Slå adgang med tegn til/fra

Trafiksikkerhed

I Fredericia kommune arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.
Trafiksikkerhedsplan

Hvert år reviderer Fredericia Kommune sin trafiksikkerhedsplan, og vi forholder os til alle lokaliteter, som vi er gjort opmærksomme på, men prioriterer efter særlige parametre. Alle henvendelser vedrørende Trafiksikkerhed, som kræver uddybende analyser, tager vi med og vurderer i forbindelse med den årlige revision af planen.

Trafiksikkerhedsplanen præsenteres årligt for Miljø- og Teknikudvalget.

Trafiksikkerhedsplanen kan ses her

Trafiktællinger

Hvert år foretages en række trafiktællinger, som viser blandt andet hastighed og belastning på forskellige veje i kommunen.

Tællingerne bliver blandt andet brugt i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens veje, samt til vurderinger i forbindelse med henvendelser omkring høj fart.

Tællingerne udføres forår og efterår, og kun i bestemte perioder. Herunder ses et kort med de tællinger som i dag er tilgængelige.

Trafiktællinger kan ses på dette kort

 

Prikken viser placeringen af tællingen, og indholdet vises ved at trykke på "info" ikonet, i venstre hjørne. Herefter trykkes på prikken.

Indholdet af tællingen åbner i en selvstændig boks. For at se alt indholdet i denne boks, eller for at flytte rundt på den, er det nødvendigt at trykke på ikonet "Afkobl indhold". Ikonet er placeret længst til venstre af de tre ikoner i det øverste højre hjørne.

Kan du ikke finde en tælling eller har du ønsker om en ny så kontakt nicolai.bay@fredericia.dk

 

 

 

Cykelstikatalog

Hvert år reviderer vi Fredericia Kommunes Cykelstikatalog. Cykelstikataloget giver et overblik over prioriterede stier og viser, hvilke vi prioriterer højst.

I forbindelse med den årlige revision af Cykelstikataloget behandler vi ønsker til nye cykelstier. Cykelstikataloget vedtages årligt af By- og Planudvalget. 

Bilag