Slå adgang med tegn til/fra

Tilsyn med plejecentre

Både Fredericia Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med plejecentrene.

Fredericia Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med plejecentrene i kommunen ved mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året

Det kommunale tilsyn skal undersøge, om beboerne får hjælp i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejecentre og plejeboliger. Tilsynene med plejecentrene er risikobaseret, hvilket vil sige at der føres tilsyn med et plejecenter, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har en formodning om at der er fare for patientsikkerheden. Formodningerne kan bl.a. bygge på data om medicinordinationer, risikoanalyser, klagesager, oplysninger fra Patienterstatningen og bekymringshenvendelser fra sundhedspersonale, borgere og medierne.

De tilsynsrapporter, som Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder, kan du finde på styrelsens hjemmeside.