Slå adgang med tegn til/fra

§ 85 Hippocampus

§ 85 Hippocampus (senhjerneskadede) bostøtte

Bostøtten Hippocampus er en del af Fredericias kommunes tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade.

Apoleksi, som er en fællesbetegnelse for de kliniske symptomer, der opstår pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning

Anden erhvervet hjerneskade, som er en fællesbetegnelse for hjerneskade, som er forårsaget af traume, tumor, infektion, subarachnoidalblødning (hjernehindeblødning) eller encephalopati (diffus hjerneskade pga- iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig påvirkning)

For at få støtte af os skal du være visiteret fra myndighedsafdelingen, Social og Beskæftigelse, Fredericia kommune.

Du kan henvende dig i Borgerservice (Gothersgade 20), i Din Indgang (Gothersgade 44) eller ved hjælp af hjerneskadekoordinatorene (Sundhedshuset - Bygning B, etage 3 Dronningensgade 97).

Hvis myndighedsafdelingen vurderer, at du har brug for støtte i hippocampus, tilbyder vi individual støtte

 

Hvem er vi

Vi er et team med pædagogisk uddannelse, med erfaring og uddannelse indenfor det rehabiliterende og neurofaglige.

Personalet holder til på Sct. Joseph, Sjællandsgade 46.

Hvem retter tilbuddet sig til

En hjerneskade kan ændre hele tilværelsen på et øjeblik. Ikke alene for den ramte, men for hele familien. Følger efter en hjerneskade afhænger af hvilke område i hjernen der er påvirket samt skadens omfang” www.hjernesagen.dk

Hippocampus er er tilbud om bo-støtte (§ 85 støtte) i eget hjem eller med samtaler på sct. Joseph. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang for at fremme den enkelte borgers ressourcer og muligheden for at mestre eget liv efter erhvervet hjerneskade.

Hvad tilbyder Hippocampus dig?

Når du er visiteret til tilbuddet, vil du blive tilknyttet en til to kontaktpersoner. I sætter sammen rammerne for støtten. Ud fra de mål der er sat ved visitationssamtalen.

Det vil være individuelt og metoden afhænger af dine ønsker og drømme for fremtiden. Støtten gives ud fra en værdiskabende tilgang, som tager udgangspunkt i dine ambitioner/drømme og mål. Værdiskabelsen dækker over både rehabilitering og habilitering, hvilket medvirker til din oplevelse af et selvstændigt, sammenhængende og meningsfuldt liv.

Det kan være:

  • Støtte til at skabe overordnet struktur i hverdagen
  • Støtte til praktisk træning af eget hverdagsliv – guidning og igangsætning til fx indkøb, opvask, tøjvask o. lign.
  • Støtte til sygdomserkendelse (psykoeducation) – hvem er jeg?
  • Bisidder/talerør ved møder på sygehus, hos læge, jobcenter o. lign.
  • Tovholderfunktion, herunder støtte til kontakt til eksterne samarbejdspartnere
  • Støtte til gennemgang af post, e-boks etc. og handlen derpå
  • Støtte til at vedligeligholde og udvikle et socialt netværk
  • Støtte til at finde indhold i hverdagen såsom et job, uddannelse og fritidsaktiviteter

Tilbud om klub

Hippocampus Onsdagsklub er for senhjerneskadede. 
Det et visiteret tilbud. Dvs. du skal visiteres via sagsbehandler.
Klubtilbud er på Stoppestedets lokaler, Sjællandsgade 46, hver onsdag fra kl. 13-15.30
Det er et socialt tilbud, hvor samværet med ligestillede er i højsæde.