Slå adgang med tegn til/fra

Geografisk Afgrænsning

Et af kriterierne for, at kunne blive udpeget som trafiksikkerhedsby er, at der skal arbejdes inden for et afgrænset område.

På baggrund af uheldsanalyser er følgende strækninger og områder i Fredericia udvalgt:

  • Prangervej fra Vestre Ringvej til Jernbanegade.
  • Vejlevej/Vesterbrogade/Danmarks Port - fra Jupitervej til Danmarks Port.
  • Snoghøj Landevej/Strandvejen fra Lyngsoddevej til Holstensvej
  • Midtbyen (alle veje inden for Voldene)

Ca. 45 % af alle uheld sket på vejene i Fredericia Kommune i de sidste 5 år, er sket på disse strækninger.
Den geografiske afgrænsning er vist herunder med grøn farve: