Miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug

Fredericia Kommune skal sikre, at miljølovgivningen overholdes. Vi fører ikke miljøtilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug lige ofte.

Ud fra en miljørisikovurdering udvælger vi de virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning, og konsekvensen heraf er størst. Her fører vi oftere tilsyn.

  • Miljøtilsynsplan 2013-2017: 13/5051, lb.nr. 35407 Tilsynsberetning 2014: 15/1607 lb.nr. 22321 Tilsynskampagner 2014: 15/1607 lb.nr. 22306
Miljøtilsynsplan

I Fredericia Kommunes miljøtilsynsplan 2013-2017 kan du læse mere om, hvordan miljøtilsyn planlægges og udføres. Du kan også læse om samarbejdet med andre myndigheder. Derudover findes en oversigt over de virksomheder og husdyrbrug i kommunen, der har den største miljøpåvirkning på miljøet.

Tilsynsberetning

Hvert år indsender vi en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Beretningen indeholder en vurdering af og bemærkninger til miljøtilsynene og indeholder bl.a. oplysninger om kommunens ressourceforbrug til miljøtilsyn og godkendelser, antal tilsyn og opkrævet brugerbetaling.

Tilsynskampagner

Hvert år skal vi gennemføre to tilsynskampagner. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema.

Målet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Oplysninger fra miljøtilsyn skal offentliggøres på Miljøstyrelsens portal DMA, Digital Miljø Administration. Her har offentligheden adgang til tilsynsoplysninger fra hele landet.

Har du en dieseltank?

I efteråret 2016 gennemfører Fredericia Kommune en tilsynskampagne om dieseltanke på landbrug. Formålet er at gøre ejere og brugere af dieseltanke opmærksomme på, hvad man kan gøre for at undgå, at dieselolie forurener jord og vandløb.

Landbrug og landejendomme i kommunen har modtaget information i deres e-boks den 19. oktober 2016, og ved kommunens miljøtilsyn på landbrugsejendomme vil der fremover være fokus på dieseltankes placering og brug. Du kan læse mere i informationsbrevet, retningslinjer og kommunens tjekskema til tilsyn her på siden.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Nina Karner.

Dokument1
Dokument2
Dokument3