Plejehjemmet Øster Elkjær
Slå adgang med tegn til/fra

Øster Elkjær

Midt i Kildeskoven og ved Kildesøen finder du Øster Elkjær. Et plejehjem, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger

Covid-19: Der stilles krav om mundbind og coronapas for besøgende på plejehjem. 

Kravet omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Nære pårørende.
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Coronapasset skal kunne fremvises ved forespørgsel. Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas og ikke er undtaget herfor, kan den pågældende bortvises.

Vær desuden opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse. Det betyder, bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer, hold afstand og vask eller sprit dine hænder ofte.

 

Vi har 43 boliger fordelt på to afdelinger – Solsikken og demensafdelingen Lærkereden.

Øster Elkjær er et aktivt hus, hvor du eksempelvis kan deltage i cykelture, bowling, højtlæsning, eller du kan komme med på udflugt.

Du kan også bruge hverdagen til at nyde havens blomster i ”sansehaven”, få et solstrejf i gårdhaven og fællesskabet med de andre beboere og personalet. Erritsø butikstorv ligger nærved, så du har gode indkøbsmuligheder.

Se Øster Elkjærs præsentationsvideo

Bilag

Leje af plejebolig

Det er Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune, der udlejer boligerne på Øster Elkjær.

Boligen på Øster Elkjær er det dit private hjem med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

Du skal selv tage møbler mv. med og sørge for indflytning, hænge billeder og gardiner op. Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

På Øster Elkjær får du en selvstændig, privat bolig kombineret med trygheden ved, at der er plejepersonale tilstede i hele døgnet. Vi er til stede for at give pleje og omsorg, men vi har ikke noget at gøre med de fysiske boligforhold.

Hvis du har spørgsmål til det praktiske omkring lejligheden, skal du kontakte Ejendomsafdelingen.

Ejendomsafdelingen
Meldahls Rådhus
Vendersgade 30 D
7000 Fredericia

Mail: ejendomsafdelingen@fredericia.dk

Tlf.: 7210 7050

Åbningstider:

Ekspedition
Mandag til onsdag 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag til onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Hvordan er boligerne på Øster Elkjær?

Øster Elkjær er bygget i 1968 og er senest renoveret i 2011.

Plejehjemmet har 43 boliger på to afdelinger – 16 lejligheder i Solsikken og 27 lejligheder i Lærkereden, som er en afdeling for demensramte beboere. Lejligheder i Solsikken er indrettet med soveværelse, stue, badeværelse og mindre tekøkken.

Lejlighederne i Lærkereden er fordelt på fire gange:

 • Havegangen
 • Altangangen
 • Fællesgangen
 • Solgangen.

I Lærkereden har lejlighederne i Havegangen, Altangangen og Fællesgangen badeværelse, stue og trinette. På Solgangen i Lærkereden har boligerne badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler, soveværelse, stue med mobile skabe og mindre tekøkken.

Til hver boenhed og gang er der fælles køkken-, spise- og opholdsstue, hvor der er udgang til fælles terrasse eller gårdhave.

Fakta om Øster Elkjær:

 • Antal boliger: 43
 • Antal ægteparboliger: der kan bo ægtepar i mange af boligerne
 • Antal etager: mest i et plan, Lærkereden er i forskudt plan
 • Antal afdelinger: to, Solsikken og Lærkereden (demens)
 • Elevator: ja
 • Antal rum pr. bolig: etrums- og torums boliger
 • Boligstørrelse: forskellig - fra. ca. 59 m2 til 83 m2 inkl. andel af fællesareal
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, tekøkken eller trinette
 • Altan: nej men flere steder terrasse
 • Gårdhave: ja

Billeder fra boliger

Eksempel på stue på Øster Elkjær
Stue på Øster Elkjær

Soveværelse på Øster Elkjær
Soveværelse på Øster Elkjær

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo i plejebolig på Øster Elkjær?
På Øster Elkjær varierer lejlighedernes indretning og størrelse, derfor er huslejen også forskellig.

Huslejen svinger fra ca. 4200 kr. pr. måned til ca. 6000 kr. pr. måned. Ejendomsafdelingen justerer årligt huslejen.

Udover husleje skal du betale for vand, varme og el, og prisen afhænger af dit forbrug.

Hvis du ønsker at få den præcise husleje oplyst og yderligere oplysninger om priser på vand, varme og el, skal du kontakte Ejendomsafdelingen.

Ejendomsafdelingen
Meldahls Rådhus
Vendersgade 30 D
7000 Fredericia

Tlf: 7210 7050
Mail: ejendomsafdelingen@fredericia.dk

 

Åbningstider:

Ekspedition
Mandag til onsdag 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag til onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Du skal selv betale for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig. Du skal du ikke betale licens, hvis du har en hjemmeboende ægtefælle, der betaler licens.

Du betaler også for det, du vælger i servicepakken f.eks. kost og rengøringsartikler. Kost og rengøringsartikler bliver opkrævet månedsvis bagud, og beløbet bliver automatisk trukket fra din pension.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

Det er også muligt at betale til borgerkassen på afdelingen. Pengene går til lidt ekstra ”luksus” i hverdagen som f.eks. is, vin, dvd, lys og servietter.

Din økonomi
Når du flytter i plejebolig, beholder du din pension. Du skal være opmærksom på, at vi ikke må have noget med din økonomi at gøre af hensyn til din og vores sikkerhed. Vi anbefaler, at du laver aftaler med dine pårørende og din bank bl.a. om tilmelding af faste betalinger til betalingsservice. Det vil være en hjælp for os, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

 
Livet på Øster Elkjær

På Øster Elkjær kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Vi har ansat en aktivitetsmedarbejder, som f.eks. arrangerer bowling, banko, højtlæsning, sang, læsegruppe, cykel/gåture osv.

Vi holder også gudstjeneste, og ind imellem får vi besøg af børn fra dagplejen og De små demensvenner. Du har også mulighed for at bruge fitnessrummet og sanserummet.

Fra tid til anden kan du komme med på udflugter, eksempelvis en tur til stranden eller skoven. Vi fejrer også de traditionelle højtider, bl.a. arrangerer vi julemarked, og om sommeren holder vi grillaftener.

Vi accepterer også din og de andres beboeres lyst til stille og hyggelige stunder i lejligheden, hos naboen, i fællesrummet, på gangen, i haven og på terrassen.

Medarbejere

Personalet på Øster Elkjær består ca. 55 medarbejdere inden for pleje, sygepleje og service. Herudover er der ansat aktivitetsmedarbejdere og ernæringsassistenter.

Du kan også møde elever på forskellige niveauer, og medarbejdere i flex- og skånejob. Alle medarbejdere er veluddannet, og vi lægger vægt på en værdig behandling af mennesker med behov for pleje og omsorg. Ved værdig forstår vi respekten for det enkelte menneske, nærvær og tryghed i dagligdagen, hensyntagen til de individuelle behov, god pleje og omsorg.

Personalet på Lærkereden er uddannet til at give omsorg overfor borgere med demens. Vi fokuserer på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Det gælder både i forhold til beboernes ressourcer og ønsker og i personalets arbejde.

De ansatte har mulighed for faglig udvikling, og der er plads til medarbejdernes kreativitet i forhold til at løse plejeopgaverne på den bedst mulige måde for beboerne.

Arbejdsdagen foregår i høj grad i leve-bo-miljøet, hvor borgerne deltager i hverdagslivet i det omfang, de kan. På demensafdelingen Lærkereden arbejder vi meget ud fra beboernes livshistorier, som er fundamentet for vores pleje og omsorg.

Gang med vægmaleri
Gang med vægmaleri

"En god dag ved egen kraft" – plejecentrenes Længst Muligt I Eget Liv

"En god dag ved egen kraft" betyder, at vi fokuserer på beboernes ressourcer, og det de kan selv frem for at koncentrere os om deres svagheder. Det handler om at styrke livskvalitet trods svækkelse.

VI finder i dialog med beboerne ud af, hvad der er en god dag for dem, og hvilke kræfter de skal træne for at skabe en god dag ved egen kraft. Altså hvad vil beboeren gerne kunne ved egen kraft for at skabe en god dag. 

Livshistorie og snoezelen

På Lærkereden er der demensfagligt personale, som arbejder med erindring og genkendelse. For at skabe tryghed bruger vi beboernes livshistorier som grundlag i den daglige pleje.

Dialog med pårørende er særdeles vigtigt, da pårørende kan være med til at udfylde livshistorien f.eks. væsentlige begivenheder, opvækst, arbejdsliv, hobby, vaner osv. En udfyldt livshistorie gør, at vi kan give beboeren en mere meningsfyldt og tryg hverdag.

Viden om en beboers livshistorie er også fundamentet for brug af Snoezelen. Snoezelen er en metode, der giver vores demensramte borgere nogle oplevelser, og vores medarbejdere nogle redskaber, som giver en bedre hverdag for alle. Vi bruger specielt indrettede rum til enten at sortere i eller forstærke sanseindtryk ved brug af lys, lyd og billeder.

Gennem påvirkning af den demensramtes sanser i snoezelrummet kan vi bl.a. dæmpe udadreagerende adfærd, arbejde med reminiscens og få muligheden for at møde mennesket bag demensen.