Helhedsplansudvalget - 15-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 15 januar, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Helhedsplansudvalget den 15-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Valg af formand og næstformand

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelseslovens § 22.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik & Kommunikation indstiller, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 15-01-2018

Turan Savas blev valgt som formand.

Feedback