Demokrati- og Borgerudvalget - 15-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 15 januar, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 15-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Valg af formand og næstformand

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelseslovens § 22.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik & Kommunikation indstiller, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 15-01-2018

Christian Jørgensen blev valgt som formand, og Lise Nielson blev valgt som næstformand.

Feedback