Demokrati- og Borgerudvalget - 07-11-2017

Dagsorden
Dato:
Tirsdag, 7 november, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2 Oplæg vedr. ALDA

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget får besøg af to repræsentanter fra Vejle Kommune, som skal fortælle om ALDA - The European Association for Local Democracy.

 

Kort om ALDA:

ALDA er en organisation, der arbejder for at fremme god ledelse, demokrati og medborgerskab på lokalt, nationalt og internationalt plan. Som medlem af ALDA kan man som kommune få adgang til mange tjenester, og ALDA har et omfattende netværk af både kommuner, sammenslutninger af kommuner og NGO’er indenfor og udenfor EU. ALDA tilbyder hjælp og støtte i forbindelse med projektudvikling, fundraising og ledelse, og desuden udbyder ALDA ligeledes kompetenceopbyggende kurser.

 

Medlemskabet koster kommunen 4.000 kr./år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller til drøftelse.

Punkt 3 Evaluering af udvalgets arbejde - gennemgang af kommissorium

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Da det er Demokrati- og Borgerudvalgets sidste udvalgsmøde lægges der op til en evaluering af udvalgets arbejde.

 

Kommissoriet vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller til drøftelse.

BilagStørrelse
kommisorium.pdf.pdf1.52 MB

Punkt 4 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback