Symbol til teksten Affald og miljø
Affald og miljø
I Fredericia Kommune skal det være nemt for dig som borger at sortere og komme af med dit affald. Affald & Genbrug sørger for at hente både dagrenovation og genbrug hjemme hos dig.
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia