Udsathed
Slå adgang med tegn til/fra

Strategi for udsathed

I Fredericia skal der være plads til alle og mulighed for at leve et godt og trygt liv

Nogle gange tager livet uventede drejninger, og alle kan på et tidspunkt i livet opleve at befinde sig i en udsat position. Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalg og Udsatterådet i foråret 2018 taget initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatteområdet, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia.

Udsatte borgere skal opleve en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder. Strategien skal også sætte fokus på den vigtige rolle, som organisationer, foreninger og eksisterende tilbud spiller. Derfor kan alle byde ind og blive ambassadører i Strategi for Udsathed.   

Hold dig orienteret
Du kan holde dig opdateret her på siden eller på vores Facebookside; Strategi for Udsathed i Fredericia. Hvis du melder dig som ambassadør, vil du løbende få nyhedsbreve på mail og bliver inviteret til forskellige arrangementer.

 

Kort om Strategi for udsathed

Processen blev skudt i gang med et kick-off arrangement i juni 2018, hvor borgere, foreninger, frivillige, politikere, virksomheder og kommunale aktører var inviteret til at byde ind med indhold til strategien. Deres input blev til 12 temaer, som deltagerne til et åbent arrangement i oktober 2018 fortolkede i 12 små film. Vi kalder det "den levende strategi", da de 12 temaer danner fundamentet i Strategi for Udsathed og viser, hvad vi vil arbejde henimod.

Du kan se de 12 film og læse om temaerne her på siden under afsnittet: De 12 temaer.

Bliv en del af netværket
I opstartsfasen var der fokus på, i fællesskab, at lægge fundamentet og formulere de værdier, vi gerne vil arbejde med. Der blev samlet et stort netværk af ambassadører, som gerne vil være med til at omsætte idéer til handlinger. Du kan også blive en del af netværket, hvis du melder dig som ambassadør. Du kan læse mere om at være ambassadør og tilmelde dig selv eller din virksomhed/organisation under fanen Bliv ambassadør.

Læs mere om, hvordan du kan blive ambassadør under afsnittet: Bliv ambassadør.

 

Sådan blev strategien til

Fase 1: Strategiens indhold blev formet i fællesskab
Kick-off – en samskabt strategi
120 mennesker deltog, da Strategi for Udsathed blev skudt i gang på et kick-off arrangement i juni 2018 i De Orange Haller. VIVE og TrygFonden kom og fortalte om Fællesskabsmålingen, der omhandler hvordan danskerne oplever deres relation til fællesskabet. Deltagerne blev sendt rundt til en række temastande, hvor lokale aktører fortalte om deres arbejde med at mindske udsathed i Fredericia. Der var undervejs mulighed for at notere idéer, tanker og input til strategiens indhold. Deltagernes ord blev efterfølgende  omsat til 12 temaer, som danner fundamentet i strategien, det som vi vil arbejde med fremadrettet.

Du kan læse om de 12 temaer under afsnittet: De 12 temaer.

Event I – samarbejde på tværs
Strategi for Udsathed er en samskabt strategi, hvor det er vigtigt, at borgere og andre aktører selv er med til at fortolke og sætte ord og billeder på strategiens indholdet. Da ’samarbejde på tværs’ var et af de mest fremtrædende temaer i det materiale, som deltagerne udarbejdede ved kick-off arrangementet, blev dette også temaet på et arrangement i Ungdommens Hus d. 9. oktober 2018. Her fik deltagerne, i en samarbejdsøvelse, til opgave at fortolke de 12 temaer i 12 korte film.

Vi synes at du skal se de 12 flotte film.

Event II – Bliv ambassadør
Arrangementet d. 4. december blev holdt i Panorama Biografen i Fredericia. Her var der premiere på de 12 små film, introduktion til handlingsnetværk og deltagerne fik mulighed for at blive ambassadører i Strategi for Udsathed. På selve dagen valgte 52 at blive ambassadører og der er sidenhen kommet mange flere til. Hjemmesiden og strategiens Facebookside Strategi for Udsathed i Fredericia blev også lanceret til dette arrangement.

Du kan se alle ambassadører under afsnittet: Hvem er ambassadører.

Fase 2: Vi sætter handling på
I fase 1 var der fokus på, i fællesskab, at lægge fundamentet og formulere de værdier, vi gerne vil arbejde med. Der blev samlet et stort netværk af ambassadører, som gerne vil være med til at omsætte idéer til handlinger.

Fremadrettet vil alle ambassadører og andre interesserede blive indkaldt til halvårlige møder, hvor vi kan gå i dybden med forskellige temaer og udfordringer. Ved behov vil vi indkalde og matche ambassadører, som kan hjælpe med at løse konkrete udfordringer. Vi håber, at ambassadørerne også vil bruge netværket til selv at sætte handlinger og initiativer i gang der, hvor de har deres styrker og interesser.

Handlingsnetværk
I Strategi for Udsathed bruger vi handlingsnetværk som et værktøj, når forskellige udfordringer kalder på handling og koordinering. Et handlingsnetværk vil bestå af ambassadører med forskellige fagligheder og viden, som kan drage fordel af hinanden i løsningen af forskellige udfordringer. Handlingsnetværk sammensættes og igangsættes på baggrund af den konkrete udfordring eller, hvis der ønskes fokus på et bestemt tema, etablering af initiativ eller lignende. Etableringen af handlingsnetværk bidrager til at styrke samarbejdet på tværs og at få engageret flere i den fælles opgaveløsning.

I samarbejde med ambassadørerne i Strategi for Udsathed har vi allerede sat disse initiativer i gang:  

 • Dialogmøde om ’Unge og Rusmidler i Fredericia’
 • Evaluering af misbrugsområdet
 • Temadag med Center for Rusmiddelforskning 
 • Handlingsnetværk for hjemløse vinteren 2018/2019 
 • Handlingsnetværk for et uformelt mødested
 • Handlingsnetværk for Sociale Frikort
 • Handlingsnetværk for Fredericia Fælles 
 • Handlingsnetværk for Evaluering af Misbrugsområdet
 • Handlingsnetværk for Fælleslejlighed på Frejasvej (borgerdrevet)
 • Handlingsnetværk for Hjemløse 365

 

De 12 temaer

I Strategi for Udsathed arbejder vi ud fra 12 temaer, som danner fundamentet for strategien. Du kan læse mere om temaerne her og se en film om hvert enkelt tema. Filmene er lavet af fredericianere, politikere, foreninger og kommunale aktører.

Tema 1: Vi vil have fokus på det hele menneske 
Vi vil møde udsatte i øjenhøjde og gennem ligeværdig dialog. Vi vil se mennesket frem for en sag og skabe forståelse for, hvor mange faktorer, der spiller ind i forhold til udsathed. Vi vil give plads til forskellighed og have øje for, hvor den enkelte har sine styrker.

Tema 2: Vi vil være en by for alle
Der skal være plads til alle i Fredericia. Strategien skal tænke de skæve løsninger ind i bybilledet. Det handler om vores fælles by, og her skal der være plads til forskellighed.

Tema 3: Vi vil dyrke sport i fællesskaber
Fysisk aktivitet er med til at skabe relationer og fællesskaber. Det kan skabe frirum og motivation, som kan bruges i andre aspekter af livet. Fysisk aktivitet skal være en ligeværdig del af de sociale tilbud.

Tema 4: Vi vil inddrage borgerne
Borgerinddragelse skaber ejerskab og bedre løsninger. Vi vil tage målgruppen med på råd, tænke ud af de faste rammer og lytte til input fra dem det handler om.  

Tema 5: Vi vil have flere ind i fællesskaber
Udsatte ønsker også at være en del af fællesskaber. Vi vil arbejde for at forebygge ensomhed og for at få flere ind i fællesskaber. Vi vil have fokus på tilgængelighed, åbenhed og støtte til at indgå i etablerede fællesskaber.

Tema 6: Vi vil gå fra at være udsatte til at være ansatte
Mange udsatte ønsker også at være en del af et arbejdsfællesskab og være selvforsørgende. Vi vil have fokus på fleksible rammer, relationsskabende og let tilgængelig hjælp. Vi vil have øje for ressourcerne frem for begrænsningerne.

Tema 7: Vi vil være en god ven
For mange giver det tryghed og motivation at have en at følges med. Det kan både være gennem peer to peer ordninger eller rollemodeller. Venskaber forebygger ensomhed, og en god ven kan både give et kærligt skub og et kram.  

Tema 8: Vi vil netværke og kommunikere  
Der er allerede mange gode tilbud og tiltag i Fredericia, men nogle gange handler det om at gøre tilbuddene synlige og skabe opmærksomhed omkring dem. I Strategi for Udsathed vil vi skabe et netværk, der gør det muligt at skabe bedre kommunikation og oplysning.

Tema 9: Vi vil samarbejde på tværs
Vi skal være sammen om at mindske udsathed, for i fællesskab står vi stærkere. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund, og have fokus på lokalsamfundet som en vigtig spiller.

Tema 10: Vi vil have mere frivillighed
Frivillige ressourcer og muligheder skal kobles på, der hvor det kan lade sig gøre. Frivillighed giver værdi både for den der giver, og for den der får.

Tema 11: Vi vil have fysisk og mental sundhed
Lige adgang til sundhed. Kost og motion er vigtige faktorer, men sundhed er også mere end de fysiske elementer. Sundhed er også mental sundhed, og at leve det liv, man gerne vil.

Tema 12: Vi vil arbejde forebyggende
Forebyggende og tidlige indsatser skal prioriteres for at undgå at mennesker havner i udsathed. Vi vil have fokus på at skabe indsatser der hjælper risikogruppen, og på at skabe en fælles koordineret indsats i forebyggelsen.  

 

Bliv ambassadør

I Strategi for Udsathed samler vi alle dem, der vil være med til at arbejde for at mindske udsathed i Fredericia. Det kan være borgere, frivillige, organisationer, virksomheder, politikere og andre interesserede. Alle har mulighed for at blive ambassadør i Strategi for Udsathed og få indflydelse på arbejdet med strategien. Som ambassadør bliver du en del af et større netværk, hvor formålet er at forebygge og mindske udsathed i Fredericia med fokus på de 12 temaer.

Som ambassadør kan du:

 • Deltage i 2 årlige møder i Strategi for Udsathed
 • Deltage i ad hoc møder, workshops, arrangementer og events
 • Sætte handling bag strategien
 • Bidrage til nyhedsbrev og med facebookopslag
 • Vise dit ambassadørbevis og videregive budskabet om at blive ambassadør

Som ambassadør får du:

 • Et flot ambassadørbevis
 • Indflydelse og mulighed for at være med til at gøre en forskel
 • Adgang til et større netværk
 • Beskrivelse af og links til din forening/organisation på hjemmesiden
 • Nyhedsbreve via e-mail (kan også ses på hjemmeside/facebook).

Sådan bliver du ambassadør
Som ambassadør forpligtiger du dig ikke til at møde op til møder og events, men vi håber selvfølgelig, at du vil tage imod de invitationer, vi sender dig. Din viden, erfaring, idéer og engagement er vigtig for os, fordi vi tror på, at vi står stærkest, når vi løfter i flok.

Har du fået lyst til at vide mere eller tilmelde din organisation eller dig selv som ambassadør, så kan du skrive en mail til mindreudsathed@fredericia.dk.

 

Hvem er ambassadører?

Vi har allerede en flok ambassadører, som er i gang med at arbejde mod et Fredericia med mindre udsathed. Vi håber at ambassadørerne på sigt vil få glæde af hinanden, og at netværket kan være med til at styrke synergien og samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund.

​​​​​

Nyheder

I Strategi for Udsathed sker der hele tiden nye ting. Du kan følge med i nyheder, igangværende eller kommende aktiviteter på vores Facebookside: Strategi for Udsathed i Fredericia.

Har du en god historie, der skal fortælles? Vi deler gerne historier og aktiviteter, der handler om at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Så får alle mulighed for at følge med i arbejdet hen imod mindre udsathed. Du finder vores kontaktinformationer i kontaktblokken

Vi udarbejder løbende nyhedsbreve, hvor du kan læse om noget af det spændende arbejde i Strategi for Udsathed.

Du kan se nyhedsbrevene længere nede på denne side.

 

 

Bilag

Nyttig viden

I Strategi for Udsathed vil vi gerne dele nyttig viden med hianden.
Her finder du oversigter over forskellige tilbud til udsatte borgere i Fredericia Kommune. 

Oversigt over hjælp til hjemløse i Fredericia 

Bilag

Rapporter

I Strategi for Udsathed vil vi rigtig gerne dele viden med hinanden. Der ligger allerede meget relevant og brugbar viden fra forskellige aktører på socialområdet. Her finder du en oversigt over udvalgte rapporter. Hvis du har ny viden eller en ny rapport, du gerne vil dele med netværket, så skriv til os på mindreudsathed@fredericia.dk.

           Udgivet af SFI, 2018

           VIVE, 2019.