Slå adgang med tegn til/fra

§ 85 til personer med autisme

Bostøtte for Autisme er Fredericia kommunes Specialiserede, tilbud til personer indenfor autismespektret, over 18 år. Jf. servicelovens § 85

For at få støtte fra os skal du være visiteret fra myndighedsafdelingen, Voksenservice, Fredericia kommune.

Første henvendelse skal ske til ”Din Indgang”, Gothersgade 44.

Hvem er vi

Vi er en personalegruppe, som består af pædagoger og ergoterapeuter, der alle har flere års erfaring med at støtte personer med autisme.

Alle har gennem årene deltaget i efteruddannelse, temadage og relevante kurser.

Vores arbejdstid ligger primært i dagtimerne.

Vi tilbyder

Når du er visiteret til Bostøtte for Autisme, vil du få tilknyttet en kontaktperson. I sætter sammen rammerne for støtten.

Individuel støtte

Du og din kontaktperson arbejder sammen om at opfylde de mål, som du og sagsbehandleren har aftalt i visitationssamtalen. Metoden afhænger af, hvad der giver bedst mening i dit forløb.

Da støtten tager udgangspunkt i dine ønsker og drømme for fremtiden – og du er hovedaktør i dit eget liv – forventer vi, at du er deltagende og aktiv i at opnå de beskrevne mål.

Støtten kan foregå i eget hjem, i et mødelokale eller som ”walk and talk” - alt efter, hvad der giver mening. Dette aftaler du med din kontaktperson.

Hvem retter tilbuddet sig til?

Målgruppen for socialpædagogisk bistand er personer indenfor autismespektret og derudover har behov for hjælp og støtte.

Du har mulighed for at modtage støtte, hvis du har behov for vejledning, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så du kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt.

Dette kan for eksempel være støtte og guidning til:

  • Økonomi.
  • Rengøring.
  • Indkøb.
  • Samtaler.
  • Ledsagelse til offentlige instanser.
Åbningstider

Støtten ligger som udgangspunkt primært i dagtimerne

Klubben for borgere med autisme

Vi tilbyder samvær og pædagogisk tilrettelagt aktivitet hver onsdag i tidsrummet 17-20, i form af et §104 klubtilbud

Klubben har adresse på Stoppestedet, Sjællandsgade 46 7000 Fredericia.