Økonomi- og Erhvervsudvalget - 08-08-2022

Referat
Dato:
Mandag, 8 august, 2022 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
Referat publiceret:
Onsdag, 10 august, 2022 - 00:55

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Det har ikke været muligt at fremsende dagsorden med den vanlige 4-dages frist, da afgørelsen er modtaget dags dato.

 

Sagsbeskrivelse:

Det har ikke været muligt at fremsende dagsorden med den vanlige 4-dages frist, da afgørelsen er modtaget dags dato.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-08-2022

Godkendt.

Punkt 2 Orienteringssag: orientering vedr. faglig voldgift

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget får på mødet en orientering om afgørelsen af den faglige voldgift.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får på mødet en orientering om afgørelsen af den faglige voldgift samt lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

 

Fredericia Kommunes advokat i sagen, Erik Wendelboe Christiansen fra Horten Advokatpartnerselskab, deltager via Teams.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-08-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3 Underskriftsside

Sagsresumé

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller