Symbol til teksten Affald og miljø
Affald og miljø
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Her kan du læse om, hvordan du håndterer og sorterer affaldet fra din virksomhed, og hvor du kan aflevere affaldet.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia