Slå adgang med tegn til/fra

Parkering i Fredericia

Her finder du information om blandt andet betalingsparkering, månedskort og beboerlicenser, parkering til håndværker, parkering ind/ud flytning...

Fredericia Kommune tilbyder to slags parkering:


Gratis parkering

 • Gratis tidsubegrænset
 • Gratis tidsbegrænset


Betalingsparkering

 • Timebasis (Du bestemmer selv længden på parkeringen)
 • Beboerparkering – et årskort til en zone inden for voldene
 • Månedskort på betalingsparkeringspladser

 

Gratis parkering

Mange steder i byen kan man parkere gratis. 

Se på kortet her, hvor der er tidsbegrænsninger. Kortet viser kun tidsbegrænsninger inden for voldene. Det er altid skiltningen ved vejen der er gældende.

 

Parkeringshus – Domus Axel 

I P-huset er der 3 timers gratis parkering fra 9-17 i hverdagene og 9-12 på lørdage.

Ved parkering i P-huset, Domus Axel, må køretøjet max være 2,0 meter høj. Indkørsel til parkeringshuset er placeret i Købmagergade, hvor der også er udkørsel til. Der er også udkørsel til Prinsessegade.

Betalingsparkering

Du har mulighed for at betale med kort eller MobilePay, når du parkerer på en af kommunens parkeringspladser. 

Vi har indgået aftale med EasyPark, Parkman, ParkPark og ParkOne. Du kan downloade deres apps, hvor du kan læse om deres betalingsordning. Du vælger, hvem du ønsker at betale til. Kommunen får den timetakst, der gælder for pladsen.

Fredericia Kommune har betalingsparkering til 8 kr. i timen, på hverdage mellem kl. 9 til kl. 17 og lørdage mellem kl. 9 og kl. 12, på følgende pladser:

 • Rådhus Nord (indkørsel v. Jyllandsgade)
 • Rådhus Syd (indkørsel v. Sjællandsgade)
 • Bülows Plads
 • Danmarksstræde 13


På følgende pladser koster betalningsparkeringen 12 kr. i timen alle ugens dage, inkl. søn- og helligdage, mellem kl. 9 til kl. 17:

 • Madsby Parken
 • Østre Strand

 

Find parkeringspladserne her

På kortet kan du se, hvor i Fredericia det er muligt at parkere, og hvilke begrænsninger der er de enkelte steder. Det er altid skiltningen de enkelte steder som er gældende.

En p-billet gælder kun på den parkeringsplads hvor den er trukket.

 

Glemt at tjekke ud

Har du glemt at tjekke ud, sker det automatisk til midnat.

Du vil blive trukket penge frem til det tidspunkt hvor der ikke længere skal betales. Dette gælder også ved brug af apps.

Parkerer du natten over, skal du tjekke ind senest kl. 9 næste morgen. Ønsker du at undgå dette, kan du i stedet vælge at betale med MobilePay.

 

P-automat ude af drift

Såfremt alle p-automaterne på en plads er ude af drift, må du benytte dig af en af ovenstående parkerings apps.

 

Hvorfor betalt parkering?

De centrale parkeringspladser i bymidten skal i højere grad kunne anvendes af kunder og besøgende.

Betalingsparkering indførtes 1. november 2012 for at påvirke parkeringsmønsteret i bymidten og derved sikre en større udskiftning på byens parkeringspladser.

Den gældende parkeringsbekendtgørelse for Fredericia kan ses i nederste afsnit.

 

Beboerparkering

En beboerlicens koster 250 kr. pr. år.

Du kan bestille beboerparkering her

Du skal være registreret i folkeregisteret på en adresse inden for beboerzonen, for at kunne bestille en beboerlicens. Se på kortet med beboerzonen om du kan få en beboerlicens. Beboerzonen er inklusiv boliger på den blå kantlinje. Kortet kan ses under bilag. 

Du skal stå som registreret ejer eller bruger på bilens registreringsattest, som scannes ind og vedhæftes bestillingen. 

Hvis du ikke står på registreringsattesten men benytter en fast firmabil, skal du lade arbejdsgiveren udfylde en arbejdsgivererklæring. Denne kan findes under bilag.

Beboerlicens tillader fri parkering i siden af vejen, langs kantstenen inden for beboerzonen. Bemærk dette gælder ikke kantstens-parkeringspladser skiltet med tidsbegrænsning på 15 min eller 30 min.
En beboerlicens giver ikke adgang til betalingspladserne, og licensen fritager ikke for tidsbegrænsningen på p-pladser. En beboerlicens giver ikke garanti for en ledig plads.

Du vil ikke, som tidligere, få tilsendt et fysisk kort der skal ligge i forruden. Parkeringsvagterne tjekker din nummerplade for at se om du har en gyldig parkeringstilladelse. Bestil gerne din beboerlicens i god tid, der kan gå op til 7 dage før det er godkendt.

For biler med invalideskilt gælder særlige betingelser. Læs mere under handicapparkering.

Bilag

Månedskort

Et månedskort koster 500 kr. pr. måned. Der er ikke moms på parkering.

Du kan bestille månedskort her 

Du kan købe en eller flere hele måneder med valgfri startdato.

Du vil ikke, som tidligere, få tilsendt et fysisk kort der skal ligge i forruden. Parkeringsvagterne tjekker din nummerplade for at se om du har en gyldig parkeringstilladelse. 

Du har mulighed for at ændre dit månedskort til at gælde for en anden bil, hvis du for eksempel låner en anden bil i en periode. Du skal dog selv huske at gå ind og ændre på nummerpladerne.

Et månedskort gælder på alle betalingspladser. På dette kort ses betalingspladserne.

Et månedskort giver ikke garanti for en ledig plads.

Handicapparkering

Handicapparkering kræver, at du er indehaver af et handicapparkeringskort. Kortet giver dig ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser.

Dit handicapparkeringskort skal altid ligge synligt i forruden på bilen, så man kan læse hele kortets forside udefra.
 
Hvis du parkerer på et offentligt område med et handicapparkeringsskilt i forruden gælder disse regler:

Du må parkere:

 • I højst 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågaden, hvor ærindekørsel er tilladt. Man må ikke overtræde standsningsforbud. P-skiven skal indstilles.
 • I højst én time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. P-skiven skal indstilles.
 • Tidsubegrænset på steder, hvor én, to eller tre timers parkering er tilladt - med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I det tilfælde, så skal du overholde tidsbegrænsningen og indstille p-skiven.
 • Biler med handicapparkeringsskilt parkerer gratis i alle p-båse i Fredericia Kommune. Du kan bestille handicapparkeringsskiltet her.

Her kan du se et kort over handicapparkeringspladser

Hvis du parkerer på en plads reserveret til handicappede, kan du som udgangspunkt parkere frit, så længe din parkering ikke strider mod lokale skilte og regler.

Hvis handicapparkeringspladsen er reserveret til ét eller flere specifikke køretøjer, er det de eneste, der lovligt må holde på pladsen.


Ansøgning om handicapparkeringspladser på offentlige veje og private fællesveje
 
For at ansøge om en afmærkning af en handicapparkeringsplads med handicapsymbol skal du bruge et ansøgningsskema. Det kan du finde under bilag nederst på siden.
 
Du skal udfylde skemaet så fyldestgørende som muligt og fremsende en kopi af dit handicapparkeringskort. Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne godkende din ansøgning. 
 
Du er velkommen til at sende en skitse over den ønskede placering eller andre yderligere kommentarer sammen med din ansøgning. 
 
Du skal være opmærksom på, at vi kun kan etablere pladsen, hvis de trafikale forhold tillader det, og ansøgningen skal dokumentere et særligt behov.
 
Ved afmærkning af parkeringspladser med handicapsymbol er det Fredericia Kommune, der udfører, vedligeholder og fjerner afmærkningen, når det bliver aktuelt. 
 
Du skal printe, udfylde og indsende din ansøgning til os vedhæftet i mail til gitte.hansen@fredericia.dk eller som brevpost til Fredericia Kommune, Vej & Park, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. Gitte Hansen. 
 
Vi gør opmærksom på, at når handicapparkeringspladsen er markeret, kan alle med et invalideskilt parkere på handicapparkeringspladsen. 
 

Ansøgning om handicapparkeringsplads på private parkeringspladser eller veje (ved boligselskaber).
 
Kontakt Hjælpemidler & Kommunikation på 72 11 33 76 i hverdage mellem kl. 9-10.
 

Bilag

Parkeringstilladelse – håndværkere

Hvis du er håndværker

 • Hvis du skal udføre reparationsarbejde eller anden form for byggearbejde, som kræver tungt materiel eller lignende, har du mulighed for at søge om en parkeringstilladelse ved Borgerservicecentret på Rådhuset.
 • Hvis du skal udføre et sådant arbejde i et område inden for voldene, hvor der er tidsbegrænset parkering, har du mulighed for at søge om en såkaldt tidsubegrænset parkeringstilladelse, således at du kan parkere hele dagen i en af de afmærkede p-båse. Tilladelsen gælder kun til tidsubegrænset parkering de steder der er skiltet til 2 og 3 timers parkering.
 • Hvis du skal udføre et sådant arbejde i gågadesystemet, skal du søge om en parkeringstilladelse til parkering i den pågældende gågade. Vær opmærksom på, at det kræver særlige hensyn at parkere i gågadesystemet, og der er tilsvarende særlige restriktioner, der skal overholdes.

Selvbetjening
Ansøg om parkeringstilladelse

Har du spørgsmål til ansøgningen eller andre spørgsmål kan du kontakte Borgerservicecentret på 7210 7000

Bemærkning
Det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet fra dag til dag, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Parkeringstilladelse - indflytning/udflytning i gågaden - for borgere
 • Hvis du er borger og skal flytte enten ind eller ud til/fra en adresse inden for voldene, skal du alt efter beliggenheden have en parkeringstilladelse hertil:
 • Hvis du skal flytte til eller fra et lejemål i et område inden for voldene, hvor der er tidsbegrænset parkering, har du mulighed for at søge om en såkaldt tidsubegrænset parkeringstilladelse, således at du kan parkere hele dagen i en af de afmærkede p-båse i det tidsrum, hvor flytningen foregår.
 • Hvis du skal flytte ind eller ud fra et lejemål i gågadesystemet, skal du søge om en parkeringstilladelse til parkering i den pågældende gågade. Vær opmærksom på, at det kræver særlige hensyn at parkere i gågadesystemet, og der er tilsvarende særlige restriktioner, der skal overholdes.

Selvbetjening
Ansøg om parkeringstilladelse

Har du spørgsmål til ansøgningen eller andre spørgsmål kan du kontakte Borgerservicecentret på 7210 7000

Bemærkning

Det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet fra dag til dag, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

 

Parkering af motorcykler

Du må ikke parkere din motorcykel på fortove inden for tættere bebyggede områder.

Du må gerne parkere uden for tættere bebyggede områder, så længe der er mulighed for at komme forbi.

Når du parkerer din motorcykel i områder med tidsbegrænset parkering, kan man af gode grunde ikke indstille en P-skive. De samme regler om at overholde tidsbegrænsning på parkering gælder også motorcykler, og P-vagten laver ventilkontrol på motorcyklerne, hvis den holder parkeret, hvor der er tidsbegrænsning.

Hvis du parkerer motorcyklen på en betalings-parkeringsplads, skal du trække en p-billet og tage billetten med dig. P-billetten skal du gemme. Hvis man får en p-afgift (den bliver sat fast på motorcyklen – normalt fastgjort med elastik omkring gashåndtaget) skal du kunne dokumentere, at du har betalt.

Afgiften vil du efterfølgende få refunderet. P-vagten vil ud fra sin liste over, hvor mange pladser, der er betalt for det pågældende tidspunkt, forsøge at vurdere, om der er betalt for motorcyklen, inden der udskrives en afgift.

Bekendtgørelse om parkering i Fredericia Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune

I medfør af færdselsloven § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 c, stk. 4, samt lov om offentlige veje § 107, stk. 2, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b bekendtgøres herved med samtykke fra Sydøstjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Fredericia Kommune.

Samtlige regler i denne bekendtgørelse finder kun anvendelse inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler.
 

 § 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg og påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 6 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved særlig afmærkning.

    Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres i mere end 24 timer medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§ 2. I områder afgrænset med parkeringstavle, der tilkendegiver betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende områder.

    Stk. 2. En gyldig parkeringsbillet kan benyttes til flere parkeringer inden for samme takstområde eller i takstområder med lavere takst. En gyldig parkeringsbillet kan også overdrages til og benyttes af andre bilister.

§ 3. En gyldig parkeringsbillet skal anbringes synlig nederst ved forruden.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. marts 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune af 1. juni 2012.