Slå adgang med tegn til/fra

Stanford - Lær at tackle-kurser

Stanford Patientuddannelser

Har du:

 • Kroniske smerter
 • Kronisk eller længerevarende sygdom
 • Angst og/eller depression
 • Er du nær pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse

Er hverdagen ændret og dagligdagens gøremål blevet sværere?

Er din energi blevet mindre og mærker du at smerter, træthed og irritation tiltager?

Frustrationer og bekymringer fylder meget og du oplever måled manglende forståelse fra dine omgivelser?

Kan du genkende dele af ovenstående og ønsker du at skabe forandring i din hverdag, så kan LÆR AT TACKLE-kurserne være noget for dig.

Kurserne er selvhjælpskurser og ikke et tilbud om behandling eller terapi.

På kursern får du metoder til at blive en bedre selv-hjælper, så det i højere grad bliver dig, der styrer sygdommen og ikke omvendt. Kurserne ledes af to frivillige instruktører, hvoraf mindst én selv har langvarige helbredsproblemer. LÆR AT TACKLE er baseret på et program udviklet på Stanford Universitet, som der undervises ud fra.

Generelt om kurserne

 • Kurserne forløber over seks til syv gange. Hver gang varer to en halv time.
 • Kurserne tilbydes til voksne fra 18 år.
 • Kurserne veksler mellem foredrag fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Du vil få inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer du oplever i hverdagen.
 • Det er gratis at deltage i kurset. Kursusbog med afspændings-CD får du gratis med.
Lær at tackle angst og depression

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Oplever du tegn på angst og / eller depression?
 • Er du træt af, at symptomerne styrer dit liv?
 • Har du brug for inspiration og redskaber til en bedre hverdag?
 • Har du lyst at dele erfaringer med mennesker i samme situation?

Kursets målsætning er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, så det ikke er symptomerne, men dig, der styrer dit liv.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

 • triggere og advarselssignaler
 • kommunikation
 • forebyggelsesstrategier
 • håndtering af angst og depression
 • problemløsning
 • samarbejde med sundhedsvæsenet
 • fysisk aktivitets betydning for humøret

Du skal være opmærksom på:

 • Kurserne er for alle over 18 år med selvoplevede symptomer. Der er ikke krav om en diagnose.
 • Pårørende er velkomne til at deltage.
 • Kurserne er gratis.
 • Hvert kursus består af 7 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag.
 • Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.
 • Instruktørerne er frivillige, der selv lever med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at magte de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.
 • Kurserne er et supplement til den rådgivning og undervisning, der varetages af sundhedsfagligt personale.

Selve kurset

Kurset består af 7 moduler - ét modul om ugen.

Vi opretter et kursus, når der er deltagere nok til et hold - minimum 10 personer.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Er du nær pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse?
 • Oplever du udfordringer i hverdagen som pårørende?
 • Vil du have hjælp til at håndtere dine udfordringer - til gavn for dig og dine nærmeste?

Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursustilbud til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

På kurset vil du får inspiration til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende, f.eks.:

 • Dårlig samvittighed
 • Manglende overskud
 • Følelsen af isolation
 • Samarbejde med social- og sundhedsvæsen.

Eksempler på emner på kurset:

 • Ændrede roller og nye opgaver
 • Håndtering af vanskelige følelser
 • At passe på sig selv
 • Samarbejde med social- og sundhedsvæsenet
 • Kommunikation med den syge og omgivelserne
 • Håndtering af konflikter
 • At træffe beslutninger
 • Fysisk aktivitet og humør
 • Kognitive teknikker, f.eks. afspænding og tanketeknikker
 • At sætte sig mål - og at nå dem
 • Problemløsning
 • Håndtering af symptomer som f.eks. stress og nedtrykthed.

Hvad får du ud af kurset?

Undersøgelser fra Lær at tackle-kurserne viser, at deltagere efter kurset oplever større livskvalitet og mindre træthed.

De får det bedre fysisk og bliver mere fysisk aktive. Desuden har redskaberne på kurset generelt gjort dem bedre til at håndtere hverdagens udfordringer.

Selve kurset

Kurset består af 7 moduler, ét modul om ugen.

Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.

Instruktørerne er frivillige, der har erfaringer med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.

Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.

Der er fokus på, at du får og afprøver værktøjer til selvhjælp, som du kan bruge efter kurset.

Er du interesseret, kan du kontakte os. Vi opretter hold løbende, når der er interesserede nok til et hold.

Lær at tackle job og sygdom

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Har du en langvarig sygdom?
 • Oplever du, at dine symptomer forhindrer dig i at arbejde?
 • Kunne du tænke dig inspiration til, hvordan du kan gå på arbejde på trods af sygdom?

Lær at tackle job og sygdom er et frivilligt tilbud specielt udviklet til dig, der:

 • modtager sygedagpenge
 • går på arbejde og har brug for redskaber til at tackle din sygdom, så du kan fortsætte i dit job
 • ikke er i arbejde og har brug for redskaber til at tackle sygdommen og få mere styring over din hverdag
 • På kurset vil du få inspiration til hvordan du kan finde løsninger, som betyder, at du kan gå på arbejde, selvom du har en langvarig sygdom.
 • På kurset arbejder vi med følgende emner:
 • En ny arbejdsidentitet
 • Kompetencespotting
 • Kommunikation med arbejdsgiver og kollegaer
 • At bruge sit netværk
 • At sætte mål og løse problemer
 • Balance mellem aktivitet og hvile
 • Håndtering af træthed, smerte og nedtrykthed

Du skal være opmærksom på:

 • Kurserne er for alle over 18 år med selvoplevede symptomer. Der er ikke krav om en diagnose.
 • Kurserne er gratis.
 • Hvert kursus består af 6 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag.
 • Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.
 • Instruktørerne er frivillige, der har erfaringer med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at tackle de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.

Selve kurset

Kurset består af 6 moduler, ét modul om ugen.

Er du interesseret, kan du kontakte os. Vi opretter hold løbende, når der er interesserede nok til et hold.

Lær at tackle kroniske smerter

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Har du kroniske smerter?
 • Har du brug for nye redskaber for at undgå, at smerterne styrer dit liv?
 • Har du brug for inspiration til at leve en mere aktiv hverdag?

Kursets målsætning er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, så det er dig og ikke dine smerter, der styrer dit liv.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

 • pacing – at skabe balance mellem aktivitet og hvile
 • muskelafspænding
 • let fysisk aktivitet
 • kommunikation
 • vanskelige følelser
 • medicinforbrug
 • håndtering af træthed
 • tankens kraft
 • at træffe beslutninger
 • at sætte mål - og nå dem
 • problemløsning

Du skal være opmærksom på:

 • Kurserne er for alle over 18 år med selvoplevede symptomer. Der er ikke krav om en diagnose.
 • Hvert kursus består af 6 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag.
 • Kurserne er gratis.
 • Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.
 • Instruktørerne er frivillige, der selv lever med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at magte de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.
 • Kurserne er et supplement til den rådgivning og undervisning, der varetages af sundhedsfagligt personale.

Selve kurset

Kurset består af 6 moduler, ét modul i ugen.

Er du interesseret, kan du kontakte os. Vi opretter hold løbende, når der er interesserede nok til et hold.

Lær at tackle kronisk sygdom

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Har du en kronisk sygdom?
 • Har du generende symptomer, som du gerne vil have hjælp til at håndtere?
 • Har du brug for inspiration til at leve en mere aktiv hverdag?

Kursets målsætning er at give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer, der følger med kronisk sygdom, så du får mere ud af hverdagen.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

 • at genkende symptomer
 • muskelafspænding
 • fysisk aktivitet
 • vanskelige følelser
 • kommunikation
 • medicinforbrug
 • mestring af træthed og smerte
 • at sætte mål – og nå dem
 • at træffe beslutninger
 • problemløsning

Du skal være opmærksom på:

 • Kurserne er for alle over 18 år med selvoplevede symptomer. Der er ikke krav om en diagnose.
 • Kurset er også for pårørende
 • Kurserne er gratis.
 • Hvert kursus består af 6 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag.
 • Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.
 • Instruktørerne er frivillige, der selv lever med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at magte de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.
 • Kurserne er et supplement til den rådgivning og undervisning, der varetages af sundhedsfagligt personale.

Selve kurset

Kurset består af 6 moduler, ét modul i ugen.

Er du interesseret, kan du kontakte os. Vi opretter hold løbende, når der er interesserede nok til et hold.