Slå adgang med tegn til/fra

Socialpædagogisk hjælp til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. servicelovens § 85

 

§ 85 Team Ekstern (udviklingshæmmede) er en del af Social og Beskæftigelse, herunder Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

Personalet har tre baser med kontorer, beliggende på Nr. Voldgade 104, Frejasvej 8 og Jupitervej 29.

Covid-19

Café 29 Team Ekstern  er lukket indtil videre.

Fælleslejlighederne Nr. Voldgade og Frejasvej er åbne i begrænset omfang.

Medarbejderne arbejder som normalt, dog foregår samtaler i det fri, når der er muligt. Medarbejderne sikre, at borgerne får løst nødvendige opgaver.

Medarbejderne i Team Ekstern afvikler fortsat samtaler ansigt til ansigt, men kan også samtale per telefon eller på skype.

 

§ 85 Hippocampus (senhjerneskadede) er en del af Social og Beskæftigelse, herunder Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

Personalet har base på Sct. Joseph, Sjællandsgade 46, 2 sal

Covid-19:

Klub for senhjerneskadede er lukket pt. pga. Covid-19.

Med udgangspunkt i retningslinjer for Covid-19 ydes støtte til indskrevne borgere efter individuel vurdering.

 

§ 85 Bostøtte til personer med autisme er en del af Social og Handikap, herunder Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

Personalet har base i Sjællandsgade 46, 2. sal

Covid-19

Klub for Autister er lukket grundet Covid-19.  Borgerne informeres ved ændringer af medarbejderne.

Bostøtte for Autisme, fortsætter med at afvikle individuelle samtale ansigt til ansigt og vil i nogle sammenhænge have samtaler per telefon eller på skype.

 

 

 

Hvem retter tilbuddet sig til?

Målgruppen for socialpædagogisk bistand er personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte.

Du har mulighed for at modtage støtte, hvis du har behov for vejledning, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så du kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt.

Visitation

Visitation sker via sagsbehandlerne i kommunen.

Du visiteres til støtten af Myndighedsafdelingen i Social og Beskæftigelse.

 

Hvad tilbyder § 85 Team Ekstern dig?

Vi yder pædagogisk støtte ud fra din egen indsatsplan. Der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov, og der udarbejdes SMARTE-mål i samarbejde med dig.

Formålet med indsatsen er, at du får størst mulig indflydelse på dit eget liv og bliver i stand til at håndtere mest muligt på egen hånd.

Vi arbejder tæt sammen med både dine pårørende, din sagsbehandler og evt. arbejdsplads.

Støtten gives ud fra en værdiskabende tilgang, som tager udgangspunkt i dine ambitioner/drømme og mål. Værdiskabelsen dækker over både rehabilitering og habilitering, hvilket medvirker til din oplevelse af et selvstændigt, sammenhængende og meningsfuldt liv.

Du tilbydes fortrinsvis støtte på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 - 16. 
 

Hvad tilbyder § 85 Hippocampus (senhjerneskadede) dig
Hvad tilbyder § 85 til personer med autisme dig