Uddannelsesudvalget - 15-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 15 januar, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 15-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Valg af formand og næstformand

Sagsresumé

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelsesloven § 22.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Udvalget vælger ved flertalsvalg formand og næstformand, jf. styrelsesloven § 22.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 15-01-2018

Pernelle Jensen blev valgt som formand.

Inger Nielsen blev valgt som næstformand.

Feedback