Social- og Beskæftigelsesudvalget - 08-05-2018

Dagsorden
Dato:
Tirsdag, 8 maj, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 27 Program

Sagsresumé

Program for temamødet

 

Sagsbeskrivelse:

 

Program for temamøde i Social og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2018 kl.17.30 – 21.00

 

17.30 – 18.00: Spisning og velkomst til temamødet v. Peder Tind.

 

18.00 – 18.20: Status på byrådets beslutning om iværksættelse af analyse af arbejdsmarkedet v. Annemarie Zacho-Broe

 

18.20 – 19.15:  Fremlæggelse af interviews med udvalgsmedlemmer. Herefter drøftelse samt input til kommissorie for Social og Beskæftigelsesudvalget.

Kommissoriet færdiggøres efter mødet med henblik på godkendelse på udvalgsmødet 28. maj 2018.

HR-konsulent Peter Hermann faciliterer fremlæggelse og dialog.

 

19.15 – 19.30:  Kort pause.

 

19.30 – 21.00:  Økonomi, demografi og muligheder på arbejdsmarkedsområdet – forberedelse af udmøntning af midler fra Budget18 samt optakt til budget19 og analyse af arbejdsmarkedsområdet.

 

Tommy Abildgaard holder oplæg om økonomi, demografi og nøgletal for arbejdsmarkedsområdet i Fredericia.

Ligeledes fremlægges budgetteksten gældende for arbejdsmarkedsområdet for Budget18, og der gives en status på, hvordan der er arbejdet med indholdet indtil nu.

 

Udvalget drøfter oplægget.

 

Dennis Mølgaard Hansen fremlægger bud på inspirationskatalog til udmøntning af de 5 mio. kr. fra Budget18 med henblik på endelig prioritering på udvalgsmødet den 28. maj.

På baggrund af udvalgets ønsker og input gøres inspirationskataloget færdigt til udvalgsmødet i maj og sendes ud forinden mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Ingen.

Feedback