På tur på Trelde Næs
Slå adgang med tegn til/fra

Værd at vide, når du færdes i naturen

Her kan du finde inspiration og information om de forskellige muligheder, der er for at dyrke et aktivt fritidsliv i naturen i Fredericia Kommune.
Guidede naturoplevelser

Vi arrangerer mange guidede ture ud i det grønne Fredericia, hvor du kan høre mere om natur, kultur og miljø i vores kommune. Det er også muligt at booke kommunens naturvejleder til en guidet naturoplevelse.

Guidet tur

Stier og vandreruter

I Fredericia kommune har du gode muligheder for at færdes ad veje og stier i de bynære landskaber og videre ud i skove og det åbne land. Vi har udarbejdet en række forslag - flere er forsynet med kort og information om kulturen og naturen i området.

Her kan du kan læse mere cykel- og vandreruter

Cykel- og mountainbikeruter 

I Fredericia Kommune har vi mange små veje og stier langs med kysten, gennem skoven og i de mange naturområder, som er perfekte til oplevelser på cykel.

I Hannerup Skov er der en afmærket mountainbikerute på 7,7 km.

Her kan du læse mere om cykelruter og mountainbikeruter

Fiskeri

Det er gratis at fiske på udvalgte kommunale vandløbstrækninger og søer i Fredericia Kommune. Du skal dog have det nationale fisketegn, der gælder for fiskeri i fjorde og hav. Fisketegnet kan du købe på Fredericia Turistbureau eller på www.fisketegn.dk.

Der er også mulighed for at fiske i voldgravene på Fredericia Vold. Det kræver dog både det nationale fisketegn og et fiskekort til voldgravene, som du kan købe på www.fiskekort.dk, i Fredericias lystfiskerbutikker og på turistkontoret.

Der bliver foretaget kontrol ved voldgravene. Manglende fiskekort vil medføre en afgift samt bortvisning. Det er ikke tilladt at fiske i voldgravene i hele april måned.

Generelle regler

Du må fiske i den periode, som er angivet på den enkelte fiskeplads i kortet.

Du skal overholde fredningstider og mindstemål (gedde: 60 cm, bækørred: 30 cm, havørred: 40 cm).

 

Fredningstider

  • Gedde: 1. april – 30. april.
  • Ørred 1. november – 31. marts.

Når du fisker i voldgravene eller på andre udvalgte kommunale arealer, forventes vi, at du respekterer omgivelserne og rydder pænt op efter dig. De fisk, som du genudsætter, skal behandles, så de ikke tager skade. Brug eventuelt en plastikpose til at lægge fisken på, når den er på land.

 

Fisk

 

Sejlads

Det friske, klare vand i Lillebælt er som skabt til alle former for blå oplevelser og aktiviteter herunder surfing og dykning, sejlsport og fiskeri, roning og kajak. Du skal dog tage visse forholdsregler på grund af vildtreservatet i Lillebælt.

Det er også tilladt at sejle på Rands Fjord, men på grund af områdets rige fugleliv er det ikke tilladt at bruge motor. Desuden er det i en periode af året ikke tilladt at sejle på den syd-vestligste del af søen, da havørne yngler i området.

Sejlads på Spang Å er ikke tilladt.

Overnatning – teltpladser og shelters

Fredericia Kommune har opført primitive overnatningspladser på naturskønne steder i skoven og ved kysten. Det er ikke muligt at booke shelters og teltpladser - lejen kører efter først-til-mølle-princippet.

Her kan læse mere om Fredericias primitive overnatningspladser

Udlejning af Troldehuset

Kommunen ejer en ejendom, ”Troldehuset”, som ligger naturskønt på den yderste spids af Trelde Næs. Vi udlejer Troldehuset til virksomheds- og foreningsrettede formål som kurser, møder og lejrskoleophold med videre, men udlejer ikke til private formål.

Læs mere om booking af Troldehuset

Udlejning til jagt

Fredericia Kommune tilbyder jægere muligheden for at udøve jagt på dele af de kommunale naturarealer mod betaling. Kun jægere, som har erhvervet jagttegn via uddannelse, må udøve jagt.

Jægere må udøve jagten under aftalte regler om, at de ikke fodrer eller udsætter fugle og vildt.

Under jagt vil andre besøgende fortsat kunne anvende skovene og naturområderne som hidtil. Der vil blive skiltet ved større jagtarrangementer, og skoven er åben for alle samtidig.

Jægere har også mulighed for at deltage i de kommunale jagter. Tilmelding til Carsten Pedersen på Tlf. 4116 2520.

Buejagt
Interessen for denne jagtform er stigende, og samtidig vurderer vi, at den er hensigtsmæssig i de bynære områder, da det nærmest foregår lydløst og ikke kræver så meget kuglefang som vanligt. Kontakt os for at høre mere.

Salg af brænde

Du har mulighed for at købe brænde og andre skovprodukter fra Fredericia Kommunens skove.

Brænde kan leveres eller selv sankes, dvs. samles i skoven indenfor et angivet område. Ved levering vil brændet være i 2-3 meters længde i tykkelser som kan skæres op med alm. motorsav.

Brændesalg (priser inkl. moms)
Selvskovning: 200 kr/rm
Brænde i 2-3m ved kørefast vej: 360 kr/rm
Rafter, skaller eller hele stammer kan også leveres.
Kontakt Carsten Pedersen på tlf. 4116 2520 for nærmere info og bestilling.

Salg af flis
Hos skoven er der også mulighed for at købe flis.
Flis: 150-200,- pr kbm  inkl. moms afhængig af mængde og kvalitet.
Kontakt Carsten Pedersen på tlf. 4116 2520 for nærmere info og bestilling.

Retningslinjer for ophold i Fredericias natur

Der findes regler for, hvor du må færdes i naturen, hvad du må indsamle m.v.

Her kan du læse mere om, hvad du må i naturen