Demokrati- og Borgerudvalget - 11-10-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 11 oktober, 2017 - 12:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 11-10-2017

Godkendt.

Punkt 2 Gennemgang af høringssvar samt endelig godkendelse af Frivillighedspolitikken

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Politik for frivillighed og civilsamfund 2017-2021 har nu været i offentlig høring i 4 uger, og der er kommet 8 høringssvar, der vedhæftes i et samlet bilag.

 

De personer, fora og foreninger som har afgivet høringssvar er generelt positive overfor indholdet i politikken.

 

Nedenfor fremhæves udvalgte passager fra visse af de indkomne høringssvar:

 

Medarbejdersiden i HMU Fredericia Kommune, jf. nr. 1.

I anden del af sidste afsnit læser vi, at vi – medarbejderne – bliver pålagt at ændre vores fokus fra kerneopgaven til også at være drivkraft for frivillighed. Det synes vi er problematisk

 

Social- og Omsorgsudvalget, jf. nr. 2.

Udvalget foreslår, at den nye politiks titel formuleres, så det står klart, at tankerne bag har været at understøtte lokalsamfundene i Fredericia og ikke den brede frivillighed

 

FMU Pleje & Omsorg Fredericia Kommune, jf. nr. 3.

Vi er nysgerrige efter, hvem der har været inddraget i processen i udarbejdelsen af den nye politik. Det er ikke tydeligt for os

 

FMU vil anbefale, at den nye politik tænkes sammen med den allerede eksisterende frivilligpolitik på det sociale område. Der bør tages stilling til, hvorledes de 2 politikker med næsten ens titler skal spille sammen

 

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, jf. nr. 4.

”Vigtigt at huske, at også frivilligt arbejde koster penge”

 

SIND Fredericia, jf. nr. 5.

Kommunen kan aldrig blive den enhed, der organiserer de frivillige socialarbejdere

 

Seniorrådet, jf. nr. 6.

En yderligere anerkendelse af det frivillige arbejde kunne ske gennem en gratis frivilligfest hvert år

 

 

Alle høringssvar i deres fulde længe fremgår af det vedhæftede bilag. Tillige vedhæftes høringsudkastet til politikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller,

 

-  at høringssvarene drøftes, herunder forslag til ændringer

 

-  at udvalget godkender politikken og oversender den til byrådet med anbefaling om endelig godkendelse

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 11-10-2017

Drøftet.

 

Udvalgets bemærkninger blev indarbejdet og politikken blev efterfølgende godkendt.

 

Udvalget oversender politikken til byrådets godkendelse.

Punkt 3 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 11-10-2017

Intet.

Feedback