Proaktiv
Slå adgang med tegn til/fra

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens §103, og Dagcentret er oprettet i henhold til servicelovens §104 og er målrettet borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske – eller en kombination af flere.

ProAktiv holder lukket grundet Coronaepidemien, Perioden er forlænget til den14.april 2020.

Coronavirus / COVID19

 

Nødpladser på ProAktiv

 

Fredericia den 23. marts 2020

Flere har spurgt ind til nødpladserne på Proaktiv og derfor denne lille informationsskrivelse.

 

Sygeplejeklinikken i Fredericia kommune, har fået til opgave at oprette pladser, til modtagelse af patienter, der ikke længere kan være på sygehusene pga. Corona-patienter, men er for syge til at komme hjem.

Proaktiv er ét af de steder i kommunen, der i disse timer forberedes til den opgave.

Proaktiv blev lukket pga. risikoen for kontaktsmitte af Covid19 og oprettelsen af nødpladserne i Proaktivs egnede lokaler er m.a.o. uafhængige beslutninger, der har til formål at komme bedst muligt gennem epidemiperioden for borgerne i Fredericia.

 

Hvis lukningen af Proaktiv, giver anledning til store udfordringer i din hverdag, er du velkommen til at ringe til mig eller Voksen Handicapchef, Holger Torp.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger om nødpladserne på Proaktiv, kan du se mere i følgende gode rapportager

 

· https://www.tvsyd.dk/fredericia/noedsengepladser-staar-klar-til-patienter-uden-corona

 

· https://frdb.dk/artikel/kommunen-g%C3%B8r-klar-til-at-aflaste-sygehusene-17-midlertidige-sengepladser-sat-op-p%C3%A5-pro-aktiv

 

 

Fredericia den 11. marts 2020

Til Brugere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere!

 

Proaktiv lukker for at minimere risikoen for kontaktsmitte af Coronavirus/COVID19 til vores mest udsatte borgere i Fredericia.

 

Det er besluttet at Proaktiv ved arbejdstids ophør i dag den 11. marts 2020, lukker ned for alle aktiviteter marts måned ud. Det er derfor ikke muligt at komme på arbejde på Proaktiv fra i dag kl.15,00.

Første arbejdsdag bliver tidligst onsdag den 1. april 2020 inden påskeferien.

 

Vi ved at forandringen af hverdagen kan være vanskelig for vores brugere og pårørende, men håber på opbakning til at imødekomme omstillingen med godt humør til gavn for almene brugernes trivsel.

I forhold til de brugere, der er tilknytte kørselsordning med Trekant Brand, er kørselskontoret informeret.

 

 

Fra mandag den 16 marts 2020 vil det være muligt at følge med i beslutningerne vedr. Proaktiv på vores hjemmeside https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/voksne-handicappede/proaktiv

eller via en telefonsvarer på 7211-3721. Det vil også være muligt at kontakte personalet på 7211-3700 eller ledelsen på 7211-3701

Der kommer ligeledes senere i dag, en udmelding i pressen fra ledelsen af Fredericia Kommune.

 

 

 

 

Venlig hilsen

Jacob Leander Mørch

Leder

Proaktiv

Fredericia Kommune

 

Information fra Borgmesteren

Dato for udsendelse:

11. marts 2019

 

 

Kontaktpersoner

Jacob Bjerregaard

2210 7000

Jacob.bjerregaard@fredericia.dk

 

 

 

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

7210 7000

kommunikation@fredericia.dk

www.fredericia.dk

Borgmester i appel til Fredericia: Udskyd alt, hvad udskydes kan

 

Vi skal tage hånd om hinanden – og passe særligt godt på de ældre og særligt udsatte. Det er et fælles ansvar for hele Fredericia

 

Antallet af danskere smittet med Covid-19/Corona-virus er steget kraftigt de seneste dage. Fredericia Kommune skærper nu tiltagene for at inddæmme smitten og forhindre ny spredning.

 

”Vi er i en ekstraordinær situation og det kræver ekstraordinære handlinger. Det vi som samfund betragtede som normalt i går, er vi nødt til at se anderledes på i morgen, siger borgmester Jacob Bjerregaard og fortsætter:

 

”Jeg vil gerne rette en stor appel til hele Fredericia, vores virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere om, at vi alle tager et fælles ansvar på os for at inddæmme smitten. Min og byrådets opfordring skal lyde; udskyd alt, hvad udskydes kan, så vi undgår arrangementer, hvor smitten kan spredes. Vi har et fælles ansvar for vores ældre og udsatte borgere, og vi skal gå forrest med de nødvendige tiltag for at inddæmme smitten”.

 

Byrådet følger situationen tæt og fik mandag aften en opdatering på spredningen af Covid-19. Allerede tirsdag blev nye forebyggende tiltag sat i gang. Arrangementer aflyses, der indføres besøgsrestriktioner på flere kommunale institutioner, der er oprettet en Corona-hotline og udvekslingsbesøg samt studieture for skoleklasser er aflyst.

 

Flere tiltag kan ifølge borgmester Jacob Bjerregaard blive taget i brug i den kommende tid: ”Vi har bedt vores organisation om at aflyse eller udskyde alle kommunale arrangementer resten af marts måned. Der vil være skolefester, foredrag og personalemøder, som bliver aflyst, og vi er i byrådet klar til at tage flere værktøjer i brug. Vi følger situationen tæt og vurderer dag for dag. Vi vil gerne sende en klar opfordring til alle i Fredericia om at bakke op om situationen. Aflys og udskud alt, hvad der er muligt. Det gælder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger.

 

 

Direktøren for Business Fredericia bakker op om kommunens opfordring:

”Vi tager spredningen af Corona meget alvorligt. Smitten har stor betydning for både borgerne i kommunen men også for byens erhvervsliv, hvor en øget smittespredning også rammer omsætningen. Mange virksomheder har allerede taget forebyggende tiltag i brug, og vi bakker fuldt op om kommunens appel til at iværksætte yderligere foranstaltninger. Det er et fælles ansvar, vi har i Fredericia”, siger Kristian Bendix Dreier.

 

Krydstogt

Fredericia Kommune står overfor en særlig sikkerhedsmæssig udfordring med udsigten til anløb af sæsonens første krydstogtskib den 28. marts 2020. Borgmester Jacob Bjerregaard har en klar melding til fredericianerne: ”Vi er en turisme og krydstogtby. Men de mange anløb må aldrig blive en trussel mod fredericianernes sundhed og sikkerhed. Vi følger derfor situationen nøje og er parate til at tage de nødvendige tiltag i brug, hvis der er den mindste risiko for at krydstogtgæsterne kan bære smitte med til Fredericia. Vi er i tæt dialog med rederierne bag skibene og de nationale myndigheder, så vi i løbet af de kommende dage kan træffe beslutning om, hvorvidt det kommende anløb gennemføres eller flyttes, siger Jacob Bjerregaard”

 

Råd og organisationer bakker op

Blandt Fredericias mange frivillige aktører er der stor opbakning til kommunens nyeste tiltag. Seniorrådet, Frivilligcenter og Ældresagen bakker op om appellen til at udskyde arrangementer, så der særligt kan tages hånd om kommunens ældre medborgere og personer med nedsat immunforsvar.

 

”Det er en opfordring, vi bakker fuldt og helt op om. Det er en nødvendighed, at vi tager denne form for foranstaltninger, så vi ikke risikerer, at sundhedsvæsnet bliver overbelastet. Det er især de ældre og sårbare, der er udsat, og kan vi forebygge smitte ved at udsætte vores arrangementer, så opfordrer vi til, at man følger anbefalingen”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet.

 

Frivilligcenter Fredericia bakker også fuldt op om beslutningen om at aflyse større arrangementer.

”Vi har aflyst vores generalforsamling, og det er der også flere af vores brugere, der har gjort. Det gør vi af respekt for de sårbare borgere i vores samfund, så vi ikke er med til at bringe en eventuel smitte videre”, siger Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia.

 

Også Ældre Sagen har allerede taget opfordringen til sig.

“Vi følger anbefalingerne fra offentlige myndigheder, og vi udskyder derfor vores årsmøde her i Fredericia. Vi er ved at gennemgå alle vores arrangementer og aktiviteter og aflyser eller udskyder alle de arrangementer, der er nødvendigt”, sige Niels Hother Jakobsen, formand for Ældre Sagen Fredericia. 

 

Mere info kan findes på fredericia.dk, hvor aflysninger vedrørende arrangementer opdateres fra onsdag den 11. marts 2020.

 

Dagcenter/hjem

Dagcentret
Dagcentret er placeret på Entreprenørvej i henhold til servicelovens §104 og er afdelingsvis gruppeopdelt.

Vores dagcenter består af 3 afdelinger:

 • Dagcenter
 • Specialafdelingen og
 • Robinson (se mere i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse)

*Unoderne er Proaktivs brugerband og er en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).

Dagcentret (gruppe 1-3)
På dagcentret er der en stor spredning i brugernes funktionsniveau.

Specialafdelingen (gruppe 4-7)

Er et tilbud til de brugere, der har brug for et miljø med få sanseindtryk, tydelig dagsstruktur og støtte og vejledning i hverdagen.

Det Special pædagogiske tilbud er målrettet brugere, der har stort behov for en struktureret hverdag. Der arbejdes grundlæggende ud fra neuropædagogiske principper i såvel den fysiske indretning som i den pædagogiske tilgang til brugerne. Der anvendes også andre metoder i den individuelle tilgang fx gentle teaching.

Brugere i Det Special pædagogiske tilbud har bl.a. sjældne diagnoser og omfattende hjerneskader, og fælles for dem alle er, at de nyder stor gavn af et minimum af sanseindtryk og stimuli i det daglige.

Rent fysisk består Det Specialpædagogiske tilbud, et tilbud af 3 grupper, hvor der samlet er mellem 10 og 15 brugere, og derfor et mindre antal brugere i hver enkelt gruppe, ifht. dagcentret. De fleste brugere har en boardmaker/strukturtavle med billeder af hvad dagen indeholder. Dette er med til at give den enkelte overblik.

De aktiviteter der tilbydes, er individuelt tilpasset så også meget forskelligt, hvad hver enkelt bruger deltager i. Der planlægges ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og i svære perioder en vurdering af den psykiske tilstand på dagen. Der laves mange individuelle aktiviteter i grupperne. Af disse kan f.eks. nævnes: montage- og pakkeopgaver, puslespil, tegne, lave perler, hører film, musik, Ipad m.m.
Fællesaktiviteter foregår også, men i et begrænset omfang. Af fællesaktiviteter kan nævnes: fællessang i gruppen, gåture/svømning/ ture ud af huset, kreative og årstidsbestemte aktiviteter og bræt- og kortspil.

Robinson
Er et forudsigelighedsmiljø under §104 i tæt samarbejde med den beskyttede beskæftigelse.

Læs mere om Robinson i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, Montage, Pakkeri, Træværksted, Naturpleje (satellit), Kantinen og Caféen (satellit).

Robinson, Montagen og Pakkeriet
Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligheds miljø, der med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, bl.a. udfører følgende opgaver i samarbejde med Montagen og Pakkeriet:

 • Produktion til salg
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer
 • Lettere opgaver ved maskiner (pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

Træværkstedet
På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Der udføres bl.a. følgende opgaver

 • Produktion af afsætningspæle
 • Produktion af stige- og garderobereoler
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.

Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

Kantine
Kantinen hører under Proaktivs produktionsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Caféen.

Opgaverne kan bestå af:

 • Produktion af morgenbrød og kage
 • Fremstilling af smørrebrød og lun frokost
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine)
 • Lettere rengøring
 • Ekspedition og kassearbejde
Satellitterne (eksterne tilbud)

Satellitter er de tilbud vi har ”ude af huset” og består af Caféen & Minibyen.

Caféen
Caféen er vores café nede i Fredericia by og hører under Kantinen.

Caféen beskæftiger 4 brugere, som sælger kaffe, te, rundstykker og frokost.

Vi har åbent mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Minibyen
I samarbejde med Madsbyparken beskæftiger Proaktiv 10-15 borgere i Minibyen.

Dagen starter ned at tilrettelægge dagens arbejdsopgaver i samarbejde med borgerne - og for nogle, i overensstemmelse med deres individuelle dagsskema.

I sommerhalvåret består arbejdet af følgende:

 • Græsslåning
 • Hjælpe til med udbygning af Minibyen.
 • Renovering af huse ude i Minibyen og på værkstedet.
 • Rengøring af:
  • Butikken
  • skolestuen
  • fællesarealer
  • tømning af skraldespand

I vinterhalvåret består arbejdsopgaverne i

 • Renovering og rengøring af Minibyens små huse på værkstedet. f.eks,
  • Murerarbejde på husene.
  • Maling af husene.
  • Udskiftning af tagsten
 • Daglig rengøring af fællesarealer.
 • Rengøring af skolestuen før og efter udlejning.
 • Havearbejde ( Hvis vejret tillader det)
 • Snerydning.

 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret.

Unoderne tager tit ud og spiller i f.eks. børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Kontaktoplysninger:

Pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra en etisk og anerkendende indgangsvinkel med udgangspunkt i brugerens kompetencer, ambitioner og mål sammenholdt med neuropædagogiske principper. Vi tilrettelægger et pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, for at yde den mest optimale støtte og sikre størst mulig livskvalitet. Vi støtter op omkring brugernes sociale relationer og velbefindende ved at skabe plads til egen kultur – også med eksterne samarbejdspartnere som fx ULF, SUK, GYL m.m.

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk pragmatisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Den værdiskabende tilgang jf. Voksen og Sundhedsservice Værdiskabelses strategi.
 • SMARTE – modellen med udgangs punkt i brugernes ambitioner og mål
 • Antonovsky – Oplevelser af sammenhæng
 • Relationel Koordinering
 • Maturana - Domæneteori
 • Neuropædagogiske screeninger
 • Relationspædagogik fx Gentle teaching, fælles tredje, det hele menneske, klassisk udviklingspsykologi.
 • Autismespecifikke tilgange som Board Maker, Stressbelastningsgrader

Brug af kommunikations støttende hjælpemidler og praktiske støttesystemer

Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk og neuropsykologisk viden, og at integrere den værdiskabende tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne med henblik på at øge brugerens muligheder for at mestre eget liv. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med, bo-tilbud, pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m.

 

Ferie/Lukkeplan for Proaktiv for 2019/2020/2021

 

Ferie / lukkeplanen gælder for Proaktiv og Minibyen.

Derudover holdes lukket alle weekender og alle helligdage.

2019:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1. arb.dag  

December   

23.12.19 – 01.01.20      Juleferie          02.01.20

 

2020:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1.arb.dag

Marts          

27.03.20                         Temadag             30.03.20

April            

06.04.20 – 08.04.20       Påskeferie          14.04.20

Maj             

01.05.20                         1. maj                 04.05.20 

08.05.20                         Store Bededag   11.05.20

21+22.05.20                   Kr.himmelfart+

                                         fredag               25.05.20

Juni              

05.06.20                         Grundlovsdag     08.06.20

Juli               

Uge 28, 29 + 30             Sommerferie       27.07.20

September   

25.09.20                        Temadag             28.09.20

December   

23.12.20 – 01.01.21      Juleferie              04.01.21

 

2021:

Måned/ Dato   alle dage inkl.                  1.arb.dag

Marts                

19.03.21                        Temadag               22.03.21

29.03.21 – 05.04.21      Påskeferie             06.04.21

April                  

30.04.21                        Store Bededag      03.05.21

Maj                   

13+14.05.21                 Kr.Himmelfart +

                                     fredag                    17.05.21

Juli                     

Uge 28, 29 + 30           Sommerferie           02.08.21

 

 

 

 

udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd og nul tolerence.

Udadrreagerende adfærd fra Proaktivs brugere forekommer og forventes i et meget begrænset omfang og kan forekomme i perioder, hvor de er særligt udfordret. Det er dog vigtigt at understrege, at længerevarende udadreagerende adfærd, kan medføre ophør af samarbejdet. Dette altid ud fra en individuel vurdering.

”Vold som udtryksform” kan der arbejdes med pædagogisk og sansemotorisk evt. med eksterne samarbejdspartnere. Dette i fastsatte og afgrænsede perioder med evt. forlængelse eller i særlige tilfælde, hvor den pædagogiske indsats ikke lykkedes, medføre et ophør af samarbejdet.

I forhold til brugere, der har behov for massiv fysisk afskærmning af sanseindtryk, er Proaktivs fysiske rammer, desværre ikke til, at kunne tilbyde lokaler til enkeltpersoner. Derimod kan der tilbydes afskærmning med mobile skillevægge.

Forsætlig og afstumpet vold meldes altid til polititiet af Proaktivs ledelse.