Symbol til teksten Affald og miljø
Affald og miljø
I Fredericia Kommune skal det være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald.
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia