Strategi for Udsathed logo i blå og guld.
Slå adgang med tegn til/fra

Strategi for Udsathed

I Fredericia skal der være plads til alle og mulighed for at leve et godt og trygt liv

Nogle gange tager livet uventede drejninger, og alle kan på et tidspunkt i livet opleve at befinde sig i en udsat position. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udsatterådet sammen skabt en strategi på udsatteområdet, 'Strategi for Udsathed', som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia.

Udsatte borgere skal opleve en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder. Strategi for Udsathed sætter fokus på den vigtige rolle, som organisationer, foreninger og eksisterende tilbud spiller. Derfor kan alle byde ind og blive ambassadører i Strategi for Udsathed.   

Følg os på Facebook
Følg med i hvad der sker på udsatteområdet på vores facebookside; 
Strategi for Udsathed i Fredericia

Hvad er Strategi for Udsathed?

Strategi for Udsathed er en samskabt strategi, hvor alle kan være med til at forebygge og modvirke udsathed i Fredericia. 

Arbejdet blev skudt igang i juni 2018, hvor borgere, foreninger, frivillige, politikere, virksomheder og kommunale aktører sammen udviklede 12 temaer, der i dag danner fundamentet i Strategi for Udsathed. Temaerne blev fortolket i 12 små film, som du kan se her på siden under afsnittet: De 12 temaer.

I Strategi for Udsathed har vi fokus på fællesskabet hvor vi sammen formulerer de værdier vi arbejder med, og omsætter idéer til handlinger. 

 

Hvordan arbejder vi i Strategi for Udsathed?

Det særlige ved Strategi for Udsathed er det store netværk af engagerede ambassadører, som løbende inviteres til at deltage i mindre handlingsnetværk. Et handlingsnetværk sammensættes af ambassadører med forskellige fagligheder, viden og erfaringer, som kan drage fordel af hinanden i den fælles opgaveløsning.  Ambassadørerne bruger også netværket til selv at sætte handlinger og initiativer i gang på udsatteområdet der, hvor de har deres styrker og interesser.

Det lokale udsatteråd og Social- og Beskæftigelsesudvalget samarbejder og følger arbejdet i de forskellige handlingsnetværk. 

I Strategi for Udsathed gør vi meget ud af at informere om forskellige initiativer på udsatteområdet. Derfor har vi skabt facebooksiden; Strategi for Udsathed i Fredericia. 

Eksempler på nogle af de handlingsnetværk, der er etableret:

 • Hjemløse vinteren 2018/2019 
 • Et uformelt mødested
 • Socialt Frikort
 • Fredericia For Fællesskab
 • Evaluering af Misbrugsområdet
 • Fælleslejlighed på Frejasvej (borgerdrevet)
 • Hjemløse 365
 • Jul for Udsatte
 • Julehjælp

Eksempler på yderligere initiativer under Strategi for Udsathed: 

 • Temadag med Center for Rusmiddelforskning 
 • Hjemløsetælling 2019
 • Hjemløse logbog 2019 
 • Oversigt over hjælp til hjemløse
 • Sommerrock med Kant 2019
 • Danmark Spiser Sammen
 • Etablering af Hellested Vester Voldgade
 • March mod Ensomhed
 • Hjemmesiden Julehjælp
 • Nødovernatningstilbud til hjemløse i vintermånederne
De 12 temaer

I Strategi for Udsathed arbejder vi ud fra 12 temaer, som danner fundamentet for strategien. Du kan læse mere om temaerne her og se en film om hvert enkelt tema. Filmene er lavet af fredericianere, politikere, foreninger og kommunale aktører.

Tema 1: Vi vil have fokus på det hele menneske 
Vi vil møde udsatte i øjenhøjde og gennem ligeværdig dialog. Vi vil se mennesket frem for en sag og skabe forståelse for, hvor mange faktorer, der spiller ind i forhold til udsathed. Vi vil give plads til forskellighed og have øje for, hvor den enkelte har sine styrker.

 

Tema 2: Vi vil være en by for alle
Der skal være plads til alle i Fredericia. Strategien skal tænke de skæve løsninger ind i bybilledet. Det handler om vores fælles by, og her skal der være plads til forskellighed.

Tema 3: Vi vil dyrke sport i fællesskaber
Fysisk aktivitet er med til at skabe relationer og fællesskaber. Det kan skabe frirum og motivation, som kan bruges i andre aspekter af livet. Fysisk aktivitet skal være en ligeværdig del af de sociale tilbud.

Tema 4: Vi vil inddrage borgerne
Borgerinddragelse skaber ejerskab og bedre løsninger. Vi vil tage målgruppen med på råd, tænke ud af de faste rammer og lytte til input fra dem det handler om.  

Tema 5: Vi vil have flere ind i fællesskaber
Udsatte ønsker også at være en del af fællesskaber. Vi vil arbejde for at forebygge ensomhed og for at få flere ind i fællesskaber. Vi vil have fokus på tilgængelighed, åbenhed og støtte til at indgå i etablerede fællesskaber.

Tema 6: Vi vil gå fra at være udsatte til at være ansatte
Mange udsatte ønsker også at være en del af et arbejdsfællesskab og være selvforsørgende. Vi vil have fokus på fleksible rammer, relationsskabende og let tilgængelig hjælp. Vi vil have øje for ressourcerne frem for begrænsningerne.

Tema 7: Vi vil være en god ven
For mange giver det tryghed og motivation at have en at følges med. Det kan både være gennem peer to peer ordninger eller rollemodeller. Venskaber forebygger ensomhed, og en god ven kan både give et kærligt skub og et kram.  

Tema 8: Vi vil netværke og kommunikere  
Der er allerede mange gode tilbud og tiltag i Fredericia, men nogle gange handler det om at gøre tilbuddene synlige og skabe opmærksomhed omkring dem. I Strategi for Udsathed vil vi skabe et netværk, der gør det muligt at skabe bedre kommunikation og oplysning.

Tema 9: Vi vil samarbejde på tværs
Vi skal være sammen om at mindske udsathed, for i fællesskab står vi stærkere. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund, og have fokus på lokalsamfundet som en vigtig spiller.

Tema 10: Vi vil have mere frivillighed
Frivillige ressourcer og muligheder skal kobles på, der hvor det kan lade sig gøre. Frivillighed giver værdi både for den der giver, og for den der får.

Tema 11: Vi vil have fysisk og mental sundhed
Lige adgang til sundhed. Kost og motion er vigtige faktorer, men sundhed er også mere end de fysiske elementer. Sundhed er også mental sundhed, og at leve det liv, man gerne vil.

 

Tema 12: Vi vil arbejde forebyggende
Forebyggende og tidlige indsatser skal prioriteres for at undgå at mennesker havner i udsathed. Vi vil have fokus på at skabe indsatser der hjælper risikogruppen, og på at skabe en fælles koordineret indsats i forebyggelsen.  

 

Bliv ambassadør

I Strategi for Udsathed samler vi alle dem, der vil være med til at mindske og forebygge udsathed i Fredericia. Det kan være borgere, frivillige, organisationer, virksomheder, politikere og andre interesserede. Alle har mulighed for at blive ambassadør i Strategi for Udsathed og få indflydelse på arbejdet. Som ambassadør bliver du en del af et større netværk, hvor formålet er at forebygge og mindske udsathed i Fredericia med fokus på de 12 temaer.

Som ambassadør kan du:

 • Deltage i 2 årlige stormøder i Strategi for Udsathed
 • Deltage i ad hoc møder, workshops, arrangementer og events
 • Sætte handling bag strategien
 • Bidrage til nyhedsbrev og facebookopslag
 • Vise dit ambassadørbevis og videregive budskabet om at blive ambassadør

Som ambassadør får du:

 • Et flot ambassadørbevis
 • Indflydelse og mulighed for at være med til at gøre en forskel
 • Adgang til et større netværk
 • Beskrivelse af og links til din forening/organisation på hjemmesiden
 • Nyhedsbreve via e-mail (kan også ses på hjemmeside/facebook).

Sådan bliver du ambassadør
Som ambassadør forpligtiger du dig ikke til at møde op til møder og events, men vi håber selvfølgelig, at du vil tage imod de invitationer, vi sender dig. Din viden, erfaring, idéer og engagement er vigtig for os, fordi vi tror på, at vi står stærkest, når vi løfter i flok.

Vil du vide mere eller tilmelde din organisation eller dig selv som ambassadør, så send en mail til: mindreudsathed@fredericia.dk.

Hvem er ambassadører?

Vi har allerede en flok ambassadører, som er i gang med at arbejde mod et Fredericia med mindre udsathed. Vi håber at ambassadørerne på sigt vil få glæde af hinanden, og at netværket kan være med til at styrke synergien og samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund.

​​​​​

Nyheder

I Strategi for Udsathed sker der hele tiden nye ting. Du kan følge med i nyheder, igangværende eller kommende aktiviteter på vores Facebookside: Strategi for Udsathed i Fredericia.

Har du en god historie, der skal fortælles? Vi deler gerne historier og aktiviteter, der handler om at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Så får alle mulighed for at følge med i arbejdet hen imod mindre udsathed. Du finder vores kontaktinformationer i kontaktblokken

Vi udarbejder løbende nyhedsbreve, hvor du kan læse om noget af det spændende arbejde i Strategi for Udsathed.

Du kan se nyhedsbrevene længere nede på denne side.

Bilag

Nyttig viden

I Strategi for Udsathed vil vi gerne dele nyttig viden med hianden.
Her finder du oversigter over forskellige tilbud til udsatte borgere i Fredericia Kommune. 

Oversigt over hjælp til hjemløse i Fredericia 

Bilag

Rapporter

I Strategi for Udsathed vil vi rigtig gerne dele viden med hinanden. Der ligger allerede meget relevant og brugbar viden fra forskellige aktører på socialområdet. Her finder du en oversigt over udvalgte rapporter. Hvis du har ny viden eller en ny rapport, du gerne vil dele med netværket, så skriv til os på mindreudsathed@fredericia.dk.

           Udgivet af SFI, 2018

           VIVE, 2019.