Slå adgang med tegn til/fra

Ansøgning om udbetaling af løntilskud

Kommunen udbetaler forskellige tilskud til virksomheder, der deltager i den beskæftigelsesrettede indsats. Der er typisk tale om løntilskud, løntilskud vedr. ansatte i fleksjob, jobrotation og lignende ordninger.

I Fredericia Kommune anvender vi SKS, som gør det muligt for dig som virksomhedsejer eller regnskabsmedarbejder i virksomheden at ansøge om udbetaling af tilskud til;

  • ledige ansat med løntilskud,
  • medarbejdere ansat i fleksjob (ansatte før 1. januar 2013), og
  • tilskud til jobrotation

Selvbetjeningsløsningen giver overblik over;

  • personerne, der kan anmodes om udbetaling af tilskud til,
  • hvilke anmodninger, der behandles af kommunen, og
  • hvilke anmodninger, der allerede er udbetalt.

Anmodning om udbetaling af tilskud kan også foretages igennem NemRefusion. Virksomheden vil stadig med fordel kunne benytte selvbetjeningsløsningen til opslag og overblik, idet kommunen håndterer afregningen af tilskuddet i løsningen.