Byrådet - 07-05-2018

Dagsorden
Udvalg:
Dato:
Mandag, 7 maj, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 127 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Punkt 128 Temadag fælles udvalgsmøde 'Unge på Kanten'

Sagsresumé

Der afholdes d. 7. maj 2018 fælles udvalgsmøde på Ungdommens Hus, Norgesgade 46A. Temaet er ’Unge på Kanten’. Der er på dagen inviteret oplægsholdere der har kendskab til disse unge i Fredericia. Dagen afsluttes med en fælles drøftelse.

 

Sagsfremstilling:

Der afholdes d. 7. maj 2018 fælles udvalgsmøde på Ungdommens Hus, Norgesgade 46A. Temaet er ’Unge på Kanten’. Der er på dagen inviteret oplægsholdere der har kendskab til disse unge i Fredericia. Dagen afsluttes med en fælles drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at der på det fælles udvalgsmøde drøftes de unge på kanten i Fredericia, hvilket er en opfølgning på en del af Budget 18, hvor Unge på Kanten er et tema.

Bilag

Program for dagen

Feedback