Billede af Fredericia Kommunes veterankoordinator
Slå adgang med tegn til/fra

Veterankoordinator i Fredericia

Vejviser til veteraner og deres pårørende

Jeg hjælper og støtter alle veteraner og deres pårørende. Alle, der har været udsendte, samt deres pårørende, kan kontakte  mig for, at høre mere om, hvilke tilbud og muligheder der er for dem.

Noget af det som jeg kan hjælpe med, kan f.eks være følgende:

 • Sikre 1 indgang til Fredericia kommune via en koordinerende indsats på tværs af afdelingerne.
 • Medvirke til at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats.
 • Støtte og hjælpe det bagvedliggende netværk, som kan være børn, søskende, og bedsteforældre.
 • Støtte Interne og eksterne samarbejdspartner, fagpersoner, arbejdspladser og andre med hjælp og vidensdeling om målgruppen.
 • Skabe et tæt samarbejde mellem veteran, pårørende, kommune og andre relevante aktører - Få skabt et overblik.
 • kan være bindeled mellem veteran, pårørende og kommunen. Kan fungere som tovholder, budbringer eller bisidder efter aftale.

Jeg arbejder altid ud fra individuelle løsninger og altid med udgangspunkt i veteranen og familierne.

/ Liv Winterberg Lykkegaard

Veterankoordinator

 

Kontakt veterankoordinator

Du kan altid ringe, sende sms eller maile.

 • Kan jeg ikke tage min telefon, så indtalt venligtst en besked, eller sms, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.
 • SMS på 2226 7174
 • Mail veterankoordinator@fredericia.dk

Du kan forvente svar på din opringning eller sms inden 24 timer i hverdagene medmindre det er helligdag eller weekend.

Hvornår, hvor og hvordan træffes veterankoordinator

Mandag til fredag. Kan findes i lokale 310 på rådhuset (Gothersgade 20).

Det  er en god ide enten, at ringe eller skrive sms/mail, da jeg ofte er på udebesøg :-)

(Når du kommer ind i forhallen på rådhuset skal du skråt frem til flisetrappen, op af den og hen af gangen til 1. dør på venstre hånd)

 

Hvad kan veterankoordinator ikke hjælpe med

Veterankoordinatoren vejleder og koordinerer, og sagsbehandler ikke. Dvs. at veterankoordinator ikke er myndighed og kan ikke træffe afgørelser i sager

Baggrundsviden
 • 2010- 2014   Ansat i Forsvaret - Veterancentret.
 • 2014-2017    VISO - specialiceret viden vedr. veteraner.
 • 2017- 2018   Uafhængig borgervejleder i FA kommune
 • 2018-            Veterankoordinator
Akut behov til veteraner og pårørende

Ved akut behov for støtte kan følgende døgntelefoner benyttes 24/7:

 • Veterancentret 7281 9700.
 • Veteranstøttens telefon 8060 8030
 • Dit akuttilbud i Fredericia 2066 0335