Slå adgang med tegn til/fra

Træning og rehabilitering

Har du brug for træning for at få tilværelsen til at fungere efter sygdom? Er du henvist af læge eller sygehus, kan vi hjælpe dig her.

Hos Træning & Forebyggelse møder du en gruppe af velkvalificerede medarbejdere, der er klar til at tage hånd om dine genoptræningsbehov.

Vi finder sammen med dig ud af, hvilke behov, mål og ønsker, du har og kan målrette indsatsen derefter.

Læs mere om dine muligheder på denne side.


Vedrørende information i forhold til COVID-19, se Træning og Forebyggelse.

Sådan kommer du i gang hos Træning & Forebyggelse

Genoptræning efter sundhedslovens §140 til voksne og børn over 12 år.

Hvis du har været indlagt på sygehuset, og sygehusets læger vurderer, at du bagefter har brug for almindelig genoptræning, sender de en genoptræningsplan til Fredericia Kommune, som derefter giver dig et konkret tilbud om genoptræning. Hvis sygehusets læger vurderer, at du har brug for specialiseret genoptræning, yder sygehuset selv denne genoptræning.

Når vi hos Træning & Forebyggelse har modtaget din genoptræningsplan, vil du blive indkaldt til en afklarende samtale. Her vil dine mål og motivation for træningsforløbet samt en undersøgelse af funktionsniveauet danne udgangspunkt for dit videre forløb.

Genoptræning efter servicelovens §86, stk. 1.

Du kan blive henvist fra praktiserende læge / forebyggende medarbejdere / plejen eller Hjælpemiddel og Kommunikation.

Når vi hos Træning & Forebyggelse har modtaget din henvisning, vurderer vi, om vi har et relevant tilbud til dig. Du vil i så fald blive indkaldt til en afklarende samtale. Her vil dine mål og motivation for træningsforløbet samt en undersøgelse af funktionsniveauet danne udgangspunkt for dit videre forløb.

Alle forløb og træningstilbud hos Træning & Forebyggelse er tidsbegrænsede

Vederlagsfri fysioterapi

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Ordningen om gratis fysioterapi er målrettet borgere med et svært fysisk handicap, og til borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressive lidelser. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt eller opstået senere i livet.

Du kan som borger frit vælge, om du vil modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut eller i et kommunalt træningscenter.

For at kunne modtage vederlagsfri fysioterapi, er der bestemte kriterier, der skal være opfyldt. Egen læge eller din speciallæge kan fortælle dig, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Bilag

Kræftrehabilitering

Få kræfterne tilbage

I Fredericia Kommune har vi et rehabiliteringstilbud til dig, der er kræftramt, lever med kræft eller lever med senkomplikationer efter kræftbehandling.

En kræftsygdom eller behandlingen af denne kan bevirke, at du oplever fysiske, sociale eller psykiske ændringer i din hverdag

Det kan være, at du oplever:

 • Træthed og har svært at få hverdagen til at hænge sammen
 • At din krop er fysisk svækket
 • Smerter
 • At du har mistet appetitten, taber dig eller oplever vægtøgning
 • At det er vanskeligt at overskue din hverdag og få hverdagen til at hænge sammen
 • Ændringer i forhold til din familiemæssige-, jobmæssige og/eller økonomiske situation og har brug for vejledning og støtte

”Få kræfterne tilbage” er et samarbejde mellem Fredericia Kommune, lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse samt Idræt i Dagstimerne, hvor vi sammen med dig har fokus på at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for, at du vender styrket tilbage til dit hverdagsliv.

Indsatsen er individuel, men der er mulighed for:

 • Indledende samtale med en kræftkoordinator – alle tilknyttes en koordinator
 • Holdtræning mandag og onsdag sammen med andre ramt af kræft
 • Træningen foregår i Sundhedshuset. Mandage og onsdage foregår holdtræningen i tidsrummet 10.00 - 11.30.
 • At få hjemmetræning (ved behov) samt sparring i forhold til selvstændig træning
 • Støttende samtaler med fokus på eksempelvis at genvinde energien i dagligdagen og stresshåndtering
 • Kostvejledning ved diætist
 • Smertehåndtering
 • Netværks- og cafémøde med andre deltagere i ”Få kræfterne tilbage” - Onsdag i tidsrummet 10.30-11.30 hos Træning & Forebyggelse i Fredericia Kommune.

I ”Få kræfterne tilbage” er følgende fagpersoner ansat:

 • To kræftkoordinatorer, der også er palliative sygeplejersker
 • En kræftkoordinator, der også er ergoterapeut
 • Sagsbehandler
 • To fysioterapeuter
 • En diætist

Du kan rette henvendelse til ”Få kræfterne tilbage” ved at tage kontakt til en af de tre kræftkoordinatorer, via din praktiserende læge, din sagsbehandler eller sygehuset.

Bilag

Hjerneskade

At få en skade i hjernen kan være svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag og livssituation, hvor du kan have brug for at tale med en hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren kan

 • Støtte dig og dine pårørende i forhold til den nye livssituation, som I står i.
 • Give råd og vejledning om, hvor den rette hjælp kan findes.
 • Koordinere dit forløb i samarbejde med sygehus, kommunale afdelinger og andre specialenheder

Du kan få støtte af en hjerneskadekoordinator, hvis du

 • Bor i Fredericia
 • Er over 18 år og har en erhvervet hjerneskade
 • Er pårørende til en person med erhvervet hjerneskade

 

Kontaktoplysninger på hjerneskadekoordinatorerne:

Lene Kramer Vig
lene.vig@fredericia.dk
Tlf. 7210 6050

Anne Mette Poulsgaard
annemette.poulsgaard@fredericia.dk
Tlf. 7210 6050

Bilag