Affald og miljø
Her kan du læse om, hvordan du håndterer og sorterer affaldet fra din virksomhed, og hvor du kan aflevere affaldet.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed