Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Annonce
    
Erhvervsgrund til salg

Fredericia Kommune udbyder herved en erhvervsgrund beliggende på Vesterballevej til salg. Grunden udgør et samlet areal på ca. 5.460 m2, og er beliggende på del af matr. nr. 4 le Erritsø By, Erritsø.     
Grunden er i henhold til lokalplan nr. 209A udlagt til erhvervsformål.
Grunden udbydes til en mindstepris på 160,00 kr./m2 ekskl. moms men inkl. tilslutningsafgift til kloak. 
  
Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail jens.bentzon@fredericia.dk 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund ved Vesterballevej”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest den 12.10.2018 kl. 12.00. 
Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 
 

Se erhvervsjord til salg: DanmarkC

Ejendomme til salg

ANNONCE

4-længet gård i Taulov til salg

Fredericia Kommune udbyder herved en 4-længet gård på en 7.732 m² grund beliggende i Taulov. Ejendommen er beliggende på Møllersmindevej 24, 7000 Fredericia på matrikel nummer 8a Taulov By, Taulov. Ejendommen er beliggende i landzone. Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan hentes på hjemmesiden www.nhbillund.dk under ejendommen, eller ved kontakt til ejendomsmægler Niels Henrik Billund på tlf. 75 93 45 45 – mail 7000@nhbillund.dk

Skriftligt tilbud sendes/afleveres til ejendomsmægler Niels Henrik Billund, Danmarksgade 28C, 7000 Fredericia, mrk. "Købstilbud på Møllersmindevej 24", således at tilbuddet er ejendomsmægler Niels Henrik Billund i hænde senest den 27. september 2018 kl. 12.00.
Købstilbudsprisen skal angives som et fast beløb.

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme.

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt forkaste disse.

Tilbud afgives på udarbejdet tilbudsblanket.

ÅBENT HUS PÅ EJENDOMMEN D. 31/8-18 KL. 15-17 OG D. 4/9-18 KL. 16-18.
 

Feedback