Slå adgang med tegn til/fra

Baggrund

Kvalitet i bymidten

Bymidten er i forbindelse med Fredericia Trafiksikkerhedsby, defineret som alle veje inden for voldene, samt delstrækninger af de veje der fører ind til bymidten:

 • Holstensvej
 • Sjællandsgade
 • Danmarks Port
 • Nørre Port
 • Kongens Port

Bymidten er præget af mange lette trafikanter, parkerede biler, samt mange kryds med ubetingede vigepligter.
I perioden fra 2008-2012 er der sket 129 uheld på vejnettet inden for voldene.
 

Vejlevej / Vesterbrogade

Vejlevej / Vesterbrogade / Danmarks Port udgør den samlede vejstrækning fra vestbyen til Fredericia Midtby. Derudover forbinder Vejlevej også Vestre og Indre Ringvej, og er den primære vejforbindelse til Fredericia Banegård.
 
I perioden fra 2008-2012 er der sket 101 uheld på den samlede strækning.
 
Vejlevej er i dag præget af flere signalanlæg, ind/udkørsler og ikke mindst mange forskellige trafikarter - heriblandt meget svingende trafik til de forskellige butikker på Vejlevej. Antallet af butikker, og den trafik butikkerne har skabt, har i de senere år vokset og medvirket til, at trafikforholdene for både bilister og bløde trafikanter i dag er uoverskuelige.
 
På Vesterbrogade ligger primært mindre specialbutikker, men her bevirker mange ind/udkørsler til sideveje og parkerede biler, at især de bløde trafikanter er meget udsatte på strækningen. Ligeledes sker der rigtig mange uheld i rundkørslen ved Danmarks Port, hvorfor der her er behov for en ombygning af rundkørslen.
 

Snoghøj Landevej / Strandvejen

Snoghøj Landevej / Strandvejen er den største og mest trafikerede af indfaldsvejene til Fredericia. Strækningen bærer præg af, at der dagligt kører en stor mængde trafik, herunder også tung trafik til og fra havnen.
Især morgen og eftermiddagstimerne, kan opleves tæt kørsel og kødannelser. Strækningen benyttes ligeledes af mange cyklister til og fra Fredericia, samt ungdomsuddannelser som Handelsskole, Teknisk skole m.m. Der er ligeledes flere større sideveje, der også genere en del trafik.
I perioden fra 2008-2012 er der sket 108 uheld på strækningen.
Strækningen vil blive gennemgået med fokus på, at nedbringe antallet af uheld på strækningen. Der vil være stort fokus på at optimere signalanlæggene på strækningen, samt at sikre såvel trafiksikkerhed og trafikafviklingen. Ovenstående skal ske ved hjælp fysiske ombygninger og adfærdsregulerende tiltag.
 

Prangervej

Prangervej er sammen med Vejlevej den primære indfaldsvej mod Fredericia Midtby, for den vestlige del af Fredericia. Strækningen er ligeledes skolevej for elever til Ullerup Bæk skolen, afdeling Skjoldborgvej. Strækningen er i dag præget af mange ind/udkørsler, sideveje, krydsende cyklister og diverse fartdæmpende foranstaltninger i form af bump, chikaner m.m.
 
I perioden fra 2008-2012 er der sket 49 uheld på strækningen, og en stor del af disse er sket i forbindelse med chikanerne på strækningen.
 
Uheldene skal derfor analyseres, og det skal vurderes, hvordan strækningen kan udformes således, at antallet af uheld fremover kan nedbringes.
I forbindelse med innovative tiltag, vil der være fokus på nye og udviklende tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden, for især lette trafikanter. Tiltag der kan komme fokus på, kan eksempelvis være:

 • Ligeud for rødt tilladt for cyklister i T-kryds
 • Cykelbokse i signalanlæg
 • Ny og mere tydelige afmærkning af cykelfelter
 • Elektronisk fodgængermarkering
 • Hastighedsdæmpning på højresvingsbaner
 • Cyklistnedtælling m.m.

Nærmere analyser, og undersøgelser skal afgøre præcist hvilke tiltag der arbejdes videre med.