Demokrati- og Borgerudvalget - 21-02-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 21 februar, 2018 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 21-02-2018

Godkendt.

Punkt 2 Kommissorium for Demokrati- og Borgerudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget forelægges udkast til kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget drøfter og godkender kommissoriet.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 21-02-2018

Demokrati- og Borgerudvalget drøftede og godkendte kommissoriet.

Punkt 3 Evaluering af Byrådets Træffetid

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Tidligere havde alle borgere mulighed for at få besvaret spørgsmål mundtligt på et byrådsmøde. Det krævede, at borgerne ti dage før mødet skriftligt indsendte deres spørgsmål. Administrationen udarbejdede svar på spørgsmålene, og den relevante udvalgsformand læste svaret op.

 

Byrådet var ikke tilfreds med den form, da den udmøntede sig i faglige/tekniske spørgsmål og ikke fordrede dialog. Det tidligere Demokrati- og Borgerudvalg fik i deres kommissorium til opgave at forny ”Byrådets spørgetid”, hvilket resulterede i, at ”Byrådets Træffetid” blev indført fra den 13. juni 2016.

 

Byrådets Træffetid er 25 minutters cafetid i rådhusets forhal i tidsrummet kl. 16.30-16:55 inden byrådsmødet. Her kan kommunens borgere, i et afslappet og uformelt miljø, komme i dialog og stille spørgsmål direkte til byrådspolitikerne. Byrådspolitikerne besvarer spørgsmål af politisk og samfundsmæssig karakter, og er klar på direkte dialog om kommunens fremtidige udvikling. Derudover er Chefforum til stede, og kan bistå med besvarelse af faglige spørgsmål, der har relevans for deres respektive afdelinger.

 

Det blev i forbindelse med ændringen besluttet, at tiltaget skulle evalueres primo 2017, hvilket Demokrati- og Borgerudvalget gjorde på deres udvalgsmøde i februar 2017. Det blev i den forbindelse besluttet:

 

-  at Byrådets Træffetid skulle fortsætte i samme form året ud, hvorefter det nye byråd skal drøfte, om der er behov for ændringer, og

 

-  at der i 2017 skulle være et øget fokus på markedsføring af træffetiden, og at man kunne forsøge at afvikle træffetiden på biblioteket én gang i løbet af 2017.

 

Det er nu blevet tid til at evaluere Byrådets Træffetid igen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget evaluerer Byrådets Træffetid.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 21-02-2018

Demokrati- og Borgerudvalget evaluerede Byrådets Træffetid. Forsøgsperioden udløb med udgangen af 2017, og udvalget ønsker nu at arbejde videre med konceptet og komme med forslag til nye initiativer til det nye byråd.

Punkt 4 Forslag vedr. promovering af landsbyer

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget forelægges forslag fra Karsten Byrgesen vedr. promovering af landsbyerne i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget drøfter forslaget.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 21-02-2018

Demokrati- og Borgerudvalget drøftede forslaget, og udvalget vil på den baggrund gå i dialog med beboerforeningerne om hvilke konkrete ønsker og behov, de har i denne sammenhæng.

Punkt 5 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 21-02-2018

Demokrati- og Borgerudvalget fik en orientering om det kommende borgermøde i Vejlby.

Feedback