren tilrettelægger dagligdagen.

En god dag ved egen kraft - plejecentrenes Længst Muligt I Eget Liv
"En god dag ved egen kraft" handler om at styrke borgernes livskvalitet på trods af svækkelsen.

Beboerne skal have oplevelsen af at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv, hvor de kan skabe en god dag ved egen kraft. Derfor er der fokus på beboernes ressourcer frem for deres svagheder, så de kan skabe sig en hverdag, hvor de selvstændigt klarer mange af dagens gøremål.

Bilag

Specialafdelinger

På Hybyhus Plejecenter har vi to specialafdelinger – Strandkrogen og Skovbrynet.

 • Strandkrogen
  Strandkrogen er en lille boenhed med otte boliger for yngre demensramte borgere. Hverdagen er bygget op om hjemlig hygge, og alle beboere har hver deres gøremål i hverdagen, som er tilpasset deres formåen og ressourcer. I Strandkrogen er beboerne bl.a. med til rengøring, at handle og tilberede maden.

  Desuden arrangeres der en årlig ferietur for beboerne.
   
 • Skovbrynet
  Skovbrynet er en specialenhed for ældre borgere med psykiatriske lidelser, der kræver speciel pleje og omsorg. Beboere og personale skaber sammen et hjem, som er hyggeligt og rart at bo og være i. Beboerne deltager i hverdagens opgaver, som bl.a. er med til at give beboerne følelsen af at betyde noget. Der er stor rummelighed og omsorg i Skovbrynet, og der tages udgangspunkt i dagen i dag.

Vil du gerne have mere information om Strandkrogen og Skovbrynet, kan du kontakte:

Distriktsleder
Trine A. Feld
Tlf. 72 11 31 31