Byrådet - 29-06-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 29 juni, 2020 - 16:30
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Fredag, 26 juni, 2020 - 11:01
Referat publiceret:
Fredag, 3 juli, 2020 - 13:29

Punkt 114 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Byrådssekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning i Byrådet den 29-06-2020

Godkendt

Punkt 115 Status - ansættelse af koncerndirektør for Børn og Unge

Sagsresumé

Status på ansættelse af koncerndirektør for Børn og Unge.

 

Sagsbeskrivelse:

Stillingen som koncerndirektør for Børn og Unge har været slået op og der gives status på ansættelsesprocessen på mødet. Det forventes, at der ved mødet vil være fundet en kandidat som kan præsenteres for Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Lønudgiften vil blive finansieret af det afsatte beløb i budget 2020 til styrkelse af den strategiske kapacitet.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Ansættelsesudvalget indstiller, at der træffes beslutning om ansættelse af koncerndirektør for Børn og Unge.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-06-2020

Økonomiudvalget følger ansættelsesudvalgets indstilling og indstiller Camilla Nowak Kirkedal som ny koncerndirektør for Børn og Unge

Beslutning i Byrådet den 29-06-2020

Godkendt

Punkt 116 Orientering (Lukket)