Tilskud til pensionistforeninger

Pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia kommune har mulighed for at søge om tilskud

Socialudvalget har fastlagt retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia Kommune. Retningslinjerne trådte i kraft d. 1. januar 2014.

Hvem kan søge?

Det er kun lokale pensionistforeninger med hjemsted i Fredericia Kommune, der kan ansøge om tilskud. Der bliver ikke givet støtte til landsdækkende pensionistforeninger eller interesseorganisationer.

Det er også en betingelse for at få tilskud, at pensionistforeningens medlemmer er pensionister på 60 år eller derover, og at de har bopæl i Fredericia Kommune. 

Pensionistforeningens vedtægter skal være godkendt af Socialudvalget. Krav til vedtægterne fremgår af "Godkendelse af pensionistforeninger for ældre i Fredericia Kommune” 

Bilag

Hvornår og hvordan kan du søge?

Der er frist for ansøgning hvert år den 1. april. Sammen med ansøgningen skal du sende regnskab for det forudgående år. Regnskabet skal som minimum være underskrevet af formanden og kassereren. 

Når du skal søge om tilskud, skal du bruge ansøgningsskemaet.

Bilag

Hvad kan du få tilskud til?

Der bliver udbetalt et årligt foreningstilskud på 5.000 kr. pr. forening. Det er krav, at foreningen har mindst 10 medlemmer for at få tilskud.

Der bliver udbetalt et årligt medlemstilskud på 150 kr. pr. medlem af foreningen, forudsat at hvert medlem betaler minimum 200 kr. årligt i kontingent til foreningen.

Det samlede tilskud pr. forening kan ikke overstige 50.000 kr. årligt.
 

Anden støtte

Frivillige social foreninger kan også søge om støtte efter § 18 eller § 79 efter retningslinjerne. Det kan du læse mere om i Frivillighedspolitikken.