Slå adgang med tegn til/fra

Hjælp fisken

Vandmiljøkampagnen "Hjælp Fisken" har til formål at beskytte vandløb og kystområder i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune er i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S gået sammen om kampagnen "Hjælp Fisken". Kampagnen skal oplyse om, at vandet fra regnvandskloakkerne ikke renses, før det når vandløbene, og forebygge at regnvandsristene bruges til udledning af miljøskadelige stoffer.

Korrekt håndtering er lettere end de fleste tror, for faktisk er der kun et hovedbudskab:

HÆLD KUN REGNVAND ELLER RENT VAND I VEJRISTEN.

Sådan hjælper du fisken og sikrer renere vandløb i vores kommune:

  • Hæld dit spildevand (det beskidte/forurenede vand) i enten din håndvask eller dit toilet - ikke i vejristen. Når du gør det, kommer det forbi renseanlægget, før det ender i vandmiljøet.
  • Vask din bil i en vaskehal, så olie og tungmetaller bliver opsamlet. Hvis du selv vil vaske bilen, anbefaler vi, at du bruger et miljømærket autoshampoo. Brug spand, børste og haveslange. Undgå højtryksrenser, især på undervognen. Her kan du nemlig spule olierester ud, og det er uønsket.
  • Læg dit farlige affald f.eks. maling, terpentin, afløbsrens, afkalkningsmidler eller andre kemikalier i en kasse til farligt affald eller aflever det på Fredericia Kommunes genbrugspladser.
  • Øvrig kemi f. eks. sprøjtemidler, myregift, gødning eller andre lignende væsker skal afleveres på genbrugspladsen.

Hvordan håndterer du algerens korrekt når du renser dit tag eller havemøbler?

  • Husk, at der i Danmark kun er få godkendte produkter til at få bekæmpet alger på dit tag. Du skal desuden huske at kræve af firmaet, der udfører opgaven, at de skal anvende det godkendte produkt. Du kan læse mere om godkendt algerens her.
  • Følg anvisninger på de produkter, du vil anvende til at rense havemøbler, fliser mv. Og husk at hælde rester af vaskevand i håndvasken eller toilettet.

SÅ BRUG HELLERE HOVEDET END RISTEN. HJÆLP FISKEN - DET BETALER SIG!

Du kan læse mere om i folderen herunder.

hjælp fisken

Bilag