Byrådet - 14-05-2018

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 14 maj, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 129 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2018

Godkendt.

Punkt 130 Program for Byrådets Borgerdialogmøde

Sagsresumé

To gange årligt har Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommune ansvaret for at arrangere ”Byrådets Borgerdialogmøde”.

 

Årets første borgerdialogmøde er mandag d. 14. maj kl. 17-19 hos Bureau Veritas, Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia.

 

På mødet vil du kunne deltage på tre spændende workshops, der alle handler om at styrke lokaldemokratiet i Fredericia Kommune:

 

·  Bliv hørt
Hvordan sikrer vi borgerne mulighed for at blive hørt og for at få indflydelse på de politiske beslutninger?

·  Lokale ildsjæle – succes og tillid
Hvordan understøtter vi det lokale engagement, hvor borgere, foreninger og virksomheder engagerer sig, og sikrer, at ildsjælene ikke brænder deres lys i begge ender?

·  Borgerdialog
Hvordan skaber vi en god og tillidsfuld samtale mellem politikere og borgere – f.eks. ved hjælp af nye metoder til borgerdialog?

 

Programmet er planlagt, så du kan nå alle tre workshops, og på hver af dem vil du have mulighed for at debattere med dine lokale politikere. 

 

Borgere kan tilmelde dig begivenheden på Fredericia Kommunes Facebook-side eller ved at sende en e-mail til demokrati.borger@fredericia.dk.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at byrådet drøfter punkterne.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2018

Drøftet.

 

Demokrati- og Borgerudvalget vil efterfølgende arbejde videre med inputs fra mødet.

BilagStørrelse
invitation_14._maj_2018.pdf.pdf1.34 MB
Feedback