Dette er et billede af haven foran Proaktiv med træer, med de røde bygninger i baggrunden. I forgrunden et skilt med ProAktivs logo og adresse.
Slå adgang med tegn til/fra

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens §103, og Dagcentret er oprettet i henhold til servicelovens §104 og er målrettet borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske – eller en kombination af flere.

 

Sådan gør vi for at mindske Corona smittespredning
 • Sådan gør vi for at mindske Corona smittespredning (rev. 19. februar 2021)

Hygiejneetiketten og organisering

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Vi efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer og har i samarbejde med Fredericia Kommunens hygiejnesygeplejerske, områdets udviklingssygeplejerske, Proaktivs sundhedsfaglige medarbejdere og ledelsen udarbejdet lokale retningslinjer.

 

Alle borgere på Proaktiv tilhører en risikogruppe og vi benytter udvidet forsigtighedsprincipper, men er du i tvivl om den øgede smitterisiko ved at komme på Proaktiv er du selv ansvarlig, og I opfordres til at kontakte egen læge , der kan lave en individuel lægelig vurdering.

Organisering

Proaktiv er organiseret i 4 teams der i hverdagen opholder sig adskilt. Fællesaktiviteter afvikles med særligt fokus på afstand og med yderligere hygiejnetiltag.

En del aktiviteter afvikles ude.

Afstand & Værnemidler

Generelt undgår vi fysisk kontakt og holder 2m afstand og ved fysisk aktivitet mere. Musik & Sang er aflyst frem til Påske 2021 og muligvis længere. Ved særligt behov for omsorg eller pleje benyttes værnemidler og i det omfang det er muligt. Personalet vil fortrivis bruge værnemidler i kontakten med borgere. Dette kan fx. være en skærm på bordet, et visir, handsker mv. Desuden vil der i indretningen blive taget højde for borgernes placering.

Håndvask og Sprit

Alle vasker/spritter hænder

 • Ved ankomst og afgang.
 • - Før og efter spisning / kommer noget i munden
 • Alm. hygiejne

Hånd-armsmykker frabedes

Rengøring

Ved ankomst afvaskes ejendele som madkasse/drikkedunk/mobil mv. m sæbevand og klud. Proaktiv rengøres 2 gange dagligt med fokus på kontaktflader.

Hver bruger har en aktivitetskasse med egne sager og fællesredskaber rengøres før brug

 

Besøg, ankomst og afgang

Pårørende og eksterne samarbejdspartnere

Vi begrænser antallet af besøg mest muligt. Pårørende og eksterne samarbejdspartnere kan komme til møde i administrationsdelen med forudgående håndhygiejne og en rundvisning med mundbind og god afstand kan også lade sig gøre. Lokalet rengøres efterfølgende.

Håndværkere anvises særskilt

Ankomst og afgang

Pårørende og Chauffører bringer og henter på p-pladsen for at begrænseantallet af besøgende. Brugere anvises indgange fra P-pladsen eller hentes her af personalet..

Ankomst- & afhentningstider

Det er vigtigt, at ikke alle borgere møder ind og tager hjem på sammetid. Bliver borgeren afleveret og hentet af pårørende, skal dette foregå på parkeringspladsen, på aftalte tidspunkter. Pårørende må ikke komme ind på Proaktiv. Er der behov for dialog med personale eller ledelse, kan dette foregå i administrationsdelen, pr mail eller telefon.

 

Mad og ejendele

Mad

Madkasser og drikkedunke afvaskes ved ankomst og lægges i køleskab til frokost. Der kan ikke opvarmes mad.

Endvidere er det muligt at bestille rugbrød, salat og særkost (Kantine kan endnu ikke tilbyde lun mad).

Al anden mad serveres af personalet.

Ejendele

Der må KUN medbringes egen Ipad/mobil, skiftetøj/udetøj samt forplejning. Man må ikke dele sine personlige ejendele med andre og tingene skal tages med frem og tilbage hver dag. Ví opfordrer til ikke at benytte håndsmykker pga. håndhygiejne.

Ingen tolerance for sygdomstegn

Brugere og personale må komme på Proaktiv, når de ikke har symptomer på sygdom. Ved de mindste tegn på sygdom skal man hjem indtil man har været symptomfri i 48 timer eller påvise en aktuel negativ test (fx hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær). Brugere og personale må heller ikke komme på Proaktiv ved milde symptomer på sygdom fx forkølese.

 

 

Sygdom, symptomer og konstateret Covid´19

 

Håndtering af smittetilfælde

Alle der har symptomer på covid-19 skal blive hjemme. Dette gælder også ved lette symptomer, som fx forkølelse. (En let løbende næse er i sig selv ikke et symptom på Covid-19, men de symptomer, der ofte følger med, er).

Syge, skal blive hjemme til de er raske igen.

Såfremt det er  symptomer på Covid-19, skal man blive hjemme og lade sig teste.

Hvad er symptomerne på sygdom?

Der går mellem 2 og 14 dage fra du bliver smittet, til symptomerne viser sig. De typiske symptomer er: 

 • Hovedpine
 • Ondt i halsen
 • Tør hoste
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Feber. 
 • Muskelsmerter
 • Alment ubehag og træthed

 

Milde symptomer på COVID 19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Hos hovedparten af smittede med ny coronavirus er forløbet mildt og forsvinder i løbet af 4-6 dage.  Du skal være særligt opmærksom på, om du får tiltagende hoste, feber og vejrtrækningsbesvær, som kan være tegn på mere alvorlig sygdom med COVID 19. 

 

Hvis du er i tvivl om du er syg, anbefaler vi at du betragter dig som syg og kontakter din egen læge og får tid til en test

 

Ved konstatering af COVID-19 smitte i hjemmet

Brugere og personale, der konstateres smittet med coronavirus, skal ifølge myndighederne informere Proaktiv. Dette med henblik på smittestop, smittesporing og information til de personer, den pågældende har været i nær kontakt med. (Leder af Proaktiv, Jacob L Mørch mobil: 2256-6249) 

Har borgeren nære kontakter, som er smittet med coronavirus, bør borgeren testes og Proaktiv informeres. Ledelsen skal lave en individuel vurdering om vilkår for tilbagevenden evt. påbegynde smitteopsporing.

Besøg i udlandet

Brugere og personale der kommer hjem fra rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser, bør gå i frivillig karantæne i 14 dage.

Man kan ikke komme på Proaktiv.

M

Informationsportaler og links

 

 

 

 

Dagcenter/hjem

Dagcentret
Dagcentret er placeret på Entreprenørvej i henhold til servicelovens §104 og er afdelingsvis gruppeopdelt.

Vores dagcenter består af 3 afdelinger:

 • Dagcenter
 • Specialafdelingen og
 • Robinson (se mere i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse)

*Unoderne er Proaktivs brugerband og er en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).

Dagcentret (gruppe 1-3)
På dagcentret er der en stor spredning i brugernes funktionsniveau.

Specialafdelingen (gruppe 4-7)

Er et tilbud til de brugere, der har brug for et miljø med få sanseindtryk, tydelig dagsstruktur og støtte og vejledning i hverdagen.

Det Special pædagogiske tilbud er målrettet brugere, der har stort behov for en struktureret hverdag. Der arbejdes grundlæggende ud fra neuropædagogiske principper i såvel den fysiske indretning som i den pædagogiske tilgang til brugerne. Der anvendes også andre metoder i den individuelle tilgang fx gentle teaching.

Brugere i Det Special pædagogiske tilbud har bl.a. sjældne diagnoser og omfattende hjerneskader, og fælles for dem alle er, at de nyder stor gavn af et minimum af sanseindtryk og stimuli i det daglige.

Rent fysisk består Det Specialpædagogiske tilbud, et tilbud af 4 grupper, hvor der samlet er mellem 10 og 15 brugere, og derfor et mindre antal brugere i hver enkelt gruppe, ifht. dagcentret. De fleste brugere har en boardmaker/strukturtavle med billeder af hvad dagen indeholder. Dette er med til at give den enkelte overblik.

De aktiviteter der tilbydes, er individuelt tilpasset så også meget forskelligt, hvad hver enkelt bruger deltager i. Der planlægges ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og i svære perioder en vurdering af den psykiske tilstand på dagen. Der laves mange individuelle aktiviteter i grupperne. Af disse kan f.eks. nævnes: montage- og pakkeopgaver, puslespil, tegne, lave perler, hører film, musik, Ipad m.m.
Fællesaktiviteter foregår også, men i et begrænset omfang. Af fællesaktiviteter kan nævnes: fællessang i gruppen, gåture/svømning/ ture ud af huset, kreative og årstidsbestemte aktiviteter og bræt- og kortspil.

Robinson
Er et forudsigelighedsmiljø under §104 i tæt samarbejde med den beskyttede beskæftigelse.

Læs mere om Robinson i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, Montage, Pakkeri, Træværksted, Naturpleje (satellit), Kantinen og Caféen (satellit).

Robinson, Montagen og Pakkeriet
Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligheds miljø, der med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, bl.a. udfører følgende opgaver i samarbejde med Montagen og Pakkeriet:

 • Produktion til salg
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer
 • Lettere opgaver ved maskiner (pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

Træværkstedet
På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Der udføres bl.a. følgende opgaver

 • Produktion af afsætningspæle
 • Produktion af stige- og garderobereoler
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.

Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

Kantine
Kantinen hører under Proaktivs produktionsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Caféen.

Opgaverne kan bestå af:

 • Produktion af morgenbrød og kage
 • Fremstilling af smørrebrød og lun frokost
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine)
 • Lettere rengøring
 • Ekspedition og kassearbejde
Minibyen

Minibyen
I samarbejde med Madsbyparken beskæftiger Proaktiv 10-15 borgere i Minibyen.

Dagen starter ned at tilrettelægge dagens arbejdsopgaver i samarbejde med borgerne - og for nogle, i overensstemmelse med deres individuelle dagsskema.

I sommerhalvåret består arbejdet af følgende:

 • Græsslåning
 • Hjælpe til med udbygning af Minibyen.
 • Renovering af huse ude i Minibyen og på værkstedet.
 • Rengøring af:
  • Butikken
  • skolestuen
  • fællesarealer
  • tømning af skraldespand

I vinterhalvåret består arbejdsopgaverne i

 • Renovering og rengøring af Minibyens små huse på værkstedet. f.eks,
  • Murerarbejde på husene.
  • Maling af husene.
  • Udskiftning af tagsten
 • Daglig rengøring af fællesarealer.
 • Rengøring af skolestuen før og efter udlejning.
 • Havearbejde ( Hvis vejret tillader det)
 • Snerydning.

 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret.

Unoderne tager tit ud og spiller i f.eks. børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Kontaktoplysninger:

Tilsynsrapporter

Tryk på nedenstående link, så vil du komme ind på Kobbelgaardens side på Tilbudsportalens hjemmeside. Her trykker du så på TILSYN, og aktuel Tilsynsrapport + de sidste tre års rapporter kan ses.

link til tilsynsrapporter fra ProAktiv på Tilbudsportalens hjemmeside

Pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra en etisk og anerkendende indgangsvinkel med udgangspunkt i brugerens kompetencer, ambitioner og mål sammenholdt med neuropædagogiske principper. Vi tilrettelægger et pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, for at yde den mest optimale støtte og sikre størst mulig livskvalitet. Vi støtter op omkring brugernes sociale relationer og velbefindende ved at skabe plads til egen kultur – også med eksterne samarbejdspartnere som fx ULF, SUK, GYL m.m.

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk pragmatisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Den værdiskabende tilgang
 • SMARTE – modellen med udgangs punkt i brugernes ambitioner og mål
 • Antonovsky – Oplevelser af sammenhæng
 • Relationel Koordinering
 • Maturana - Domæneteori
 • Neuropædagogiske screeninger
 • Relationspædagogik fx Gentle teaching, fælles tredje, det hele menneske, klassisk udviklingspsykologi.
 • Autismespecifikke tilgange som Board Maker, Stressbelastningsgrader

Brug af kommunikations støttende hjælpemidler og praktiske støttesystemer

Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk og neuropsykologisk viden, og at integrere den værdiskabende tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne med henblik på at øge brugerens muligheder for at mestre eget liv. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med, bo-tilbud, pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m.

 

Ferie/Lukkeplan for Proaktiv for 2021/2022

Ferie / lukkeplanen gælder for Proaktiv og Minibyen.

Derudover holdes lukket ALLE weekender og ALLE helligdage.

OBS ! Sommerferieugerne i 2022 rykkes en uge.

2021:

Måned Dato – ALLE DAGE INKL. Navn 1.arb.dag

December 22.12.21 – 31.12.21      Juleferie      03.01.22

2022:

Måned Dato – ALLE DAGE INKL. Navn 1.arb.dag

Marts 25.03.22      Temadag      28.03.22

April 11.04.22 – 18.04.22     Påskeferie     19.04.22

Maj 13.05.22      Bededag        16.05.22

        26. + 27.05.22      Kr.Himmelfart + fredag      30.05.22

Juli/august Uge 29, 30 + 31     Sommerferie       08.08.22

Den næste ferie/lukkeplan kommer i marts 2022.

udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd og nul tolerence.

Udadrreagerende adfærd fra Proaktivs brugere forekommer og forventes i et meget begrænset omfang og kan forekomme i perioder, hvor de er særligt udfordret. Det er dog vigtigt at understrege, at længerevarende udadreagerende adfærd, kan medføre ophør af samarbejdet. Dette altid ud fra en individuel vurdering.

”Vold som udtryksform” kan der arbejdes med pædagogisk og sansemotorisk evt. med eksterne samarbejdspartnere. Dette i fastsatte og afgrænsede perioder med evt. forlængelse eller i særlige tilfælde, hvor den pædagogiske indsats ikke lykkedes, medføre et ophør af samarbejdet.

I forhold til brugere, der har behov for massiv fysisk afskærmning af sanseindtryk, er Proaktivs fysiske rammer, desværre ikke til, at kunne tilbyde lokaler til enkeltpersoner. Derimod kan der tilbydes afskærmning med mobile skillevægge.

Forsætlig og afstumpet vold meldes altid til polititiet af Proaktivs ledelse.