Slå adgang med tegn til/fra

Aktuel badevandskvalitet

Fredericia Kommune foretager hvert år analyser af badevandet i kommunens badestrande

                           

I badesæsonen - fra 1. juni til 1. september - kontrollerer vi badevandet ved otte stationer langs kysten for at sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i. Badevandet analyseres for indhold af E. Coli (fækale colibakterier) og enterokokker (fækale enterokokker).

Badevandsanalyserne er delt i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening.

Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Se aktuelle badevandsanalyser her: