Slå adgang med tegn til/fra

Kompetencekollegiet

Kompetencekollegiet er Fredericia kommunes bosted for psykiske sårbare borgere, som er fyldt 18 år og har brug for støtte til at mestre eget liv.

Den psykiske sårbarhed, har indflydelse på, hvordan man håndterer et hverdagsliv. Når man bor på Kompetencekollegiet, siger man ja til at arbejde med sig selv – at mestre eget liv på egne betingelser.

Borgerne bliver visiteret til Kompetencekollegiet af Myndighedsafdelingen i Fredericia Kommune.

Udover en psykisk sårbarhed er hverdagslivet ofte præget af:

 • Forvrænget døgnrytme
 • Uhensigtsmæssig daglig struktur
 • Ingen eller lidt kontakt til netværk
 • Ingen eller lidt kendskab til arbejdsmarkedet
 • En mindre grad af sociale kompetencer
 • En ikke sammenhængende økonomi

Kompetencekollegiet ligger i den nordlige bydel i forbindelse med et villakvarter og op til et større naturområde lidt uden for centrum. Der er gåafstand til indkøbsmuligheder i supermarked.

 

NYHED OM BESØGSRESTRIKTIONER UNDER COVID - 19:

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. maj ophævet besøgsrestriktionerne på vores botilbud, da incidenstallet er faldet i Fredericia. Samtidig har vi en større andel af vores beboere færdigvaccineret og kommer dermed over de 80 %, som Styrelsen for Patientsikkerhed også har haft som rettesnor. Det tyder, at beboerne på vores botilbud nu igen kan modtage besøg. Dog anbefaler vi fortsat, at det foregår under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder følgende:

 • Antallet af besøgende begrænses til få personer. Besøg kan med fordel ske udendørs, fx. med en gå-tur.
 • Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende så vidt muligt om ikke at benytte fællesarealerne.

Tak for samarbejdet!

Fysiske rammer

Kompetencekollegiet består af flere huse - et hus med en selvstændig bolig, som ofte  anvendes som træningsbolig, når en borger skal øve sig i, at håndtere hverdagslivet i realistiske rammer. 

Vi har 3 huse med 4 værelser, 4 badeværelser samt et lille køkken med udgang til overdækket terrasse.

Derudover har vi et hus med 4 værelser og 2 badeværelser, et køkken med adgang til åben stue og udgang til overdækket terrasse – i dette hus kan borgere visiteres til enkelte overnatninger.

Desuden bor ”Dit akuttilbud” i huset.

I alle husene er der vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler.

Desuden er der et større fælleshus som indeholder opholdsstue med tv - herfra udgang til haven.

Huset indeholder endvidere et stort spisekøkken, hvorfra der er udgang til stor terrasse.

Husene er omgærdet af stor græsplæne, hvor der er mulighed for fællesaktiviteter, såsom boldspil og bålplads.

Der er desuden et drivhus.

De fysiske rammer omfatter også garagebygninger.

Aktiviteter og traditioner

Vores fokus er at støtte borgerne til selvstændigt at håndtere hverdagen. En stor del af aktiviteterne vil derfor være almindelige daglige gøremål, men vi vil også i løbet af året have andre aktiviteter uden for huset. 

 • Vi tager gerne på udflugter med egen bus til seværdigheder, indkøb i storcenter eller en tur ud i det blå med madpakken.
 • På Kompetencekollegiet har vi en bålplads, som vi gerne bruger til snobrød eller andet, der kan ristes over ild.
 • Indimellem arbejder vi med vores kreative sider – vi maler, syr, strikker, laver juledekorationer – kun fantasien sætter grænser.
 • Vi har også fokus på sundhed - KRAM faktorer – fx motion, der kan være en daglig gåtur, løbehold eller andet.
 • En aktivitet er også, at vi støtter borgerne i fht. beskæftigelse - i første omgang kan det handle om, at være deltager på kommunens aktivitetssted, hvor der både er kreative værkstæder og motionsrum.
 • Vi ønsker at have fokus på traditioner og hvad der hører sammen med årets højtider. Vi holder fx en sommer grillaften med de pårørende, en gløgg aften i december – også med pårørende.
 • Vi holder selvfølgelig også juleaften og nytårsaften for de borgere, der ikke er hos pårørende.
Grupper og temadage

På Kompetencekollegiet tænker vi også, at vi kan lære ad hinanden. Der er derfor mulighed for at deltage i forskellige grupper eller få fælles viden på en temadag.

Grupper

En gruppe er typisk over flere gange –  feks. to timer en gang i ugen i ca 8-10 uger. Et eksempel er gruppen ”Styr livet”, hvor formålet er:

 • At skabe forandring i livet ud fra dine egne præmisser, ønsker, drømme og håb.
 • At støtte dig i at finde veje, der kan hjælpe dig i processen med at komme dig.
 • At dele erfaringer med andre.
 • At arbejde med mestringsstrategier og handlemuligheder i eget liv.
 • At arbejde med at øge selvtillid, selvbevidsthed og selvaccept
NADA (akupunktur)

NADA er akupunktur i ørerne. På Kompetencekollegiet er NADA et tilbud, som kan bruges, når livet udfordres af feks. mange tanker.

Borgerne på Kompetencekollegiet tilbydes også et NADA forløb, hvor man regelmæssigt i nogle uger modtager NADA. Det kan medvirke til at skabe ro i hovedet og måske bedre mulighed for en god nattesøvn.

Medarbejdere

Medarbejderne på kompetencekollegiet har forskellige uddannelser: sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver og socialpædagog. Desuden har vi katten ”Myggen” , som vi anser som en vigtig ”medarbejder” – Myggen er husets ”terapi-kat”.

Der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt – også om natten, hvor der altid er to vågne nattevagter.

Kompetencekollegiet er uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Værdier

På Kompetencekollegiet, ser vi borgerne som partnere i deres recovery-forløb. Vi lægger vægt på den gode relation, og at indsatsen giver mening for borgerne.  

Vi er nysgerrige og bringer gerne nye metoder i spil, hvis det giver mening for den enkelte. Vi gør det, vi siger, og vi siger det, vi gør. Vi arbejder ud fra tesen - opgaven sætter holdet.

Målsætning

Tilbuddets målsætning er, at borgerne bliver i stand til at håndtere egen hverdag så selvstændigt som muligt. Overordnet arbejdes der frem mod, at borgerne kan flytte ud i egen bolig med en meningsfuld hverdag og så lidt støtte som muligt.

Tilsynsrapporter

Tryk på nedenstående link, så vil du komme ind på Kompetencekollegiets side på Tilbudsportalens hjemmeside. Her trykker du så på TILSYN, og aktuel Tilsynsrapport + de sidste tre års rapporter kan ses.

Tilsynrapporter fra Kompetencekollegiet på Tilbudsportalens hjemmeside