Sundhedsudvalget - 15-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 15 januar, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Valg af formand og næstformand

Sagsresumé

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelseslovens § 22.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelseslovens § 22.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at udvalget vælger en formand og næstformand.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-01-2018

Susanne Eilersen blev valgt som formand.

 

Turan Savas blev valgt som næstformand.

Feedback