Symbol til teksten Affald og miljø
Affald og miljø
Her kan du læse om, hvordan du håndterer og sorterer affaldet fra din virksomhed, og hvor du kan aflevere affaldet.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed