Slå adgang med tegn til/fra

Høring til budget 2024

Byrådet er på Budgetseminar den 22. august 2023 blevet præsenteret for ”Det tekniske budget - budgetforslag 2024-2027 til 1. behandling”. Det Tekniske budget og spareforslag er ligeledes behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2023.

Budgetforslaget har nu været i høring, og du kan se høringssvarene nedenfor.

Budgetslaget skal til 2. behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2023 og endelig godkendelse i Byrådet den 9. oktober 2023.

Du kan se hæfterne her:

 

Korrektioner til høringsmaterialet
Klima-, Energi- og Miljøudvalget har efter fremsendelsen af høringsmaterialet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, vedtaget at anbefale en reduktion i taksterne på affaldsområdet. Denne reducerede takst er derfor ikke  indarbejdet i det tekniske budget og fremgår derfor ikke af høringsmaterialet. Desuden vedtog Regeringen den 24. august 2023 ”Aftale om øget borgernær velfærd. Aftalen bevirker en forhøjelse af servicerammen og råderummet i Fredericia Kommune med knap 6 mio. kr. Forhøjelsen er ikke indarbejdet i høringsmaterialet, men vil indgå i de videre budgetforhandlinger. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan se alle høringssvarene her:

Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at åbne filen ”Høringshæftet”.