Slå adgang med tegn til/fra

Høring til budget 2023

Byrådet har på deres budgetseminar den 30. august 2022 fået præsenteret ”Basisbudget - budgetforslag 2023-2026 til 1. behandling”, som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. september 2022.

Budgetforslaget sendes nu i høring blandt borgere, brugere, interesseorganisationer, ansatte ved Fredericia Kommune m.fl. i perioden fra tirsdag den 6. september 2022 frem til og med mandag den 19. september 2022. Sammen med budgetforslaget offentliggøres to kataloger: Finansierings- og Udvidelseskataloget.

Alle har under høringen mulighed for at indsende høringssvar forud for de politiske forhandlinger, der finder sted frem mod 2. behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022 og endelig godkendelse i Byrådet den 10. oktober 2022. 

Du kan se hæfterne her:

----------------------------------------------------------

Du kan se alle høringssvarene her: