græssende køer
Slå adgang med tegn til/fra

Gode råd til dit landbrug

Bivenlige anbefalinger

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, og selv helt enkle tiltag kan gøre en forskel. En indsats for bierne vil samtidig være til glæde for mange andre vilde planter og dyr i agerlandet.
Se Landbrug & Fødevarers anbefalinger til tiltag, som kan skabe flere levesteder og mere føde til bierne i landskabet, og find de tiltag, som passer på din ejendom og i din drift.

Tre tiltag hvor du kan lave natur, og samtidig beholde grundbetalingen:

Støtte til mere natur

Har du en idé til et projekt, der genskaber eller forbedrer naturen til gavn for dyr, planter og deres levesteder, eller der vil forbedre borgernes adgang til naturen, så har du mulighed for at søge om tilskud hos os. Vi afsætter årligt en naturpulje, hvor private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til at genoprette naturen eller forbedre adgangen til naturen

Det kan være tilskud til

  • rydning af tilgroede enge, moser og overdrev
  • af hegn til afgræsning af overdrev og enge
  • oprensning af tilgroede vandhuller og søer til gavn for truede arter
  • fritlægning af rørlagte vandløbsstrækninger
  • etablering af natur-, vandre-, og ridestier, primitive telt- og lejrpladser eller fugle- og udkigstårne.

Læs mere om naturplejepuljen

Naturpleje tilskud

Andre tilskudsordninger til mere natur