Veteran- og pårørendekoordinator
Slå adgang med tegn til/fra

Veterankoordinator i Fredericia

Vejviser til veteraner og deres pårørende

Veterankoordinatoren hjælper og støtter alle veteraner og deres pårørende. Alle, der har været udsendte, samt deres pårørende, kan kontakte koordinatoren for, at høre mere om, hvilke tilbud og muligheder der er for dem.

Noget af det som veterankoordinatoren kan hjælpe med, kan f.eks være følgende:

  • Sikre 1 indgang til Fredericia kommune via en koordinerende indsats på tværs af afdelingerne.
  • Medvirke til at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats.
  • Støtte og hjælpe det bagvedliggende netværk, som kan være børn, søskende, og bedsteforældre.
  • Støtte Interne og eksterne samarbejdspartner, fagpersoner, arbejdspladser og andre med hjælp og vidensdeling om målgruppen.
  • Skabe et tæt samarbejde mellem veteran, pårørende, kommune og andre relevante aktører - Få skabt et overblik.
  • kan være bindeled mellem veteran, pårørende og kommunen. Kan fungere som tovholder, budbringer eller bisidder efter aftale.

Veterankoordinatoren arbejder altid ud fra individuelle løsninger og altid med udgangspunkt i veteranen og familierne.

Hvad kan veterankoordinator ikke hjælpe med

Veterankoordinatoren vejleder og koordinerer, og sagsbehandler ikke. Dvs. at veterankoordinator ikke er myndighed og kan ikke træffe afgørelser i sager

Akut behov til veteraner og pårørende

Ved akut behov for støtte kan følgende døgntelefoner benyttes 24/7:

  • Veterancentret 7281 9700.
  • Veteranstøttens telefon 8060 8030
  • Dit akuttilbud i Fredericia 2066 0335