Demokrati- og Borgerudvalget - 26-09-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 september, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 26-09-2017

Godkendt.

Punkt 2 Beskrivelse af borgervejlederfunktionen

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget får forelagt udkast til beskrivelse af borgervejlederfunktionen.

 

Udvalget får lejlighed til at drøfte udkastet både på egen hånd og sammen med borgervejlederne, som deltager i 30 minutter af udvalgsmødet.

 

Udkast til funktionsbeskrivelsen vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget drøfter og godkender beskrivelsen af borgervejlederfunktionen.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 26-09-2017

Drøftet og godkendt.

 

Demokrati- og Borgerudvalget anbefaler,

 

at borgervejlederne i starten af den nye byrådsperiode møder fagudvalgene ved at deltage på et udvalgsmøde i de respektive udvalg, og

at borgervejlederne flere gange om året deltager på Demokrati- og Borgerudvalgets (eller tilsvarende) møder til en fælles drøftelse.

Punkt 3 Orientering - henvendelse fra ALDA

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Formanden har modtaget nedenstående henvendelse fra ALDA - The European Association for Local Democracy:

 

”Kære Christian Jørgensen

 

 (ALDA) er en organisation, der arbejder for at fremme god ledelse, demokrati og medborgerskab på lokalt, nationalt og internationalt plan.

 Vejle Kommune er og har været medlem af ALDA i mere end 10 år. Vi har kun gode erfaringer med ALDA og oplever mange fordele ved medlemsskabet. Derfor anbefaler vi hermed jeres kommune til ligeledes at blive medlem af organisationen.

 Som medlem af ALDA kan jeres kommune få adgang til mange tjenester, men især vil vi pointere fordelene ved ALDA’s vidtrækkende netværk af kommuner.

 ALDA har et omfattende netværk af både kommuner, sammenslutninger af kommuner og NGO’er indenfor og udenfor EU.

 

Et medlemskab af ALDA vil gøre det muligt for jer at:

 

-  Internationalisere jeres kommune og dele erfaringer med et stort internationalt netværk.

 

-  Få viden om ledelse, demokrati og medborgerskab både gennem netværket, men også gennem ALDA selv, hvormed i kan forbedre jeres indsatser på områderne.

 

-  Blive inddraget i relevante internationale projekter og partnerskaber.

 

-  Promovere jeres kommune internationalt ved at dele og videreformidle jeres projekter og arbejde i netværker både indenfor og udenfor EU.

 

ALDA tilbyder også hjælp og støtte i forbindelse med projektudvikling, fundraising og ledelse, og desuden udbyder ALDA ligeledes kompetenceopbyggende kurser.

 

Medlemskabet koster kommunen 4.000 kr./år.

 

Hvis I er interesserede vil vi meget gerne afholde et personligt møde, hvor vi kan præsentere ALDA for jer og omvendt. Skulle I have nogle spørgsmål, så kontakt os endelige via mail eller telefon.

Terese Kjær Rasmussen: TEKRA@vejle.dk eller Elizabeth Gregersen.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og borgerudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 26-09-2017

Taget til efterretning.

Punkt 4 Orientering - ansøgning om forøgelse af landsbypuljemidler

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Borgmesteren, Christian Bro samt Christian Jørgensen har på vegne af byrådet modtaget vedhæftede ansøgning fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforening omkring forøgelse af landsbypuljen (se bilag).

 

De bemærker i deres følgeskrivelse, at landsbysamfundene i Fredericia kommune årligt har fået en "grøn pulje" på 40.000 kr. i indeværende byrådsperiode, og at der i tidens løb er sket en overdragelse af flere grønne områder fra kommunen til lokalsamfundene, hvorfor puljen i deres optik trænger til "lønforhøjelse".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og borgerudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 26-09-2017

Drøftet.

Punkt 5 Eventuelt (Lukket)