Slå adgang med tegn til/fra

Anlægsprojekter

Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Renovering af gadelys

Fredericia Kommune er i gang med at renovere og udskifte alt gadelys i kommunen.

Samtidig med udskiftning af gadelysarmaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder
bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Renoveringen udføres i flere etaper:

 • Etape 1 - Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

              Blev udført i 2017-2019

 • Etape 2 - Snoghøj og Erritsø

              Blev udført i 2019

 • Etape 3 - De store trafikveje ind til og omkring byen, banegården samt enkelte boligområder i Fredericia Vest

              Blev udført i 2020

 • Etape 4 - Den resterende del af den vestlige samt noget af den nordlige del af Fredericia

               Forventes udført i 2022

 • Etape 5 - Resterende del af det nordlige Fredericia samt midtbyen

              Forventes udført i 2023

Derudover er flere gader og pladser i og udenfor midtbyen blevet renoveret.

 

Se områderne på www.fredericiakort.dk  

De sorte stjerner er lamper der renoveres.

 

Fuglsang Vest Byggemodning

Kommunen påbegynder den 14/4 byggemodning af Fuglsang vest, Etape 1.

Fuglsang Vest er et nyt og attraktivt boligområde smukt integreret i det omkringliggende landskab.

Byggemodningen, som har Fuglsang Skoven som baggrund, vil fremstå grøn og beplantet, og dermed være naturligt i sammenhæng med omgivelserne.

Etape 1 omfatter 51 byggegrunde til alm. parcelhusbyggeri.

Det nye boligområde vejbetjenes fra Fuglsang Allé, som i forbindelse med projektet forlænges 850 meter. Det anlægges i øvrigt ca. 2 km boligveje.

Entreprenør TC-Anlæg står for entreprisen på etape 1.

Er du interesseret i en bygge grund, så kan du læs mere her:

Cykelsti langs Skærbækvej

Fredericia Kommune udfører i perioden 1. marts 2021 til ca. 1. november 2021 en ny cykelstiforbindelse fra Kolding Landevej til rundkørslen i Skærbæk.

Fra Kolding Landevej og til nord for Quorning Boats anlægges cykelstien som dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Skærbækvej.

Nord for Quorning Boats laves der en sti tunnel under Skærbækvej, der skal binde stisystemerne på begge sider af vejen sammen.

Ved tunnelen skifter den nye cykelsti til enkeltrettet cykelstier i begge sider og forsætter sådan frem til rundkørslen på Skærbækvej.  

Den samlede længde af cykelstien på Skærbækvej bliver ca. 1,5 km.

For at binde stisystemerne øst og vest for Skærbækvej sammen, etableres der en stiforbindelse fra Langelandsvejs området til Loddet. Cyklister fra Skærbækvej kan komme både øst og vest fra stien, og cyklister fra de områder ligeledes kan komme på stien på Skærbækvej.

Cykelstien på Skærbækvej er et mangeårigt ønske og vil forbinde Skærbæk endnu bedre til det øvrige stisystem i Fredericia Kommune.

Projektpartnere er:

Freiberg Entreprenør og MOE A/S.

Bilag

Cykelsti - Røde Banke

Fredericia Kommune etablerer i 2021 cykelstier på Røde Banke mellem Snoghøj Landevej og Ussinggårdsvej. Der skiftes mellem enkeltrettet cykelsti og delt sti afhængig af det tilgængelige vejareal.

Projektet udføres i 2 etaper, da der er sammenfald med et renoveringsprojekt Fredericia Spildevand og Energi udfører på en del af strækningen. Etape 1 afsluttes ultimo uge 15, hvorefter etape 2 pågår. Etape 2 består kun af cykelstianlæggelsen.

Udover cykelstien udvides Røde Banke mellem Gl. Landevej og Snoghøj Landevej, hvor den ekstra plads bruges til at anlægge et krydsningspunkt øst for Gl. Landevej og to venstresvingsbaner til henholdsvis Davidsens Tømmerhandel og Gl. Landevej.

Tidsplan:

Samlet periode uge 16-37

Gl. Landevej til Møllebo Alle (nordsiden): uge 16 til og med uge 24

Gl. Landevej til Snoghøj Landevej (nordsiden): uge 16 til og med uge 21

Ussinggårdsvej til Møllebo Alle (begge sider): uge 23 til og med uge 29

Gl. Landevej til Snoghøj Landevej (sydsiden): uge 32 til og med uge 37

 

Trafikale restriktioner:

Arbejdet starter med restriktionerne fra etape 1 (spærring ved Gl. Landevej). Det er en prioritet, at lette restriktionerne for områdets beboere mest muligt hvilket der arbejdes på i øjeblikket.

Projekter partnere:

Fredericia Spildevand og Energi A/S, Rambøll, Per Aarsleff, Kølkær Entreprenør.

 

Bilag

Cykelsti Treldevej

Fredericia Kommune udfører i perioden fra 15. september 2021 og et år frem en ny cykelstiforbindelse fra krydset Treldevej – Nordre Kobbelvej til både Trelde og Østerby. 


Cykelstiprojektet omfatter i hovedtræk følgende:

 • Fra byzonetavlen på Treldevej og ud mod Trelde anlægges en ca. 3 km dobbeltrettet cykelsti langs Treldevej, og ca. 1,2 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Skullebjergvej og Østerbyvej. 
 • På Treldevej er der i dag et s-sving, der som en del af projektet ombygges til en blød kurve, som sikrer en bedre kørekomfort og bedre trafiksikkerhed. 
 • Treldevejs meget skarpe sving tæt på Egeskov Skovvej udrettes noget.
 • Krydset Treldevej-Nordre Kobbelvej ombygges til lysregulering
 • Skullebjergvej udvides på nordsiden med ca. 1 m
 • Vejkrydset Skullebjergvej-Treldevej-Ryttergrøften ombygges til en mere trafiksikker løsning, hvilket indbefatter at Ryttergrøftens tilslutning på Skullebjergvej flyttes ca. 50 m mod øst. 
 • Cykelstien forsynes med gadelysmaster på hele strækningen. 

Cykelstien langs Treldevej er et mangeårigt ønske og vil især give de mange skolebørn og turcyklister en sikker transport.  

Projektpartnere er NIRAS A/S som rådgiver og Freiberg Entreprenør som udførende. 


Se en video om projektet her