Fredericia Sundhedshus

Fredericia Sundhedshus

Velkommen til Fredericia Sundhedshus!

Fredericia Sundhedshus har haft til huse i de gamle sygehusbygninger siden december 2016. Sammen med regionen vil Fredericia kommune gøre det til Danmarks bedste sundhedshus, hvor der er plads til både kommunale, regionale, frivillige og private tilbud.

Der er i dag sundhedstilbud i hele stueetagen og udviklingsarbejdet med at udfylde resten af den 27.000m2 store bygningsmasse er i fuld gang.

Fredericia Sundhedshus er en modig og markant ramme for udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Læs de seneste nyheder under Seneste nyt.

LUKNING AF INDGANG C
Et nyt og lyst indgangsparti i to etager byder nu de besøgende på sundhedshuset velkommen. Fra den 31. december 2018 bliver den midlertidige indgang C (rød pil) lukket. Det betyder, at husets brugere – særligt brugerne af varmtvandsbassinet, Lillebælt Fysioterapi og det kommende hørecenter og fodterapeut – fra i dag skal bruge indgang A (grøn pil) i stedet for.

Har du brug for en parkeringsplads, finder du dem ved Øst eller ved Pavillonen. Handicappladserne finder du ved Øst.

Oversigt over indgangsartier på sundhedshuset

 Du kan finde mere information og se et oversigtskort over, hvordan du finder rundt i huset under Ombygning af sundhedshuset.

 

Fredericia Sundhedsuger 2018

Den kommende tid her i Fredericia vil stå i sundhedens tegn. Mellem den 4. og 21. november bliver der sat fokus på sundheden med Fredericia Sundhedsuger 2018. Det bliver to uger, der er pakket med forskellige sundhedstilbud til fredericianerne.

Du kan se aktivitetsoversigten for Fredericia Sundhedsuger 2018 her:

Seneste nyt

Fredericia Fysioterapi flytter ind på sundhedshuset
Endnu en privat aktør har valgt at rykke teltpælene op og rykke ind på Fredericia Sundhedshus.

Læs mere her: http://fredericia.dk/nyheder/fredericia-fysioterapi-flytter-ind-paa-sundhedshuset

Nyt indgangsparti forvandler sundhedshuset
Ombygningen af indgangspartiet på Fredericia Sundhedshus begynder i uge 8

Læs mere her: http://fredericia.dk/nyheder/nyt-indgangsparti-forvandler-sundhedshuset

Nu kommer kræftrådgivningen også til Fredericia
Fra april får kræftramte borgere i Fredericia nu mulighed for kræftrådgivning fra Kræftens Bekæmpelse lokalt

Læs mere her: http://fredericia.dk/nyheder/nu-kommer-kraeftraadgivningen-ogsaa-til-fredericia

headspace slår dørene op i sundhedshuset
Til foråret flytter headspace, der er et forebyggende tilbud til unge, ind i den gamle børnehave på Fredericia Sundhedshus

Læs mere her: http://fredericia.dk/nyheder/headspace-slaar-doerene-op-i-sundhedshuset

Endnu en læg flytter ind i sundhedshuset
Privatpraktiserende læge Kirsten Hald flytter næste år sin praksis til sundhedshuset

Læs mere her: http://fredericia.dk/nyheder/endnu-laege-flytter-ind-i-sundhedshuset

Den første læge flytter ind på sundhedshuset
Praktiserende læge Kristian Egersgård flytter sin praksis i sundhedshuset til oktober

Læs mere her: http://fredericia.dk/aktuelt/nyheder/foerste-laege-flytter-ind-i-sundhedshuset

 

Ombygning af sundhedshuset

Sådan finder du vej til bygningsafsnit DS (Varmtvandsbassinet, Lillebælt Fysioterapi og det kommende hørecenter og fodterapeut) efter lukningen af indgang C: Du skal følge de grønne pile – det vil sige gå ind gennem foyeren. Se på kortet herunder:

Adgangveje på sundhedshuset

Særligt for brugere af Lillebælt Fysioterapi og Varmtvandsbassin
I 1. etape af ombygningen (januar 2019 – medio februar 2019) vil der være adgang via foyeren. I 2. etape (medio februar 2019 – september 2019) vil der være adgang via døren i gavlen imod Dronningensgade (se hvid pil)

Adgangveje på sundhedshuset

Det finder du på sundhedshuset

I stueplan på sundhedshuset finder du:

Lillebælt Fysioterapi og Træningsklinik
Rygestop
Demenskonsulenterne
OUHs IT test lokaler
Serviceafdelingen – rengøring og vaskeri
Reception/Frivilligcenter (tirs.-tors. kl 10-13)
Vagtlægen
Blodprøvetagning og EKG
Social- og Sundhedsskolens undervisningslokaler
Jordemoderkonsultation
Familie og børnesundhedsaktiviteter – samtalegrupper
Jobcentret – aktiverings tilbud
Læge Kristian Egersgaard
Hjælpemidler og Kommunikation Lillebælt Syn/IKT afprøvning
Demensfællesskabet Lillebælt
GenoptræningsCentret Gangtræning
Lægehuset Østerstrand, 1. sal
Lægerne ved Lillebælt
Hjælpemidler og Kommunikation Lillebælt Tale, Høre, Syn og IKT
Hjælpemidler og Kommunikation Straks Service og Værksted
Sund vægt
Varmtvandsbassin

ØVRIGE
Headspace
Mammografiscreeningsbus

Herudover er der forskellige foreninger, aftenskoler, børnehave og bueskydning i gymnastiksalen og varmtvandsbassinet.

Listen over sundhedstilbud vil løbende blive opdateret

Se oversigtskort her: Oversigtskort

 

Sådan finder du rundt på sundhedshuset

På kortet her under kan du se, hvor de forskellige sundhedstilbud holder til på sundhedshuset.

Feedback