Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Annonce

    
Kommende erhvervsgrund til salg


Fredericia Kommune udbyder herved et kommende erhvervsområde indenfor serviceerhverv ved Dronningens Kvarter i Fredericia til salg. Grunden udgør et areal på ca. 10.770 m2, og er beliggende på del af matr. nr. 11v Børup By, Taulov – jf. delområde 02 på vedlagte principskitse.
    
Området er i henhold til kommuneplanen udlagt til kommende erhvervsområde. Fredericia Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan, der tillader erhvervsformål indenfor service/tank/restaurationserhverv mv. Den nye lokalplan forventes at være færdigbehandlet i indeværende år. En køber af arealet vil kunne forvente at blive inddraget i lokalplanprocessen.      

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, telefon 7210 7601, mail jens.bentzon@fredericia.dk 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud Dronningens Kvarter”, således at tilbuddet er Strategisk Udvikling i hænde senest den 13.05.2019 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

 
Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Bilag

Ejendomme til salg

Der er pt. ingen ejendomme til salg.

Feedback