Sundhedstilbud

Få mere viden om de enkelte sundhedstilbud nedenfor. Alle sundhedstilbuddene er gratis, vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten.
Diabetes type 2

En tidlig indsats kan være med til at forebygge følgesygdomme til type 2-diabetes og forbedre din livskvalitet. 

Læs mere om type 2-diabetes hos Diabetesforeningen.
GenoptræningsCentret har et tilbud, hvis du har type 2-diabetes: 
 • Kursusforløb i gruppe, se pjece nedenfor. Kurset består af undervisning og vejledning ved en diabetessygeplejerske, en diætist,en ergoterapeut og en fysioterapeut. Du deltager på et hold med 12-15 andre og vi mødes 6 gange a´ 2-3 timer, fordelt over 6 uger. Næste kursus er i efteråret 2019.
 • Kortere individuelt forløb med vejledning til ændring af din livsstil. 
 • Træningsforløb på hold.
Du vil blive indkaldt til en sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og mål med et evt. forløb hos os. Ved samtalen møder du en sundhedsprofessionel - det kan være en diætist, en ergoterapeut eller en fysioterapeut.
Du skal henvises fra din egen læge eller fra sygehuset.
 
 

Bilag

Forebyggende hjemmebesøg til +65-årige

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Besøget er en samtale mellem dig og en sundhedsfaglig medarbejder. Samtalen giver dig mulighed for at tale om det, du finder væsentligt som eksempelvis:

 • Drøfte emner, der har betydning for dit helbred og din trivsel
 • At få talt om din hverdag: Hvad er godt? Hvad er svært? Hvad har jeg lyst til at gøre noget ved? Hvordan vil jeg gøre det?
 • Informere om aktiviteter og tilbud i Fredericia Kommune i forhold til relevante behov
 • Du kan komme med ideer, der kan bruges til at udvikle ældreområdet

Formål

Formålet med besøget er at drøfte din aktuelle livssituation, så du udnytter og styrker dine ressourcer og bevarer dit funktionsniveau længst muligt.

Du tilbydes besøg, hvis du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Den forebyggende medarbejder kan ikke bevillige eksempelvis hjemmehjælp og hjælpemidler

Tavshedspligt

Samtalen er fortrolig. Der videregives kun oplysninger, som du har givet tilladelse til. Besøget registreres elektronisk.

Besøg til borgere fra 75 års alderen

Loven om forebyggende hjemmebesøg til + 75 årige borgere er ændret fra den 1. januar 2016.

Det betyder at aldersgrænsen for de årligt tilbagevendende besøg, hæves fra de nuværende 75 år til 80 år. I Fredericia Kommune betyder det, at alle borgere, der venter et forebyggende hjemmebesøg, modtager et brev med tilbud om besøg. Har du ikke behov for et besøg, får du næste gang et brev, når du fylder 80 år.

Du vil altid få et tilbud om besøg, når du fylder 75 år. I Fredericia Kommune tilbydes alle nye 75-årige et dialogmøde. Dialogmødet foregår på det lokale aktivitetscenter. Den forebyggende medarbejder finder i samarbejde med dig ud af, hvornår næste besøg skal finde sted. Såfremt du klarer sig godt, får du et tilbud igen, når du fylder 80 år. Det er fortsat muligt at få et besøg før du fylder 80 år, hvis der er behov for det.

Besøg til borgere fra 65 års alderen

Den nye lovændring giver samtidig mulighed for, at borgere allerede fra 65 års alderen kan få et forbyggende hjemmebesøg, hvis de befinder sig i en særlig vanskelig livssituation. Det kan f.eks. være, at man er døv, har mistet en ægtefælle eller samlever, at man føler sig ensom eller isoleret eller man har været ramt af sygdom og derfor har svært ved at få hverdagen til at fungere.

Enkebesøg

I Fredericia Kommune modtager alle borgere fra 75 års alderen et tilbud om besøg, hvis man er blevet enke eller enkemand.

Vores øvrige fokusområder er:

Depression

Der er en generel holdning til, at træthed, nedsat appetit, dårlig nattesøvn, svimmelhed, tristhed og personlighedsforandringer er en naturlig ting, når man bliver gammel.

Det kan dog være tegn på en depression, og det er derfor vigtigt at identificere og klarlægge risikofaktorer hos borgeren og få iværksat den rette behandling, således at borgeren kan opretholde eller genvinde funktionsevnen og øge livskvaliteten.

Demens

Demenssygdommene er også blevet kaldt de pårørendes sygdom. Mange gange er det ikke personen, der er ramt, der føler sig generet af symptomerne, men det vil ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Det er derfor vigtigt at identificere tegnene og få iværksat tidlig udredning for eventuelt at kunne forsinke udviklingen af demens samt støtte borgeren og familien i at kunne takle og mestre hverdagen og på den måde øge livskvaliteten.

Sundhedstjek af +60-årige

Fysisk aktivitet og træning kan forebygge eller udskyde tab af funktionsevne, der både forekommer akut og langsomt.

Fysisk aktivitet øger selvfølelsen, livskvalitet og handlekompetence blandt ældre og det har en positiv effekt på kognitive funktioner samt modvirker depression

Kroniske lidelser

En tidlig opsporing af en kronisk lidelse kan føre til en bedre livskvalitet ved at det rette tilbud eller den rette behandling sættes i gang.

KRAM - Kost, rygning, alkohol og motion

Med en tidlig indsats kan man forebygge en lang række følgesygdomme samt øge helbredstilstanden og livskvaliteten.

Kontakt en forebyggende medarbejder

Har du behov for at tale med en sundhedsfaglig forebygger, er du altid velkommen til at kontakte os mandag, tirsdag onsdag og fredag mellem kl. 8 og 9. Torsdag mellem 12 og13. Du finder telefonnumrene i højre side.

Hvem kan henvende sig?

 • Borgeren selv
 • Pårørende
 • Naboer
 • Kommunalt ansatte
 • Egen læge
 • Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.

Hjertekarsygdomme

Det er muligt at forebygge hjerte-/karsygdomme med en tidlig opsporing, indsats og behandling af risikofaktorer​. Det er også muligt at øge funktionsevnen og livskvaliteten.

Du kan læse mere på Hjerteforeningens hjemmeside.

Du kan henvises til træning for hjertekarsygdom fra sygehuset.

 

Åreforsnævring (Claudicatio Intermittens)

GenoptræningsCentret har et gratis træningstilbud for borgere i Fredericia, der har fået konstateret åreforsnævring.

Tilbuddet indeholder en sundhedssamtale omkring kost, rygning, alkohol og motion. Efterfølgende gangtræning tre gange om ugen i 12 uger under vejledning af en fysioterapeut og en træningsassistent. Træningen foregår på hold sammen med andre, der også lider af åreforsnævringer.

Formålet med forløbet er, at opnå en øget gangdistance og evnen til selv at mestre livet med åreforsnævringer. Gangtræning er nemlig livslang, hvis sygdommen ikke skal udvikle sige yderligere.

I pjecen "Vil du med ud og gå, igen?" nedenfor kan du læse mere om tilbuddet og om åreforsnævringer.

Du skal henvises fra din egen læge eller fra sygehuset.

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En tidlig indsats kan være med til at mindske dine symptomer, forbedre din livskvalitet og øge din funktionsevne. 

Du vil blive indkaldt til en sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og mål med et evt. forløb hos os.

Et forløb kan være

 • Vejledning
 • Fokus på at få en god hverdag
 • Træning
 • Rygestop
 • Ernæring, medicin m.m.

Ved samtalen møder du en sundhedsprofessionel - det kan være en ergoterapeut eller en fysioterapeut.

Læs mere om KOL hos Danmarks Lungeforening eller i KOL-bogen https://www.lunge.dk/sites/default/files/viden-og-raadgivning_kol_pjece.pdf

Bilag

Kræft

GenoptræningsCentret tilbyder kræftrehabilitering og rådgivning til borgere, der har eller har haft kræft.

Tilbuddet er målrettet voksne borgere i Fredericia kommune og formålet er, at du kan komme styrket tilbage til dit hverdags- og arbejdsliv.

Tilbuddet starter med en indledende sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og muligheder.

Tilbuddet kan indeholde:

 • Samtaler med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse
 • At få hverdagslivet til at fungere under ændrede forudsætninger.
 • En sammenhængende indsats vedrørende arbejdssituation samt råd og vejledning i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Vejledning vedrørende træthed, medicin, bivirkninger m.m.
 • Vejledning vedr. mad og spisning.
 • Fysisk træning.
 • Rygestop.
 • Viden om lokale tilbud.

Du kan selv henvende dig eller du kan henvises af egen læge, jobcentret i kommunen, plejen eller sygehuset.

Rygestop - KOM & KVIT

Vi tilbyder gratis rygestoprådgivning til borgere, der er i forløb på GenoptræningsCentret.

Du tilbydes en uforpligtende startsamtale med en rygestoprådgiver. Forløbet består af individuelle samtaler, der strækker sig over 3-5 gange.

Hvis du ikke er tilknyttet GenoptræningsCentret har du mulighed for at benytte Fredericia Kommunes tilbud om rygestoprådgivning https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/krop-sind/rygestop.

Bilag

Seniorkurser

Sundhedsformidling til + 60-årige

​Formål

At yde en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der øger borgerens viden, motivation og handlekompetence, således borgeren kan klare sig længst muligt i eget liv.

Indsats

Vi afholder kurser med temaer, der tager udgangspunkt i væsentlige faktorer, der har indflydelse på borgerens livssituation som sundhed, fysisk aktivitet, netværk, og sociale relationer.

Bilag